Aktuality

Vypnutí světel veřejného osvětlení na Masarykově náměstí 15. 8. do 23.00 hod.

Veřejné osvětlení bude vypnuto z důvodu pořádání veřejné akce – projekce v letním mobilním kině. Osvětlení bude vypnuto pouze na Masarykově náměstí a to 15. 8. 2017 (úterý) do 23:00 hod.

Svoz velkoobjemového odpadu v srpnu 2017

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností, a to v jarním, letním a podzimním období. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence Městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali...

Ohlédnutí za Říčanským filmaŘením

První oficiální ročník Říčanského filmaŘení je za námi a je určitě dobré zaznamenat průběh letošní akce, kterou jsme chtěli navázat na městské společenské kulturní události s dlouholetou tradicí.

Sportoviště v Sokolské ulici září novotou.

Slavnostní otevření proběhlo v sobotu 10. června a doprovázel ho bohatý program. T.J. Sokol Říčany a Radošovice, jehož součástí je i atletický oddíl, vybudoval moderní sportoviště jako kvalitní základnu pro výchovu mladé generace říčanských sportovců. Projekt modernizace se uskutečnil díky nasazení týmu nadšenců ze Sokola a za finančního přispění města. Realizace přišla na více než 5,5 milionů korun z velké části krytých dotací MŠMT

Lodičky, šachová sada, koloběžky

Pronájem lodiček na Mlýnském rybníku na sezónu 2017 je zahájen, vesla jsou k zapůjčení v Informačním centru na Masarykově náměstí. Od června do konce září bude otevřeno v sobotu a v neděli od 9.00 do 17.00 hod. V případě trvalého deště po celý den bude infocentrum zavřené.

Zahájena realizace akce „Výstavba výstavní síně Masarykovo nám. čp. 83“

Od pondělí dne 10. 7. 2017 je zahájena realizace akce „Výstavba výstavní síně Masarykovo nám. čp. 83“. Předpokládaná doba realizace činí 4 měsíce. V rámci této akce dojde bohužel i k omezení průchodu podél jižní strany budovy čp. 83 a zároveň i dojde k uzavření jižního vstupu do zmíněné budovy. Důvodem tohoto omezení je zajištění bezpečnostního odstupu od instalovaného lešení a tím i omezení negativních dopadů stavby na své okolí.

MARVÁNEK: Cerkárie na Marvánku prokázány!

Podle sdělení Státního zdravotnického ústavu byl parazitologickým rozborem prokázán výskyt cerkárií na Marvánku. Cerkarie je larvální vývojové stádium motolic. Tito paraziti mohou člověku způsobit kožní problémy a alergické reakce. Z tohoto důvodu město Říčany nedoporučuje koupání v této přírodní nádrži, která není veřejným koupalištěm.

Práce na rekonstrukci komunikace Přátelství postupuji rychleji

Práce se díky bezkonfliktnímu průběhu prací daří zhotoviteli realizovat s několikatýdenním předstihem oproti plánovaným předpokladům. K 18. červnu tak bude ukončena rekonstrukce úseku Málkovská – Pánkova. 19. 6. začne 2. fáze třetí etapy.

Žákovské turnaje říčanských škol

V úterý 6. 6. 2017 proběhl na ragbyovém Stadionu Josefa Kohouta turnaj pro kluky i holky 6. - 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií v olympijském sedmičkovém ragby.

Říčanské FILMaření zahájíme 15. června 2017 na Marvánku

Nasávat atmosféru filmu, která má v Říčanech dlouholetou tradici, můžete již nyní. Před budovou Staré radnice právě probíhá výstava "Říčany a film". Na co se během třídenního filmového festivalu můžete těšit?

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál