Radnice

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2017  

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2015 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 422 000,- Kč.

Program bude realizován pouze v jednom kole, a to v kole prvním.    

Uzávěrka příjmu žádostí -  28.02.2017

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách MK :

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269,

e-mail: zuzana.koubkova@ricany.cz

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek - MK Mozartova, Bílá ... v k.ú. Říčany Radošovice

10. 8. 2017

pokračování


KUSK - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy I-2, ul. Černokostelecká v Říčanech

9. 8. 2017

pokračování


Poptávka: Výroba a montáž plotu Rugby hřiště Říčany

8. 8. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 16.8.2017– osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: TDI A BOZP – REKONSTRUKCE HRÁZE, OBJEKTŮ A ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA SRNČÍ

8. 8. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 15.8.2017 – osobně (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (stepanka.sritrova@ricany.cz)

pokračování


OUPRR - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení projednání návrhu změny č. 4 regulačního plánu lokality Voděradská

4. 8. 2017

pokračování


V úterý 8. 8. 2017 bude v úředních hodinách budova na Komenského náměstí UZAVŘENA.

1. 8. 2017

Budova Městského úřadu na Komenského náměstí 1619 v Říčanech bude v úterý 8. srpna od 07.00 do 12.00 hodin UZAVŘENA. Důvodem je plánované přerušení dodávky elektřiny Distribuce ČEZ. Děkujeme za pochopení.

pokračování


Poptávka: oplocení hřiště Strašín, na parc.č. 547/1, v k. ú. Strašín u Říčan

31. 7. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 8.8.2017 do 18,00 hodin – osobně, poštou nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Uzavírka chodníku ulice 17. listopadu

28. 7. 2017

Ve dnech od 1. 8. do 15. 10. 2017 dojde k provádění stavebních prací – rozšíření chodníku 17. listopadu.

pokračování


Novinky ve svozu komunálního odpadu

28. 7. 2017

S platností od 1.1.2016 došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Změna se týká m.j. i § 17 „Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem“ kde je psáno:

pokračování


VZMR Dodávka a instalace školního nábytku (30 ks lavic a 60 ks židlí)

27. 7. 2017

Lhůta a místo pro podání nabídek: 11.08.2017 do 9:00 hodin, kancelář 3. základní školy u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace, Školní 2400/4, 251 01...

pokračování


««  « novější  11-20/737  starší »  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál