Aktuální info - další postup při rekonstrukci ul. Přátelství v Říčanech

7. 4. 2017

• 11.4.2017 bude provedena přestavba provizorního značení a osazena 4. fáze 1. etapy (viz. situace v příloze). Jedná se o fázi výstavby, při které bude opět do areálů v Říčanech umožněn vjezd pouze ve směru od Uhříněvsi a výjezd pouze ve směru do Říčan. Vedení objízdných tras pro osobní i nákladní automobily a trasy linek autobusů zůstávají beze změn. • Tato fáze výstavby bude probíhat v termínu 11.4. – 19.4.2017 a bude provedeno odfrézování povrchu komunikace, následná pokládka finálních asfaltových vrstev a obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení. • Po ukončení této fáze, tj. od 20.4.2017 bude provizorní dopravní značení přestaveno na 2. etapu stavby. Opravovaný úsek komunikace se přesune směrem k Uhříněvsi (úsek mezi ul. K poště a vjezdem do areálů v Říčanech), tzn. že přístup do všech areálů v obchodní zóně v Říčanech bude již bez omezení.Oficiální informace k rekonstrukci ulice Přátelství od společnosti EUROVIA CS, a.s.

Přílohy:

DIO_1.etapa, 4.fáze_3.díl.pdf (736 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál