Svoz velkoobjemového odpadu - podzim 2016

15. 9. 2016

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů.

Pro živnostenský odpad podnikatelů a další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské ul.):
Pondělí, středa pátek              13-18 hod.
Sobota                                      9-16 hod.
Neděle                                    14-18 hod.                          

Podzimní termíny přistavení VOK

5.listopadu                                                        

7:00-9:00 

Podhrázská (u separ. sběru)

7:30-9:30 Na obci (křiž.s Voděradskou)
8:00-10:00 Olivova (u parkoviště)
8:30-10:30 U kina (Komenského nám.)
9:00-11:00 U hřiště (křiž.V Chobotě a Řípské)
9:30-11:30 Marvánek
10:00-12:00 Otavská (křiž s Labskou)
10:30-12:30 Nám. ČSA
12.listopadu  

7:00-9:00

Thomayerova (x K Říčanskému lesu)

7:30-9:30 Boubínská (x Na Kozákově)
8:00-10:00 Roklanská (u trati)
8:30-10:30 Škroupova (u zimního stadionu)
9:00-11:00 Březinova (parkoviště)
9:30-11:30 Vrchlického (u separ. sběru)
10:00-12:00 Haškova
10:30-12:30 Kuříčko
19.listopadu  

7:00-9:00

Táborská (x Smiřických)

7:30-9:30 Scheinerova (u separ. sběru)
8:00-10:00 5. května (kotelna)
8:30-10:30 Na Kavčí skále (u separ.sběru)
9:00-11:00 K Podjezdu (křiž.s Bezručovou)
9:30-11:30 Sokolská (u hřiště)
10:00-12:00 Zborovská (x Táborská)
26.listopadu  

7:00-9:00

U Olivovny (sídliště)
7:30-9:30 Verdunská (u rest. Oliva)
8:00-10:00 Domažlická (x Chodská)
8:30-10:30 Bezručova (x Dukelská)
9:00-11:00 Stará náves (U Památné lípy)
9:30-11:30 Jureček
10:00-12:00 Nové Březí (Horní u paseky)
10:30-12:30 Na Vysoké (u přejezdu)

Mezi velkoobjemový odpad nepatří zahradní odpad (větve, ořezané dřeviny, posedaná tráva apod.), stavební suť, nebezpečný odpad (oleje, plechovky s barvami) a spotřebiče, které je možno odevzdat bezplatně na místo zpětného odběru k dalšímu využití.

Prosíme všechny obyvatele, aby nezaplňovali kontejner uvedenými odpady a umožnili všem zájemcům odložit nadměrný odpad z domácností, zejména starším občanům, kteří mají omezenou možnost navštívit sběrný dvůr. Připomínáme, že v podmínkách našeho sběrného dvora nelze provádět dotřídění.

Předpokládaná doba setrvání velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích je 2 hodiny. V případě, že k naplnění kontejneru dojde v kratším čase, bude odvezen dříve, než je uvedeno v rozpise.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál