Radnice

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2017  

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2015 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 422 000,- Kč.

Program bude realizován pouze v jednom kole, a to v kole prvním.    

Uzávěrka příjmu žádostí -  28.02.2017

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách MK :

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269,

e-mail: zuzana.koubkova@ricany.cz

Město Říčany - zveřejňuje záměr obce pronajmout pozemky parc.č. 214-12, 214-15, 214-16 .... v k.ú. Říčany u Prahy

 NOVÉ   22. 6. 2017

pokračování


Poptávka: Revize, kontroly a zkoušky plynových a tlakových zařízení, odborné prohlídky kotelen

 NOVÉ   22. 6. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1. 7. 2017  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (vaclav.hornik@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: Roční servis plynových zařízení města Říčany

 NOVÉ   22. 6. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 1. 7.2017  – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (vaclav.hornik@ricany.cz)

pokračování


Město Říčany - zveřejňuje záměr obce pronajmout část pozemku parc.č. 62-84 v k.ú. Říčany-Radošovice

 NOVÉ   22. 6. 2017

pokračování


ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 07.07.2017 od 07.30 do 10.30 hod. - Říčany, ul. Duhová, Rooseveltova, bez ul. č.p. 2502-3

 NOVÉ   22. 6. 2017

pokračování


Město Říčany - zveřejňuje záměr obce pronajmout garážové stání č. 18 - suterén domu čp. 2000 Melantrichova ul. v Říčanech

19. 6. 2017

pokračování


ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 03.07.2017 od 10.30 do 14.30 hod. - Říčany, ul. Jeřábová, Slivoňová

19. 6. 2017

pokračování


Koncepce zástavby v lokalitě Komenského náměstí očima studentů fakulty ČVUT v Praze

7. 6. 2017

V souvislosti s plánovanou výstavbou základní školy a komunitního centra na Komenského náměstí v Říčanech uveřejňujeme semestrální práce studentů fakulty architektury ČVUT v Praze 6. Téma „ Koncepce zástavby v lokalitě Komenského náměstí – Melantrichova ulice“  si...

pokračování


OUPRR - Oznámení - veřejné projednání návrhu regulačního plánu lokality Stará náves dne 10.7.2017

6. 6. 2017

pokračování


Poptávka: Vystěhování a zpětné nastěhování knihovny

1. 6. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: do 9.6. 2017 vč. – e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


««  « novější  11-20/720  starší »  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál