Aktuální informace

Pokud řešíte jakýkoliv problém týkající se odpadů – například nebyl uskutečněn svoz, chcete nahlásit výměnu poškozené nádoby, objednat si novou, nebo chcete nahlásit problém na stanovišti tříděného odpadu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme. 

Kontaktní osoba oddělení technické správy města:
Malíková Barbora, referent odpadového hospodářství
tel.: 323 618 192, e-mail: barbora.malikova@ricany.cz

Infolinka Marius Pedersen a.s.:
Volejte v čase od 8:00 do 16:00 hodin: tel.: 734 414 622, e-mail: mpricany@mariuspedersen.cz

 

Ceny za svoz a likvidaci směsného komunální odpadu za rok 2023
S ohledem na nárůst nákladů na svoz a likvidaci odpadu zastupitelé schválili navýšení místního poplatku z odpadu pro rok 2023 z 0,30 na 0,45 Kč za litr objemu nádob na směsný komunální odpad. Říčany přesto stále patří mezi města z nejnižšími poplatky za popelnice. Poplatky za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu za rok 2023 budou splatné až v lednu 2024. Frekvence svozu se neměnní – směsný komunální odpad bude vyvážen 1× týdně. 

 

Důležité info:

  • Obyvatelé Říčan mohou od září 2022 třídit přímo u svého domu – v případě zájmu obdržíte ZDARMA popelnice na papír a plast.
  • V souvislosti se změnou zákona musí každý majitel nemovistosti v Říčanech podat „ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu“ na pokladně městského úřadu. Povinnost platí i pro majitele chat, nebo i v případě že nemovitost pronajímáte a nebydlíte zde. Formulář pro ohlášení najdete na našich webových stránkách ZDE: info.ricany.cz/mesto/formular-popelnice-2023. Formulář vytiskněte, vyplňte, podepište, oskenujte a pošlete na email: ohlaseni.odpady@ricany.cz. Nebo odevzdejte osobně na podatelně MěÚ na Masarykově náměstí 53.
  • Nový zákon neumožňuje zvýhodnění osob s trvalým bydlištěm v Říčanech. Město však nadále výrazně dotuje cenu odpadů pro občany a Říčany patří mezi města s nejnižšími poplatky.
  • Platba za popelnice za rok 2022 bude vyměřena až po skončení roku a je splatná do 31. ledna 2023.

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI, společně to zvládneme

Svoz velkoobjemového odpadu JARO 2023

19. 3. 2023

Město Říčany ve spolupráci se svozovou společností Marius Pedersen a.s. připravuje mobilní svoz velkoobjemového odpadu z domácností. Přistavení kontejnerů bude probíhat za asistence městské policie, která dohlédne na to, aby občané odevzdávali přiměřené množství odpadů. Pro další druhy odpadů, pro něž není velkoobjemový kontejner určen, je otevřen sběrný dvůr Na Fabiáně (přístup z Říčanské)

pokračování


Potřebujete poradit s popelnicemi? Na tyto kontakty se můžete obrátit

13. 2. 2023

Popelnice za rok 2022 bylo nutné zaplatit do konce ledna. Známky na rok 2023 již NEBUDOU POTŘEBA, nahradily je čipy.

pokračování


Jak na placení popelnic

8. 12. 2022

Majitelé nemovitostí v Říčanech, kteří podali "ohlášení plátce poplatku za popelnice", obdrželi výzvy e-mailem nebo poštou. Výzvy obsahovaly částku, číslo účtu a variabilní symbol. Tento VS si dobře uschovejte. Usnadní identifikaci vaší popelnice a vyhledávání informací. Termín platby za svoz a likvidaci odpadu za rok 2022 je do 31. ledna 2023.

pokračování


Známky pro rok 2023 již nebudou potřeba, nahradily je čipy

4. 11. 2022

Společnost Marius Pedersen, a. s. dokončila čipování černých popelnic. Červený nebo černý čip najdete vespodu horního lemu a na boku je umístěna samolepka s čárovým kódem. Nádoby bez nového RFID čipu nebudou od 1. ledna 2023 obsluhovány.

pokračování


Chcete změnit objem černé popelnice nebo si objednat nádoby na papír, plast či bioodpad?

3. 11. 2022

Změnu provedete snadno on-line bez nutnosti návštěvy městského úřadu. Nádoby na papír, plast a bioodpad mají občané Říčan ZDARMA.

pokračování


Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Říčany za rok 2021

27. 10. 2022

pokračování


Město ukončí smlouvy s podnikateli na svoz a likvidaci tříděného odpadu

5. 7. 2022

Město ukončí veškeré smlouvy s právnickými či podnikajícími fyzickými osobami na svoz a likvidaci tříděného odpadu. A to z důvodu uzavření nové smlouvy se společností Marius Pedersen a. s. na zajištění služeb odpadového hospodářství, která vstoupí v účinnost 1. 9. 2022. Na základě této smlouvy by město Říčany bylo v rozporu s vyjádřením Generálního finančního ředitelství a nemohlo by uplatňovat nižší sazbu daně (nižší sazbu daně z přidané hodnoty 15 % lze uplatnit jen za předpokladu, když odpad bude produkován výlučně domácnostmi).

pokračování


Vlastníci nemovitostí musí v lednu 2022 přihlásit černou popelnici

21. 12. 2021

Stačí jeden zástupce – např. jeden z manželů. Nejjednodušší a nejrychlejší je vyplnění ON-LINE formuláře. Můžete jej vyplnit již nyní. Známku si však lze vyzvedávat až v lednu 2022 v Infocentru. Přihlásit černou popelnici je možné i osobně na pokladnách MěÚ, ale také až od ledna 2022.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)