Tiskové zprávy

Říčany bezpečnější! Statistika prokazuje, že v roce 2016 výrazně ubylo trestných činů.

 NOVÉ   24. 4. 2017

Zvýšená činnost Městské police i působení obvodního oddělení Policie ČR v Říčanech přispívá k bezpečnějšímu městu. Dokládají to údaje o činnosti policie předložené vedení města. Díky posílení počtu strážníků MP a obecně zvýšené aktivitě policistů v ulicích města se naopak zvýšil počet přestupků projednaných v blokovém řízení. Lidé platili pokuty především za nedovolené zastavení či stání nebo porušení vyhlášek města.

pokračování


Amfora v Říčanech

 NOVÉ   24. 4. 2017

V neděli 30. 4. 2017 nastoupí tým Amfora v Říčanech u Prahy, jako reprezentant ČR, proti celku bývalých reprezentantů San Marina ASCO 35. Výkop utkání, které bude řídit rozhodčí Pavlín Jirků je v 10.30 hod.

pokračování


Hlasování Překvapte Říčany se blíží

20. 4. 2017

Hlasování, ve kterém vy rozhodnete o rozdělení pětimilionové částky na investice do projektů navržených občany, se blíží. Přidělovat hlasy kladné i záporné v historicky prvním „pébéčku“ se budou od 15. 5. do 26. května 2017.

pokračování


Mizí billboardy na příjezdu do Říčan

14. 3. 2017

Příjezdová komunikace z dálničního přivaděče do Říčan byla do nedávna lemována reklamními billboardy. Tyto mnohdy graficky ne zcela povedené a nebezpečné „odvaděče pozornosti“ byly na základě rozhodnutí vedení města odstraněny. Důvodem byla nejen větší bezpečnost, ale právě i estetické hledisko.

pokračování


Úsekové měření rychlosti změnilo chování řidičů. V nebezpečných úsecích více dodržují pravidla.

9. 3. 2017

Po více než dvou letech provozu úsekového měření v Říčanech, můžeme jednoznačně pozitivně hodnotit jeho výsledky. Kamery v ulicích Černokostelecká, Říčanská (příjezd do města z obou směrů), Široká a Smiřických dokázaly zpomalit provoz a tím i zvýšit bezpečnost pohybu na komunikacích pro chodce i pro cyklisty. Umístění úsekového měření má prokazatelný preventivní vliv na chování řidičů za volantem, ale dokáže být i pomocníkem při objasňování kriminality.

pokračování


Rozpočet na rok 2017 posílil o dalších 65 milionů korun! Radnice schválila další investice.

6. 3. 2017

Příjemné překvapení přineslo konečné vyúčtování roku 2016. Hospodaření města posílily vyšší příjmy a úspory, a to o celých 39 milionů korun o dalších 26 milionů byl upraven odhad příjmů na rok 2017. Zastupitelé tak mohli na únorové schůzi podpořit další nové investice.

pokračování


Cirkusáci poškodili v Říčanech veřejnou zeleň

24. 2. 2017

Příjezd cirkusu do města obvykle rozjasní dětské tváře. Pondělní příjezd pěti nákladních cirkusových aut do Říčan bohužel moc nepotěšil. Těžká nákladní auta rozjezdila mokrou louku na Komenského náměstí. Hluboké brázdy od kol způsobily škody na veřejné zeleni v odhadované výši okolo třinácti tisíc korun.

pokračování


Hlavní komunikace v centru bude pro pěší bezpečnější!

6. 2. 2017

Frekventovaný chodník pro pěší na hlavní trase z Masarykova náměstí k nádraží bude pro chodce bezpečnější. Pravostranný chodník v ulici 17. listopadu v úseku od křižovatky Olivova po křižovatku Jiráskova bude rozšířen o 1,2 m. Díky rozšířenému chodníku bude možné bezpečně projít celý úsek bez nutnosti vstupu do vozovky. Rovněž se zvětší rozptylový prostor před vstupem do KC Labuť, kde se často koncentruje větší počet lidí. Ve větším úseku ulice Jiráskova - Štefánikova se široký chodník naopak mírně zúží a vzniknou tak parkovací místa pro krátkodobé stání. Úpravou projde i nedostatečné a zastaralé veřejné osvětlení. V prostoru naproti radnici, kde to šířka chodníku umožní, budou vysazeny 2 stromy. Hlavní spojnice mezi náměstím a nádražím, tak dostane příjemnou podobu městského bulváru.

pokračování


Návrat remízů a alejí do okolí Říčan

3. 2. 2017

Odclonění hluku a prachu z plánovaného Pražského okruhu pro větší ochranu okrajové obydlené části Říčan. To bude jedna ze základních funkcí izolační liniové zeleně poblíž dálničního přivaděče (komunikace II/101) v okolí Říčan. Dalším pozitivním efektem plánované výsadby, je rozdělení lánu pole na menší celky a tím snížení vodní a větrné eroze. Nezanedbatelný je i přínos estetický, kdy pás zeleně vytvoří příjemný krajinný prvek, jako protiváhu průmyslových areálů a hlavních dopravních komunikací.

pokračování


Mlýnský rybník rybářským revírem

3. 2. 2017

Úvodní fotografie bude už pouze nostalgickým ohlédnutím za dobou, kdy se zde pod historickým centrem města konaly pravidelně výlovy. V roce 2016 byla dokončena rozsáhlá revitalizace, která byla nevyhnutelná v důsledku povodní v roce 2013. Z rybníku bylo odstraněno 70.000 kubíků bahna, čímž zvětšil svůj objem přibližně na trojnásobek a stal se povodňovou nádrží. Novým ustavením Mlýnského rybníku rybářským revírem se otvírá kapitola nová, která potěší okolo šesti set členů místní rybářské organizace a snad i naláká nové zájemce o sportovní rybolov.

pokračování


1-10/380  starší »  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál