2018

Zápis č. 8 ze schůze OV Pacov ze dne 3. 12. 2018

11. 1. 2019

pokračování


Zápis č. 7 ze schůze OV Pacov ze dne 8. 10. 2018

11. 1. 2019

pokračování


Zápis č. 5 ze schůze OV Pacov ze dne 18. 7. 2018

11. 1. 2019

pokračování


Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

5. 10. 2018

pokračování


Zápis č. 6 ze schůze OV Pacov ze dne 3. 9. 2018

13. 9. 2018

pokračování


Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

16. 8. 2018

pokračování


Zápis č. 4 ze schůze OV Pacov ze dne 21. 5. 2018

24. 5. 2018

pokračování


Pozvánka na den dětí

24. 5. 2018

který se uskuteční v sobotu 2.6.2018 od 14.00. hod. na fotbalovém hřišti v Pacově.

pokračování


Zápis z veřejné schůze v Pacově ze dne 2.5.2018

9. 5. 2018

pokračování


Připomínky ke změně ÚP č. 2

23. 4. 2018

pokračování


Zápis č. 3 ze schůze OV Pacov ze dne 9. 4. 2018

11. 4. 2018

pokračování


Veřejné projednání změny č. 2 územního plánu

11. 4. 2018

Osadní výbor Pacov připomíná občanům veřejné projednání změny č. 2 územního plánu (tzv. etapizace výstavby), které se koná v pondělí 16.4.2018 od 17.30 hod. v Kulturním centru Labuť v Říčanech.

pokračování


Pozvánka na veřejnou schůzi OV 2. 5. 2018

11. 4. 2018

Pozvánka na veřejnou schůzi, která se bude konat ve středu 2.5.2018 v 19. hod. ve společenském sále v Pacově.

pokračování


Zápis č. 2 ze schůze OV Pacov ze dne 5. 3. 2018

9. 4. 2018

pokračování


Zápis č. 1 ze schůze OV Pacov ze dne 8. 1. 2018

11. 1. 2018

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)