Radnice

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2017  

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2015 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 422 000,- Kč.

Program bude realizován pouze v jednom kole, a to v kole prvním.    

Uzávěrka příjmu žádostí -  28.02.2017

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách MK :

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269,

e-mail: zuzana.koubkova@ricany.cz

Poptávka: Archeologický dohled na akci Inženýrské sítě Na Hradě, U Hradu včetně rekonstrukce komunikace

 NOVÉ   20. 3. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 27. 3. 2017 do 15hod. – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e mailem (monika.buresova@ricany.cz)

pokračování


Poptávka: TDI a BOZP na Inženýrské sítě Na Hradě a U Hradu včetně komunikace

 NOVÉ   20. 3. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 29.3.2017 – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (monika.buresova@ricany.cz)

pokračování


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent oddělení technické správy - odbor správy majetku.

 NOVÉ   20. 3. 2017

pokračování


Uvolnění cílových dřevin v Ořechovce

 NOVÉ   17. 3. 2017

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že v lokalitě Ořechovka u Olivovy ulice je naplánováno uvolnění cílových dřevin – ořešáků - drobným prořez náletových dřevin a průklestem porostu. Odstraňovány budou pouze dřeviny nevyžadující dle zákona povolení ke kácení. Práce proběhnou dle...

pokračování


Obecně závazná vyhláška města Říčany č. 2-2017, kterou se mění obecně záv. vyhláška č. 2-2016 k zabezpečení místních záležitostí veř. pořádku na veř. prostranstvích

 NOVÉ   16. 3. 2017

pokračování


Poptávka: Projektová dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi, K Solné stezce čp. 72, Říčany 251 01

 NOVÉ   16. 3. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 24.3.2017 do 11,00hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo e-mailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 31.03.2017 od 11.00 do 14.00 hod. - Říčany - Jažlovice, Na Dlouhém 79

15. 3. 2017

pokračování


ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 31.03.2017 od 07.30 do 10.30 hod. - Říčany - Jažlovice

15. 3. 2017

pokračování


Dotace města Říčany z programu REPREZENTACE na 1. pololetí 2017 rozděleny

14. 3. 2017

pokračování


Veřejnoprávní smlouva č. VS-00034-2017-OP - Obec Kunice

13. 3. 2017

pokračování


««  « novější  11-20/821  starší »  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál