Aktuality

Oprava dláždění v ulici Rooseveltova potrvá do konce srpna

Od 21. 8. do 31. 8. 2017 bude probíhat záruční oprava dláždění v Rooseveltově ulici v úseku od křižovatky Kolovratská po křižovatku Lipanská. V tomto úseku bude ulice uzavřena pro veškerý provoz mimo dopravní obsluhy. Firma Robstav, k.s. zde bude provádět opravu nerovností v dláždění vozovky. Uzavírku lze objet po komunikaci II/101 Říčanská, konkrétní objízdné trasy nejsou stanoveny. Děkujeme za pochopení.

Změna mandátu zastupitele města Říčany. Místostarostka bude neuvolněná.

Dne 9. 8. 2017 pan Petr Kubíček složením slibu člena Zastupitelstva města Říčany přijal mandát zastupitele. Stalo se tak po rezignaci zastupitelky Alexandry Páral Trnkové ze stejného hnutí. Dle zákona se tak 38 letý podnikatel z Říčan, jako první náhradník na kandidátní listině hnutí ANO 2011, ujal mandátu. Mgr. Hana Špačková bude neuvolněná místostarostka.

Školení pro seniory - Říčany v mobilu

Termín: pondělí 11. 9. od 14.00 hod. Místo: jídelna DPS, Komenského náměstí 1850, Říčany

4. etapa - uzavírky a objížďky komunikace Přátelství

V návaznosti na 3. etapu (19. 6. –13. 8. 2017) budou pokračovat práce na rekonstrukci další části komunikace v úseku K Říčanům – K Netlukám, a to v předpokládaných termínech 14. 8.–12. 9. – uzavírka severní poloviny vozovky a 13. 9. – 3. 11. – uzavírka jižní části vozovky.

Odstartuje rekonstrukce chodníků ul. 17. listopadu

1. 8. 2017 by měla začít dlouho očekávaná stavba „Rozšíření chodníku 17. listopadu“. Čeká nás částečná uzavírka této ulice. Jízda bude umožněna jedním jízdním pruhem. Provoz bude řízen světelnou signalizací. Rekonstrukce chodníku bude rozdělena do dvou etap. Autobusová doprava nebude omezena.

Vicepresident Mezinárodní federace Taekwon-Do v Říčanech

Škola Taekwon-Do byla autorizována Mezinárodní federací (ITF) uspořádat celonárodní seminář Taekwon-Do s mezinárodní účastí v našem městě. Český národní seminář proběhne ve dnech 16. - 17. září 2017 v centru volného času Na Filace. Jde o největší nesoutěžní akci tohoto sportu. Pořádána je ve spolupráci s ITF a národními federacemi České republiky, Polska, Rakouska a Slovenska.

OMLUVA MĚSTU ŘÍČANY OD SPOLEČNOSTI MARIUS PEDERSEN a.s.

Společnost Marius Pedersen a.s. se touto cestou omlouvá městu Říčany za to, že pracovníci naší společnosti nepravdivě informovali občany města, že za změny a opatření na sběrném dvoře města může rozhodnutí zástupců města. Tato informace není pravdivá a změny zavedla s přihlédnutím k bezpečnosti osob na sběrném dvoře společnost Marius Pedersen a.s. bez předchozí konzultace se zástupci města. Dále naši pracovníci nepravdivě informovali některé občany města o tom, že o kontrolách obsahu BIO odpadu v nádobách na směsný komunální odpad rozhodlo vedení města – tato skutečnost vychází ze zákona a není tedy rozhodnutím vedení města. Kontroly i nadále budou probíhat. Marius Pedersen a.s.

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU HŘBITOVNÍ ZDI

Z důvodu oprav havarijního stavu hřbitovní zdi, žádáme o spolupráci majitelé hrobů s označením H 1 až 10 a H 110 až 129. Prosíme, kontaktujte Oddělení investic - opravy a údržba majetku města Říčany. Kontaktní osoba: Karla Egidová telefon: 323 618 121, mobil: 601 574 040 nebo mail: karla.egidova@ricany.cz

Novinky ve svozu komunálního odpadu

S platností od 1.1.2016 došlo k úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Změna se týká m.j. i § 17 „Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem“ kde je psáno:

Vypnutí světel veřejného osvětlení na Masarykově náměstí 15. 8. do 23.00 hod.

Veřejné osvětlení bude vypnuto z důvodu pořádání veřejné akce – projekce v letním mobilním kině. Osvětlení bude vypnuto pouze na Masarykově náměstí a to 15. 8. 2017 (úterý) do 23:00 hod.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál