Radnice

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2017  

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2015 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 422 000,- Kč.

Program bude realizován pouze v jednom kole, a to v kole prvním.    

Uzávěrka příjmu žádostí -  28.02.2017

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách MK :

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269,

e-mail: zuzana.koubkova@ricany.cz

Říčany bezpečnější! Statistika prokazuje, že v roce 2016 výrazně ubylo trestných činů.

 NOVÉ   24. 4. 2017

Zvýšená činnost Městské police i působení obvodního oddělení Policie ČR v Říčanech přispívá k bezpečnějšímu městu. Dokládají to údaje o činnosti policie předložené vedení města. Díky posílení počtu strážníků MP a obecně zvýšené aktivitě policistů v ulicích města se naopak zvýšil počet přestupků projednaných v blokovém řízení. Lidé platili pokuty především za nedovolené zastavení či stání nebo porušení vyhlášek města.

pokračování


Amfora v Říčanech

 NOVÉ   24. 4. 2017

V neděli 30. 4. 2017 nastoupí tým Amfora v Říčanech u Prahy, jako reprezentant ČR, proti celku bývalých reprezentantů San Marina ASCO 35. Výkop utkání, které bude řídit rozhodčí Pavlín Jirků je v 10.30 hod.

pokračování


Ministerstvo životního prostředí č.j. 27037-ENV-17 - Posuzování vlivů na životní prostředí - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1

21. 4. 2017

pokračování


1. SčV - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Říčany

21. 4. 2017

pokračování


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent oddělení technické správy - odbor správy majetku

20. 4. 2017

pokračování


Závěrečný účet města Říčany za rok 2016

20. 4. 2017

pokračování


Hlasování Překvapte Říčany se blíží

20. 4. 2017

Hlasování, ve kterém vy rozhodnete o rozdělení pětimilionové částky na investice do projektů navržených občany, se blíží. Přidělovat hlasy kladné i záporné v historicky prvním „pébéčku“ se budou od 15. 5. do 26. května 2017.

pokračování


Dodávka a instalace herních prvků na DH do Říčan

19. 4. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 5.5.2017– osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (eva.sebkova@ricany.cz)

pokračování


Program na poskytnutí dotace z rozpočtu města Říčany na 2. pol. 2017 a 2018 - Reprezentace

19. 4. 2017

pokračování


Uzavírka komunikací Luční, Výhledová

18. 4. 2017

Ve dnech od 19. 4. do 28. 4. dojde k provádění stavebních prací – oprava komunikací Luční a Výhledová v k.ú. Pacov u Říčan. Komunikace budou z tohoto důvodu uzavřeny.  Přístup k nemovitostem bude umožněn, za omezení příjezdu a další problémy, způsobené v souvislosti...

pokračování


««  « novější  11-20/709  starší »  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál