Akční plán a projekty města

Říčany - dáme úřad  

Zabezpečení datového centra pro společné služby  

Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město a ORP Říčany  

Dešťový biotop - Botanické centrum při Základní škole u Říčanského lesa  

Elektromobil a plug-in hybrid pro město Říčany  

Botanické centrum při základní škole u Říčanského lesa - 1. etapa  

Chodník v ulici Květná, Říčany – Kuří  

Elektromobily pro město Říčany  

Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany  

Tělocvična základní školy, Komenského náměstí - PASIV  

Výsadba krajinné zeleně Říčany - IV. Etapa  

Základní škola, Komenského náměstí, Říčany - PASIV  

Stezka pro pěší a cyklisty v trase zrušené vlečky  

Elektronické označníky, Říčany  

FVE MěÚ Říčany  

Intenzifikace ČOV Říčany  

Kanalizace Voděrádky  

Kompostéry pro občany, Říčany  

MŠ Kuří  

Nákup CAS (cisternové automobilové stříkačky) pro JSDH Říčany  

Vodovod Voděrádky, Říčany  

Výsadba ovocného sadu a aleje v lokalitě Na Vysoké v Říčanech a Dětského hřiště včetně mobiliáře a palisádového plotu  

Venkovní učebny geomorfologie při 1. ZŠ Říčany  

Nové funkce IS Města Říčany  

Výsadba celoplošné liniové zeleně  

Výsadba krajinné zeleně, Říčany  

Rekonstrukce mostu přes trať v ulici 5. května  

Výsadba liniové zeleně  

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  

Územní studie veřejného prostranství obce Struhařov  

Územní studie krajiny správní obvodu obce s rozšířenou působností Říčany  

Územní studie veřejného prostranství obce Světice  

Studie veřejného prostranství - obec Tehov  

Cyklostezka do Prahy na kole - úsek Mnichovice - Kolovraty  

Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech  

Nákup vozidel s alternativním pohonem pro město Říčany  

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018  

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností - Říčany za rok 2017  

Lesní posilovna na Tehovské cestě  

Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101  

Rekonstrukce lesní cesty v říčanském lese - úsek U Obrázku - křižovatka s tehovskou cestou  

Vodovod Říčany - přiváděcí a rozvodné řady Strašín,Pacov, Radošovice  

Územní studie Kozinova  

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností - Říčany za rok 2016  

Evropské projekty v Říčanech  

Výstavba nové MŠ Zahrádka v Říčanech  

Za přírodou do zahrádky - MŠ Zahrádka Říčany - Město Říčany  

Rekonstrukce I. ZŠ Říčany v Sokolské ulici  

Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech  

Mlýnský rybník - rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže  

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Říčany  

Restaurování sloupu se sochou P.Marie na Masarykově náměstí v Říčanech  

Odbahnění rybníka v Kuří  

Oprava povodňových škod v říčanských lesích  

Zakládání krajinných prvků v okolí Říčan  

Snížení energetické náročnosti sportovní haly v Říčanech  

Rekonstrukce Rýdlovy a Štefánikovy ulice v Říčanech  

Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma  

Vybudování nové kmenové učebny v I. ZŠ Říčany  

Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech  

Snížení energetické náročnosti budovy – Městské kulturní středisko Říčany  

Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ U Slunečních hodin – Říčany  

Snížení energetické náročnosti MŠ U Slunečních hodin  

Víceúčelové hřiště při ZŠ Říčany  

50. rovnoběžka  

Úpravy okolí hradu  

Bezpečné parkování jízdních kol v Říčanech  

Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov - I. etapa  

Dostavba kanalizace  

Výstavba vodojemu  

Regenerace Lázeňské louky  

Technologické centrum Říčany (část I., II., III.)  

Nový územní plán Říčan  

Říčanský hrad - konzervace původní gotické věže (donjon)  

Procesní řízení a automatizace procesů na MÚ Říčany  

Stavební úpravy a vybavení ZŠ Nerudova, Říčany  

Stavební úpravy a vybavení MŠ Čtyřlístek, Říčany  

Dětské hřiště u Lázeňské louky  

Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany  

Partnerské projekty  

Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná  

Ostatní projekty  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)