Aktualizovaný Seznam projektů města Říčany na období 2014 - 2016

V souladu se Strategickým plánem města Říčany byl Zastupitelstvem města Říčany schválen usnesením č. 11-09-001 z 12. 10. 2011 Akční plán na období 2011–2012, s výhledem do roku 2014. Usnesením č. 12-09-001 z 10. 10. 2012 Zastupitelstvo města Říčany schválilo aktualizaci Akčního plánu města za období 2013-2014 s výhledem do roku 2016. Na podzim 2014 se připravovala aktualizace AP (Seznamu projektů), vzhledem k probíhajícím volbám byl tento strategický materiál odložen na období po volbách, aby ho mohlo připravit a schválit nové vedení města.

 

Seznam projektů města Říčany v aktualizované podobě schválila rada i zastupitelstvo v červnu 2015.

Přílohy:

Seznam projektů města 2014 - 2018.xls (286 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál