1. místostarostka

1. místostarostkou města ve volebním období 2022-2026 byla zvolena Mgr. Hana Špačková /Klidné město/, funkci vykonává jako uvolněná zastupitelka.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakty:

Tel: 323 618 105, e-mail: hana.spackova@ricany.cz

Asistentka: Mgr. Zdeňka Sára Baroňová,
e-mail: zdenka.baronova@ricany.cz; tel: 323 618 106

 

Rozsah činnosti: Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti.

Rada města stanovila, že je pověřena těmito kompetencemi a garantem nad úkoly v oblasti:

 

Oblast školství a vzdělávání se zaměřením na:

 • rozvoj školství včetně školství alternativního
 • sledování a hodnocení kvality vzdělávání
 • činnost v oblasti správy a rozvoje předškolních a školních zařízení jim sloužící
 • informovanost obyvatelstva o organizaci vzdělávacího systému v oblasti samosprávy

 

Oblast tělovýchovy a sportu se zaměřením na:

 • činnosti na úseku tělovýchovy a sportu a spolupráci s příslušnými institucemi, místními spolky a oddíly
 • podporu vybraných sportovních akcí a soutěží

 

Oblast volného času se zaměřením na:

 • spolupráci s organizacemi mládeže, organizacemi a občanskými sdruženími, které se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže

 

Oblast kultury se zaměřením na:

 • podporu vybraných kulturních projektů, systém jejich podpor a vytváření nových kulturních projektů
 • spolupráci s kulturními institucemi působícími ve městě s cílem zabezpečit kulturní rozvoj města
 • organizaci kulturních styků s městy a obcemi v České republice i v zahraničí

 

Oblast církví a náboženských společností se zaměřením na:

 • spolupráci města s církvemi a náboženskými společnostmi
 • zajišťování potřeb církví a údržbu církevních památek

 

Oblast sociální péče se zaměřením na:

 • rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných městem
 • sociální prevenci
 • činnost Domova seniorů, Domu s pečovatelskou službou a dalších zařízení, jejich rozvoj
 • činnost v oblasti péče o rodinu se zaměřením na děti a starší generaci s využitím spolupráce
 • nestátních organizací
 • oblast sociální péče se zaměřením na rozvoj sítě sociálních zařízení zřizovaných církvemi,
 • náboženskými společnostmi a neziskovými organizacemi sdruženými v oblasti sociální
 • záměry města v oblasti sociální politiky
Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)