Příspěvkové organizace města

3. 4. 2017

 

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace
adresa: E. Beneše 204, Říčany
kapacita školky je 96 dětí
Ředitelka: Jiřina Řeháková
Telefon: 323 602 896, e-mail: reditel@mssrdicko.ricany.cz 
internetové stránky: www.mssrdicko.ricany.cz

Mateřská škola U Slunečních hodin, příspěvková organizace
adresa: Štefánikova 1616, Říčany
kapacita školky je 173 dětí
Ředitelka: Jarmila Šebková
Telefon: 323 604 373, e-mail: jarmila.sebkova@ms.ricany.cz
internetové stránky: www.ms.ricany.cz

 

Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, příspěvková organizace
adresa: Domažlická1656, Říčany
odloučené pracoviště: Kolovratská 1704
kapacita školky je 167 dětí
Ředitelka: Šárka Skůpová
Telefon: 323 631 551, e-mail: reditelka@ctyrlistek-ricany.cz
internetové stránky: www.ctyrlistek-ricany.cz

 

Mateřská škola Zahrádka Říčanypříspěvková organizace
ardesa: Labská 2577/6, 251 01 Říčany
kapacita mateřské školy je 112 dětí
Ředitelka: Klára Dvořáková
Telefon: 727 943 646, e-mail: reditelka@mszahradka.ricany.cz 
internetové stránky: www.zahradkaricany.cz

 

1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace
tato škola sídlí v budovách:
Masarykovo nám. 71, Říčany
Masarykovo nám. 83, Říčany
Olivova 1308, Říčany
kapacita školy je 625 žáků
kapacita školní družiny je 180 žáků
Ředitel: Mgr. Pavel Bednář
Telefon: 323 602 794,
e-mail: pavel.bednar@1zs.ricany.cz
www: 1zs.ricany.cz/

2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace
adresa: Bezručova 94, Říčany
kapacita školy je 790 žáků
kapacita školní družiny je 267 žáků
Ředitelka: Mgr. Marie Lejčková
Telefon: 323 602 217
e-mail: reditel@2zs.ricany.cz
www.2zsricany.cz/

4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace
adresa: Nerudova 481, Říčany
kapacita: 74 žáků
kapacita školní družiny je 29 žáků
Ředitelka: Mgr. Jitka Macháčková
Telefon: 323 602 005
e-mail: jitka.machackova@zsp.ricany.cz
http://zs-nerudova.cz

3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace
adresa: Školní 2400/4, Říčany
Kapacita ZŠ: 630 žáků
Kapacita školní družiny: 300 žáků
Kapacita školního klubu: 150 žáků
Ředitel: Mgr. Dalibor Dudek
Telefon: 323 666 555
email: dalibor.dudek@zs.ricany.cz
www.zs.ricany.cz

 

Základní umělecká škola Říčany, příspěvková organizace
adresa: Masarykovo nám. 57, Říčany
Kapacita školy je 518 žáků (studijní obory: hudební, výtvarný, dramatický a taneční)
Ředitel: Mgr. Iveta Sinkulová
Telefon: 323 602 278
e-mail: iveta.sinkulova@zus.ricany.cz 
internet: www.zusricany.cz

 

Husova knihovna v Říčany, příspěvková organizace
Adresa: Masarykovo nám. 83/1
Ředitel/vedoucí: Ing. Vladimír Levický
Telefon: 323 602 654
Fax: 323 604 762
E-mail: knihovna@ricany.cz
WWW: http://knihovna.ricany.cz
IČO: 660 02 001
Číslo účtu: 196138400207/0100
Důvod a způsob založení, činnost:
Knihovna je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické, informační a další služby.

 

 

Kulturní centrum Labuť, příspěvková organizace
Adresa: 17. listopadu 214/14
Pověřený vedením: Ing. Vladimír Levický
Telefon: 323 602 456
E-mail: meks@ricany.cz
WWW: http://www.kclabut.cz/
IČO: 003 54 082
Číslo účtu: 180029504/0600
Důvod a způsob založení, činnost:
Kulturní středisko zajišťuje kulturní činnosti, vzdělávání a společenské aktivity města. Jedná se především o plesy, divadelní představení, taneční vystoupení, koncerty apd.

 

Muzeum Říčany, příspěvková organizace
Adresa: Rýdlova 271/14
Ředitel/vedoucí: Mgr. Jakub Halaš
Telefon: 323 603 161

E-mail: jakub.halas@muzeum.ricany.cz 
WWW: http://www.ricany.cz/org/muzeum/
IČO: 437 52 110
Číslo účtu: 15429504/0600
Důvod a způsob založení, činnost:
Základním posláním Muzea Říčany je činnost, která na základě průzkumu a vědeckého výzkumu shromažďuje, odborně spravuje a zpracovává sbírky hmotného dokladového materiálu ve svěřeném regionu. Muzeum realizuje výstavy, přednášky, besedy, workshopy a výukové programy pro veřejnost i pro školy. Součástí muzea je Centrum environmentálního vzdělávání, které působí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

 

 

Nemocnice Říčany, příspěvková organizace
Adresa: Smiřických 315
Pověřen řízením: MUDr. Michal Mrázek

Telefon: 323 632 521
Fax: 323 632 096
E-mail: reditel@nemocnice-ricany.cz 
IČO: 437 506 30
Číslo účtu: 14536201/0100
Důvod a způsob založení, činnost:
Základním posláním a předmětem činnosti je  poskytování ambulantní a lůžkové základní a specializované diagnostické a léčebné péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření. Bližší vymezení úkolů, zásady řízení a vnitřní strukturu určí statut, jehož součástí je jmenovitý seznam začleněných zařízení s uvedením jejich postavení, ozanačení, rozmístění a členění, který vydává ředitel a schvaluje zřizovatel.

  

DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace
Adresa: Komenského nám. 1850
Ředitel/vedoucí: Ing. Iveta Závodská
Telefon: 323 604 244-7
Fax: 323 604 401
E-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz
Internetové stránky:  http://dps.ricany.cz

IČO: 638 34 294
Číslo účtu: 15322504/0600
Důvod a způsob založení, činnost:
Základním posláním a činností je poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, zajištění pečovatelských služeb a dalších doplňkových služeb seniorům- obyvatelům DPS a občanům Říčan.

DPS je domem zvláštního určení ve smyslu zákona č. 102/1992 Sb. 

+

Pečovatelská služba Říčany

Adresa: Komenského náměstí 1850, 251 01, Říčany

Tel. 323 618 272, e-mail: pecovatelky@dps.ricany.cz

http://dps.ricany.cz/

IČ: 751 49 648

Číslo účtu: 437592379/0800

Indikátor: 1372203

+

Denní stacionář Olga Říčany

Adresa: Blahoslavova 2576/6a, 251 01 Říčany u Prahy

Vedoucí: Bc. Pavla Romanová

www.stacionar-olga.cz

Tel.: 323 604 244-6, linka 115, e-mail: stacionar@dps.ricany.cz

 

Důvod a způsob založení, činnosti:

Základním posláním a činností je poskytování pečovatelské služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci sociálních služeb. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní a ambulantí služba osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a které pomoc potřebují a potřebnou péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Poskytuje se rovněž rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál