Aktuální stav o svozu odpadu

Kontaktujte nás v případě následujících problémů:

  • nebyl uskutečněn svoz vašeho odpadu
  • chcete nahlásit výměnu poškozené nádoby
  • chcete nahlásit poškozenou nádobu na separačním stanovišti

 

Kontaktní osoba: Lukáš Váňa, oddělení technické správy, referent pro odpadové hospodářství
E-mail: lukas.vana@ricany.cz
Tel.: 323 618 130, 602 675 369

Call centrum Marius Pedersen a.s. pro reklamace svozů a výměnu nádob volejte v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

Tel: 739 682 634                                                                                                                             E-mail: helena.kaprova@mariuspedersen.cz

 

Velkoobjemové kontejnery pro zájmové organizace působící na území Říčan

Město Říčany přichází s nabídkou pro zájmové organizace působící na území Říčan na likvidaci odpadu. Svozová firma bezplatně přistaví kontejner a zdarma zlikviduje odpad. Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad.

V případě zájmu kontaktujte pana Lukáš Váňu na tel.:  323 618 130 nebo e-mailem lukas.vana@ricany.cz

 

Oblasti nedostupné svozové technic

 

Ulice které nelze obsloužit svozovo technikou místa určena k přistavení nádob katastrální území
     
V Řešetě Kolovratská x V Řešetě Říčany
U Studánky Kolovratská, Lipanská x U studánky Říčany
Daliborova Havlíčkova x Daliborova Říčany
Na Bělišti  P.Fastra x Na Bělišti Říčany
Halasova (od Presslova do konce) Presslova x Halasova Říčany-Radošovice
Zahradní Ke koupališti, Sokolovská x Zahradní Říčany-Radošovice
Lesní Černokostelecká x Lesní Říčany-Radošovice
Zelená Akátová x Zelená Strašín
Bezová Verdunská x Bezová Strašín
Myslivecká Olivova x Myslivecká Říčany
Na Kopešín Thomayerova x Na Kopešín Říčany
K Říčanskému lesu Thomayerova x K Říčanskému lesu Říčany
Buková Thomayerova x Buková Říčany
Jívová Thomayerova x Jívová Říčany
Javorová Thomayerova x Javorová Říčany
Březová Thomayerova x Březová Říčany
Jasanová Thomayerova x Jasanová Říčany
Slepá Thomayerova x Slepá Říčany
Rovná Thomayerova x Rovná Říčany
Mírná Nad Vodárnou x Mírná Říčany
Klidná Nad Vodárnou x Klidná Říčany
Pod Kopešínem Nad Vodárnou x Potoční Říčany
Na Ladech (Havraní-Březská) Březská x Na Ladech Pacov
Poměnková Březská x Poměnková Pacov
U Lesa Letní x U Lesa Pacov
V Kapradí Pokračovací x V Kapradí Říčany-Radošovice
Mechová Pokračovací x Mechová Říčany-Radošovice
Pastelková Pokračovací x Pastelková Říčany-Radošovice
Mezní Na okraji x Mezní Strašín
Zámecká (od mostku do konce) Krabošická x Zámecká Voděrádky
Strmá Jažlovická x Strmá Jažlovice
V Úvoze Jažlovická x Strmá Jažlovice
Zahrádkářská Hlavní x Zahrádkářská Jažlovice
Jažlůvská (od U Dálnice, kolem rybníka po Zděbradskou) Zděbradská x Jažlůvská Jažlovice
Golfová Do Lehovic x Golfová Říčany
Tenisová Do Lehovic x Tenisová Říčany
Do Lehovic Do Lehovic x Tenisová Říčany
V Žaludech část 1- Horní x Na Okraji, část 2- U Ládek x Na Hájích Strašín
Fialková Luční x Nad Bahnivkou Pacov
Nad Potokem Nad Potokem x Na Ladech Pacov
Pod Táborskou Pod Táborskou x Táborská Říčany
     
Seznam se může průběžně aktualizovat v návaznosti na nově vzniklé nemovitosti např. v chatových oblastech a v hůře dostupných lokalitách
     

TERMÍNŮ SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Společnost Marius Pedersen a.s. sváží komunální odpad z vašich domácností jednotně každou středu. Žádáme občany, aby nádoby s komunálním odpadem, byly přistaveny nejpozději ve středu v 6:00 na obvyklé místo. BIO odpad je svážen každé pondělí.

 

Komodita odpadu

Interval

Svozové dny

Směsný odpad

1x7 dní

středa (celé město)

BIO odpad

spec. svoz

pondělí (dle kalendáře – 36 svozů/rok)

Plasty

2x7 dní

pondělí, čtvrtek

Papír

2x7 dní

úterý, pátek

Sklo

1x21 dní

čtvrtek (dle kalendáře)

Nápojový karton

1x14 dní

lichý pátek

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál