Radnice

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2017  

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2015 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 422 000,- Kč.

Program bude realizován pouze v jednom kole, a to v kole prvním.    

Uzávěrka příjmu žádostí -  28.02.2017

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách MK :

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269,

e-mail: zuzana.koubkova@ricany.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent životního prostředí - oddělení Vodoprávní úřad

27. 11. 2017

pokračování


Město Říčany - zveřejňuje záměr obce vypůjčit pozemek parc.č. 538-45 v k.ú. Strašín u Říčan

27. 11. 2017

pokračování


Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 6-2017 o místních poplatcích

27. 11. 2017

pokračování


Volba prezidenta České republiky konaná v lednu 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

27. 11. 2017

pokračování


Souhlas zastupitelstva v vyhlášením zakázky na stavební práce Vododvod Pacov, Strašín, Radošovice

23. 11. 2017

pokračování


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje

21. 11. 2017

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení výzvy k podání soutěžních návrhů - Jednotný vizuální styl prezentace a logotyp svazku obcí Ladův kraj

20. 11. 2017

pokračování


Město Říčany - zveřejňuje záměr obce uzavřít na dobu určitou 5 let nájemní smlouvu na pronájem komerč. bytu č. 17 ve 3. podlaží domu č.p. 35 Masarykovo nám. v Říčanech

13. 11. 2017

pokračování


OUPRR - Veřejná vyhláška - Oznámení - veřejné projednání návrhu změny č. 4 regulačního plánu lokality Voděradská

8. 11. 2017

pokračování


Volba prezidenta České republiky konaná v lednu 2018 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

8. 11. 2017

pokračování


««  « novější  11-20/750  starší »  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál