Aktualizovaný Akční plán města Říčany - schválený v říjnu 2012

V souladu se Strategickým plánem města Říčany byl Zastupitelstvem města Říčany schválen usnesením č. 11-09-001 z 12. 10. 2011 Akční plán na období 2011–2012, s výhledem do roku 2014. Obsahuje 50 projektových karet - programů, které z věcného, finančního a časového hlediska konkretizují jednotlivá opatření Strategického plánu rozvoje města Říčany.

Na říjnovém jednání Zastupitelstva v roce 2011 byl schválen Akční plán města Říčany na období 2011-2012. V roce 2012 došlo v rámci finalizace projektu Procesní řízení procesů a automatizace na MěÚ v Říčanech mj. také ke změně základních pojmů v oblasti akčního plánování. Jednotlivé projektové karty se nazývají programy, vedoucí programů programovými vedoucími. Dílčí projekty jednotlivých programů se nazývají projekty, vedoucí projektů projektovými vedoucími.

V první polovině roku 2012 proběhly schůzky programových i projektových vedoucích se starostou města. Hlavním účelem schůzek bylo zjistit stav realizace jednotlivých projektů a prokonzultovat personální a jiné změny v programech. Ty byly následně zaneseny do znění Akčního plánu a schváleny Radou i Zastupitelstvem.

Zde naleznete karty jednotlivých programů:

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál