Rada starších

 NOVÉ   17. 3. 2017

Události, věk i zkušenost vždy přinášejí něco nového. To je velmi výstižný citát od Terentia, kterým bychom rádi uvedli příspěvek týkající se našich seniorů. Počet osob v seniorském věku ve městě přibývá. Věk dožití se nejen prodlužuje, ale také zkvalitňuje. Lidé ve vyšším věku mají své specifické potřeby a přání a ne vždy je šance je vyslyšet.

Rádi bychom vytvořili „Radu starších“ - poradní orgán seniorů (tedy obdobu žákovského zastupitelstva), která by byla nejen nápomocna městu při řešení otázek týkajících se této skupiny občanů, ale i její členové by mohli přicházet se svými náměty a nápady. Senioři by se scházeli podle potřeby v zasedacím sále říčanské radnice.

 

V náplni své práce by měl tento poradní orgán mít například:

  1. zprostředkování aktuálních informací, návrhů a podnětů mezi seniory a městem,
  2. konzultace opatření v oblasti péče o seniory navrhovaných městem,
  3. spolupráce na kulturních, společenských a sportovních projektech pořádaných ve spolupráci s Městem Říčany nebo organizacemi působícími na území Města Říčany,
  4. a v neposlední řadě i rozhodování o použití financí (v řádu desetitisíců korun) vyčleněných městem pro aktivity doporučené tímto poradním orgánem

 

Rádi bychom tedy všechny zájemce z řad seniorů starších 65 let žijících v Říčanech pozvali k účasti v Radě starších. Přihlášení je možné v sekretariátu místostarosty u Zdeňky Baroňové. (tel. 323 618 106), Ivety Závodské (DPS Senior, tel. 323 604 244), Ireny Moudré (Seniorcentrum Říčany, tel. 732 383 424), Václava Bráchy (Domov Pod Kavčí Skálou, tel. 608 041 545) do 31. 3. 2017.

 

Zdeněk Hraba, místostarosta

Irena Moudrá, Seniorcentrum Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál