Závěrečný účet města Říčany za rok 2016

20. 4. 2017

Přílohy:

Závěrečný účet města Říčany za rok 2016.pdf (231 kB)

příloha č 1 - doplňující údajek účetní závěrce 2016.doc (395 kB)

Příloha č. 2 - závazné ukazatele běžné výdaje.pdf (720 kB)

Příloha č. 2 - závazné ukazatele investiční výdaje.pdf (1028 kB)

Příloha č. 3 - podrobný přehled plnění rozpočtu za rok 2016.DOCX (691 kB)

Příloha č. 4 - FTD 2016.xls (37 kB)

příloha č. 4 - FRM 2016.xls (64 kB)

příloha č. 4 - GF 2016.xls (41 kB)

příloha č. 4 - HF 2016.xls (38 kB)

Příloha č. 4 - SF 2016.xls (51 kB)

příloha č. 5 - fin. vypořádání se SR - Dotace UZ 14004.pdf (159 kB)

příloha č. 5 - fin. vypořádání se SR - Dotace UZ 34070 Muzeum.pdf (142 kB)

příloha č. 5 - fin. vypořádání se SR - Dotace UZ 98662.pdf (171 kB)

příloha č. 5 - fin. vypořádání se SR - Koncese komentář.pdf (329 kB)

příloha č. 5 - fin. vypořádání se SR - Soc. práce UZ 13015.pdf (151 kB)

příloha č. 5 - fin. vypořádání se SR - SPOD UZ 13011.pdf (151 kB)

příloha č. 5 - fin. vypořádání se SR - Volby UZ 98193 (2).pdf (163 kB)

příloha č. 5 - fin. vypsořádání se SR - Dotace UZ 33163 ZŠ Nerudova.pdf (143 kB)

příloha č. 6 - inventarizační zpráva.pdf (899 kB)

Příloha č. 6 - k invent. zprávě . souhr.výsledky 2016.xls (146 kB)

Příloha č. 7 - podrozvaha 2016.xls (156 kB)

Příloha č. 8 - Přehled o peněžních tocích.pdf (338 kB)

příloha č. 8 - Přehled o změnách vlastního kapitálu.pdf (348 kB)

Příloha č. 8 - Příloha účetní závěrky.pdf (1064 kB)

Příloha č. 8 - Rozvaha.pdf (1025 kB)

Příloha č. 8 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf (3711 kB)

Příloha č. 8 - Výkaz zisku a ztráty.pdf (706 kB)

Příloha č. 9 - výskledky hospodaření příspěvkových organizací.xls (117 kB)

příloha č. 9 - Výsledky hospodaření MaKS, o.p.s..xlsx (55 kB)

příloha č. 10 - auditorská zpráva.pdf (1275 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál