Hasiči

Hasičský záchranný sbor ČR - Územní odbor Kolín - stanice Říčany

 

Kontaktní adresa : Černokostelecká 447, Říčany, 251 01

Telefonní spojení : 950 881 011

fax: 974 870 779

e-mail: ps.ricany@sck.izscr.cz

GPS: 50.0006011N, 14.6597344E

 

Vedoucí stanice: npor. Ing. Roman Hejzlar

 

 

 


 

 

Územní odbor KolínPolepská 634
280 02 Kolín

Telefon: 950 885 011
Fax: 950 885 001
ID datové schránky: xjjhpq3
E-mail: podatelna.ko@sck.izscr.cz
E-mail: ps.kolin@sck.izscr.cz

 

 

Hasičský záchranný sbor byl ustaven podle zákona č. 238/2000 Sb. o hasičském záchranném sboru v platném znění.

 

 

Jeho základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených dalšími právními předpisy:

  1. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

  2. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

  3. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.


Stanice Říčany ve svém správním obvodu respektuje hranice správního obvodu města s rozšířenou působností Říčany a hasební obvod je určen podle časů dojezdu k mimořádným událostem.

________________________________________________________________________________

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Říčany
Březinova  1650,
251 01 Říčany

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla zřízena městem Říčany ustanovující listinou v prosinci 2001 podle zákona č. 133/1985 Sb o požární ochraně.     

Úkoly jednotky jsou stanoveny podrobně v zákoně o požární ochraně 133/1985 Sb. a  ve vyhlášce č. 247/2001 Sb.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů  Říčany  je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany III, což znamená, že musí vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu a zasahuje nejen v našem městě, ale v celém našem hasebním obvodu. Kromě požárů vyjíždí také k odstraňování překážek z komunikací, čerpání vody, likvidaci nebezpečného hmyzu, dopravním nehodám, únikům ropných látek a jiným mimořádným událostem.

Zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Říčany je město Říčany. Veškerá technika a věcné prostředky požární ochrany  jsou  majetkem zřizovatele. To tedy znamená, že všechna vozidla, cisterny, čerpadla, hadice, žebříky, přilby, oblečení a obutí  hasičů, vysílačky  a veškeré další vybavení, které hasiči mají a používají, patří městu Říčany. 

Velením této jednotky byl starostou města pověřen pan Petr Hněvsa.

Jednotka má celkem 24 členů, kteří činnost v jednotce vykonávají zcela dobrovolně, bez nároku na odměnu. Jednotka má mimo velitele jednotky  2 velitele družstev, 6 strojníků a 15 hasičů.

Požární výzbroj a výstroj je uložena v hasičské zbrojnici nyní umístěné v Březinově ulici 1650 (areál Na Fabiáně).

Ve výbavě sboru jsou mimo jiné dvě cisternové automobilové stříkačky Tatra 148 s objemem nádrže na vodu 6.400 litrů a jsou určeny pro dopravu 3 hasičů. Každá je vybavena plovoucím čerpadlem o výkonu 1.200 a 800 litrů za minutu určeným pro doplňování cisteren z vodních toků a nádrží, dále je ve výbavě vozidel elektrocentrála pro osvětlování místa události. Třetím  vozidlem je dopravní automobil DVS 12 na podvozku Avia 30 určený pro dopravu 9 hasičů. Je vybaven elektrocentrálou o výkonu 6 kW při napětí 400 V,  benzínovým kalovým čerpadlem o výkonu 1.200 litrů za minutu určeným pro doplňování cisteren z vodních toků, nádrží a pro odčerpávání zatopených prostor. Ve vozidle jsou uloženy i požární hadice a nářadí, žebříky, elektrická kalová čerpadla a vysavač na nebezpečný hmyz. Vozidlo je uzpůsobeno k tažení požárních přívěsů do hmotnosti 950 kg. Jednotka dále disponuje velitelským automobilem Škoda Felicia combi, který lze v případě potřeby použít k přepravě čehokoliv. Každý hasič je vybaven odpovídajícími osobními ochrannými a pracovními prostředky.

Jednotka se pravidelně každý pátek od 17:00 hod. účastní odborné přípravy, výcviku a údržby techniky a ostatních prostředků požární ochrany v objektu zbrojnice.

Kontakt na jednotku: velitel jednotky Petr Hněvsa 603 470 787, e-mail: hasici@ricany.cz

Jednotku personálně zajišťují z většiny členové  Sboru dobrovolných hasičů Říčany. Kontakt na Sbor dobrovolných hasičů Říčany: www.sdhricany.wz.cz

Při oznámení požáru, dopravní nehody a jiné mimořádné události z jakéhokoliv telefonu v síti ČR volejte linku:                     

                                                              150      nebo     112

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál