Akční plán a projekty města

Venkovní učebny geomorfologie při 1. ZŠ Říčany  

Nové funkce IS Města Říčany  

Výsadba celoplošné liniové zeleně  

Výsadba krajinné zeleně  

Rekonstrukce mostu přes trať v ulici 5. května  

Výsadba liniové zeleně  

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2019  

Územní studie veřejného prostranství obce Struhařov  

Územní studie krajiny správní obvodu obce s rozšířenou působností Říčany  

Územní studie veřejného prostranství obce Světice  

Studie veřejného prostranství - obec Tehov  

Cyklostezka do Prahy na kole - úsek Mnichovice - Kolovraty  

Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech  

Nákup vozidel s alternativním pohonem pro město Říčany  

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018  

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností - Říčany za rok 2017  

Lesní posilovna na Tehovské cestě  

Rekonstrukce a dostavba chodníků podél komunikace II/101  

Rekonstrukce lesní cesty v říčanském lese - úsek U Obrázku - křižovatka s tehovskou cestou  

Vodovod Říčany - přiváděcí a rozvodné řady Strašín,Pacov, Radošovice  

Územní studie Kozinova  

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností - Říčany za rok 2016  

Evropské projekty v Říčanech  

Výstavba nové MŠ Zahrádka v Říčanech  

Za přírodou do zahrádky - MŠ Zahrádka Říčany - Město Říčany  

Rekonstrukce I. ZŠ Říčany v Sokolské ulici  

Rekonstrukce Olivovy ulice v Říčanech  

Mlýnský rybník - rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění nádrže  

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Říčany  

Restaurování sloupu se sochou P.Marie na Masarykově náměstí v Říčanech  

Odbahnění rybníka v Kuří  

Oprava povodňových škod v říčanských lesích  

Zakládání krajinných prvků v okolí Říčan  

Snížení energetické náročnosti sportovní haly v Říčanech  

Rekonstrukce Rýdlovy a Štefánikovy ulice v Říčanech  

Odbahnění rybníka Marvánek s vytvořením litorálního pásma  

Vybudování nové kmenové učebny v I. ZŠ Říčany  

Zvýšení kvality sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech  

Snížení energetické náročnosti budovy – Městské kulturní středisko Říčany  

Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ U Slunečních hodin – Říčany  

Snížení energetické náročnosti MŠ U Slunečních hodin  

Víceúčelové hřiště při ZŠ Říčany  

50. rovnoběžka  

Úpravy okolí hradu  

Bezpečné parkování jízdních kol v Říčanech  

Dostavba areálu volnočasových aktivit obce Pacov - I. etapa  

Dostavba kanalizace  

Výstavba vodojemu  

Regenerace Lázeňské louky  

Technologické centrum Říčany (část I., II., III.)  

Nový územní plán Říčan  

Říčanský hrad - konzervace původní gotické věže (donjon)  

Procesní řízení a automatizace procesů na MÚ Říčany  

Stavební úpravy a vybavení ZŠ Nerudova, Říčany  

Stavební úpravy a vybavení MŠ Čtyřlístek, Říčany  

Dětské hřiště u Lázeňské louky  

Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany  

Partnerské projekty  

Územní studie veřejných prostranství obce Klokočná  

Ostatní projekty  

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál