Aktuality

Mimořádná možnost podání žádosti o dotaci do 28. 2. 2017!

Město Říčany se tímto omlouvá všem žadatelům z Programu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Říčany na roky 2017 a 2018 – PROVOZ. Administrativní chybou úřednice, která již nepracuje na městském úřadě, došlo k záměně schválených dokumentů dotační výzvy. Nedopatřením byly prezentovány jiné materiály, než jak je schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14. 9. 2016. Vzhledem k tomu, že některé organizace mohly být chybou ovlivněny při podání své žádosti, bude znovuotevřena možnost podání žádosti o dotaci, a to do 28. 2. 2017! Organizace, které již žádost podaly, upozorňujeme na změnu uznatelných nákladů. Žádost není nutné podávat znovu. Informace k dotacím poskytne Ing. Lenka Urbanová telefon: 323 618 172 mail: lenka.urbanova@ricany.cz

Opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu silničního provozu na místní komunikaci ul. Nerudova a .... v k.ú. Říčany

OSAD - VV - Opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu silničního provozu na pozem. komunikaci III-33312, MK Podhrázská a MK U Studánky v k.ú. Říčany

Město Říčany - zveřejňuje záměr obce uzavřít na dobu určitou 5 let nájemní smlouvu na pronájem komerč. bytu č. 1 domu č.p. 10, Lázeňská ul. v Říčanech

Ošetření stromořadí kulovitých javorů rostoucích u komunikace 17. listopadu

Vážení občané, dne 22.2.2017 proběhne ošetření stromořadí kulovitých javorů rostoucích u komunikace 17. listopadu v lokalitě před restaurací Cotton club. Bude proveden jemný řez drobných větévek, především ve spodní části dřevin, který bude mít za cíl zajištění dostatečné podchodné výšky korun...

archiv starších příspěvků

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál