4. etapa - uzavírky a objížďky komunikace Přátelství

4. 8. 2017

V návaznosti na 3. etapu (19. 6. –13. 8. 2017) budou pokračovat práce na rekonstrukci další části komunikace v úseku K Říčanům – K Netlukám, a to v předpokládaných termínech 14. 8.–12. 9. – uzavírka severní poloviny vozovky a 13. 9. – 3. 11. – uzavírka jižní části vozovky.

Ve směru z Uhříněvsi do Říčan bude doprava (mimo nákladní) bez omezení, ve směru z Říčan do Uhříněvsi bude za zjednosměrněný úsek ulice Přátelství vedena objížďka po komunikacích jižně od Královic (viz přiložená mapka 4. etapa) včetně dotčených spojů BUS PID (přemístění zastávky „Uhříněveský hřbitov“ z ul. Přátelství do ul. K Uhříněvsi).

Tranzitní nákladní doprava ve směru z Prahy bude stejně jako v předchozích třech etapách ve směru na Brno, resp. Kutnou Horu odkloněna od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1 (viz mapa ŠDV_A). Řidiči mohou využít i alternativní trasu na D1: Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem (viz mapa ŠDV_B).

Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ve směru do Prahy rovněž zůstává stejná, tj. bude již v Říčanech značena objížďkou z ul. Černokostelecká na ul. Říčanská a dále po silnici II/101 na dálnici D1.

Rozhodnutí o povolení 4. etapy uzavírky a nařízení objížďky vydá zdejší odbor dopravních agend MHMP. Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu k dopravnímu značení na území Hl. m. Prahy vydá rovněž MHMP ODA a bude zveřejněno na úřední desce MHMP včetně odkazů na situace DIO a ŠDV.

 

Ing. Filip Kolerus

specialista silničního správního úřadu

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor dopravních agend

Oddělení silničního správního úřadu

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 004 399

filip.kolerus@praha.eu

www.praha.eu

 

Přílohy:

TZ - Opravy silnice z Říčan do Uhříněvsi jdou rychleji začíná 4. etapa.docx (60 kB)

ŠDV_B.pdf (1140 kB)

ŠDV_A.pdf (1335 kB)

4. etapa.pdf (182 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál