1. místostarosta

   1. místostarostou města Říčany ve volebním období 2018-  2022 byl zvolen Ing. David Michalička

    tuto funkci vykonává jako uvolněný

    Tel: 323 618 104, e-mail: david.michalicka@ricany.cz

    Asistentka: Mgr. Zdeňka Sára Baroňová,
    e-mail: zdenka.baronova@ricany.cz; tel: 323 618 106

 

    Rozsah činnosti:

Zastupuje starostu v rozsahu jeho pravomocí v době jeho nepřítomnosti.

Zastupitelstvo města Říčany zvololilo Ing. Davida Michaličku předsedou výboru pro územní rozvoj a výstavbu.

Rada města stanovila, že je místostarosta garantem nad úkoly v oblasti:
 

Oblast investiční politiky města se zaměřením na:

 • projektové řízení
 • vedení konkrétních investičních záměrů města

 

Oblast územního a stavebního rozvoje města se zaměřením na:

 • koordinaci při získávání povolení pro investice města
 • vyjadřování se ke stavebním záměrům na území města
 • rozvoj veřejných prostranství města
 • komunikaci se stavebníky při přípravě plánovacích či obdobných smluv
 • příprava projektů participativního územního plánování a strategií území

 

Oblast dopravy se zaměřením na:

 • koordinaci klíčových dopravních staveb v katastru města
 • správu a údržbu komunikací ve vlastnictví města
 • přípravu dopravních opatření ve městě
 • podporu a rozvoj udržitelné mobility ve městě

 

Oblast tělovýchovy a sportu se zaměřením na:

 • činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi, místními spolky a oddíly
 • budování a údržbu sportovní infrastruktury města
 • podporu vybraných sportovních akcí a soutěží

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál