Informace o odpadech

Informace o svozu velkoobjemového odpadu – jaro 2017

4. 4. 2017

                               ...

pokračování


Kam s vánočním stromkem?

9. 1. 2017

Poradíme vám kam s vánočním stromkem.

pokračování


Harmonogram svozů bio nádob na rok 2017

9. 1. 2017

pokračování


Ceny odpadu pro rok 2017 se v Říčanech znovu výrazně sníží

5. 12. 2016

Na polovinu se po dvou letech od voleb snižují ceny za svoz komunálního odpadu v Říčanech. Za nejběžnější popelnici o objemu 80 litrů lidé zaplatí tisíc korun na rok. V roce 2015 to byly dva tisíce. Město tak pokračuje v postupném snižování cen za odpad pro obyvatele.

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu - podzim 2016

15. 9. 2016

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2016

9. 6. 2016

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

pokračování


Svoz komunálního odpadu pro majitele rekreačních objektů v Říčanech

22. 3. 2016

V době od 1. dubna do 31. října 2016 bude zajišťován svoz komunálního odpadu chatařů na území města Říčany. V dobře dostupných lokalitách budou umístěny kontejnery na směsný komunální odpad. V místech, kde nejsou kontejnery přistavené, si musí chataři k likvidaci odpadu zakoupit odpadové pytle opatřené logem svozové společnosti. Více informací v přiloženém dokumentu.

pokračování


Svoz a lividace biologicky rozložitelného odpadu

14. 3. 2016

Obecné podmínky svozu bioodpadu ve městě Říčany. Co je to vlastně biologicky rozložitelný odpad (BRO)? Biologicky rozložitelný odpad, zkráceně bioodpad je cenná organická hmota, která podléhá rozkladu za přístupu i nepřístupu vzduchu a výsledným produktem při zpracování tohoto odpadu je...

pokračování


Harmonogram svozu bioodpadu pro rok 2016

14. 3. 2016

pokračování


Svoz velkoobjemového odpadu v roce 2016

14. 3. 2016

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

pokračování


Seznam stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad od 1. 1. 2016

21. 1. 2016

pokračování


V Říčanech jsou nově stanoviště nádob pro kovový odpad

8. 1. 2016

Konec roku 2015 byl dalším milníkem pro odpadové hospodářství města Říčany. Na vytipovaných separačních stanovištích byl nainstalován nový druh odpadových nádob. Jedná se o stříbrné popelnice ve velikosti 240 litrů s uzpůsobeným víkem pro vhoz drobných kovových nápojových i jiných obalů od...

pokračování


Prodej známek na svoz popelnic na rok 2016 bude zahájen ve čtvrtek 10.12.2015

30. 11. 2015

Známky za svoz odpadu je možné zakoupit na čtyřech místech: podatelně MěÚ na Masarykově náměstí, podatelně MěÚ na Komenského náměstí, Infocentru na Masarykově náměstí a v Infocentru v rondelu nádraží. Prodejní doby v článku.

pokračování


Ceny za odpady pro rok 2016

30. 11. 2015

Poplatky za svoz odpadu na příští rok se prodávají od 10. prosince 2015. Občané s trvalým bydlištěm v Říčanech mají nárok na slevu 25 %.

pokračování


Dárek pro říčanské občany: Poplatek za popelnice je o čtvrtinu levnější

30. 11. 2015

Radnice v Říčanech nadělila občanům s trvalým bydlištěm ve městě vánoční dárek. Nově získají slevu 25 % z ceny ročního poplatku za popelnici se směsným komunálním odpadem. U nejběžnějšího typu popelnice s objemem 120 litrů lidé ušetří ročně 576 Kč. U kontejneru s 1100 litry dokonce přes 4 tisíce korun.

pokračování


Rozšíření odděleného sběru drobných vyhrazených elektrozařízení v Říčanech

16. 1. 2013

Město Říčany rozšířilo možnost odevzdání nepotřebných drobných vyhrazených elektrozařízení k jejich následné recyklaci. Obyvatelé města Říčany mohou k odevzdání vysloužilých elektrozařízení využívat sběrný dvůr v rámci zpětného odběru zdarma, později město přistavilo tzv. E-boxy...

pokračování


Třídění odpadů

1. 3. 2007

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál