Radnice

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2017  

 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky a nejsou ve vlastnictví ČR.

Městu Říčany pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností byla pro rok 2015 stanovena kvóta na obnovu kulturních památek v částce 422 000,- Kč.

Program bude realizován pouze v jednom kole, a to v kole prvním.    

Uzávěrka příjmu žádostí -  28.02.2017

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na stránkách MK :

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Žádosti musí být v uvedeném termínu zaslány nebo předány na Městský úřad v Říčanech na odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Zuzana Koubková, tel. 323 618 269,

e-mail: zuzana.koubkova@ricany.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referentka oddělení hospodářské správy na odboru správy majetku

 NOVÉ   16. 10. 2017

pokračování


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent oddělení technické správy - odbor správy majetku

12. 10. 2017

pokračování


Zajištění autobusové dopravy na školní bruslení

10. 10. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: 19. 10. 2017 do 12 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (petr.dusek@ricany.cz)

pokračování


Projektová dokumentace stavebních úprav bývalé kotelny na spisovnu v objektu MěÚ Říčany, Březinova č.p.1650

9. 10. 2017

Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 18.10.2017 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Úprava žlabů topnými kabely, Komenského nám. čp. 1910A, B, 251 01 Říčany

9. 10. 2017

 Lhůta pro podávání nabídek a způsob podání: Do 18.10.2017 do 18,00 hodin – osobně, poštou (Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany) nebo emailem (karla.egidova@ricany.cz)

pokračování


Ministerstvo životního prostředí č.j. MZP-2017-710-1528 - Posuzování vlivů na životní prostředí - rozeslání a zveřejnění posudku o vlivech záměru I-12 Běchovice - Úvaly na životní prostředí

9. 10. 2017

pokračování


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v k.ú. Říčany, Radošovice, Jažlovice, Voděrádky, Kuří, Pacov a Strašín k 1.8.2017

4. 10. 2017

pokračování


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje

3. 10. 2017

pokračování


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017

2. 10. 2017

pokračování


Magistát hl. města Prahy - VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy - veřejné projednání se bude konat 6.11.2017

2. 10. 2017

pokračování


««  « novější  11-20/749  starší »  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál