Aktuální stav o svozu odpadu

Kontaktujte nás v případě následujících problémů:

  • nebyl uskutečněn svoz vašeho odpadu
  • chcete nahlásit výměnu poškozené nádoby
  • chcete nahlásit poškozenou nádobu na separačním stanovišti

 

Kontaktní osoba: Lukáš Váňa, oddělení technické správy, referent pro odpadové hospodářství
E-mail: lukas.vana@ricany.cz
Tel.: 323 618 130, 602 675 369

Call centrum Marius Pedersen a.s. pro reklamace svozů a výměnu nádob volejte v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

Tel: 739 682 634                                                                                                                             E-mail: helena.kaprova@mariuspedersen.cz

 

Velkoobjemové kontejnery pro zájmové organizace působící na území Říčan

Město Říčany přichází s nabídkou pro zájmové organizace působící na území Říčan na likvidaci odpadu. Svozová firma bezplatně přistaví kontejner a zdarma zlikviduje odpad. Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad.

V případě zájmu kontaktujte pana Lukáš Váňu na tel.:  323 618 130 nebo e-mailem lukas.vana@ricany.cz

 

Oblasti nedostupné svozové technic

 

Ulice které nelze obsloužit svozovo technikou místa určena k přistavení nádob katastrální území
     
V Řešetě Kolovratská x V Řešetě Říčany
U Studánky Kolovratská, Lipanská x U studánky Říčany
Daliborova Havlíčkova x Daliborova Říčany
Na Bělišti  P.Fastra x Na Bělišti Říčany
Halasova (od Presslova do konce) Presslova x Halasova Říčany-Radošovice
Zahradní Ke koupališti, Sokolovská x Zahradní Říčany-Radošovice
Lesní Černokostelecká x Lesní Říčany-Radošovice
Zelená Akátová x Zelená Strašín
Bezová Verdunská x Bezová Strašín
Myslivecká Olivova x Myslivecká Říčany
Na Kopešín Thomayerova x Na Kopešín Říčany
K Říčanskému lesu Thomayerova x K Říčanskému lesu Říčany
Buková Thomayerova x Buková Říčany
Jívová Thomayerova x Jívová Říčany
Javorová Thomayerova x Javorová Říčany
Březová Thomayerova x Březová Říčany
Jasanová Thomayerova x Jasanová Říčany
Slepá Thomayerova x Slepá Říčany
Rovná Thomayerova x Rovná Říčany
Mírná Nad Vodárnou x Mírná Říčany
Klidná Nad Vodárnou x Klidná Říčany
Pod Kopešínem Nad Vodárnou x Potoční Říčany
Na Ladech (Havraní-Březská) Březská x Na Ladech Pacov
Poměnková Březská x Poměnková Pacov
U Lesa Letní x U Lesa Pacov
V Kapradí Pokračovací x V Kapradí Říčany-Radošovice
Mechová Pokračovací x Mechová Říčany-Radošovice
Pastelková Pokračovací x Pastelková Říčany-Radošovice
Mezní Na okraji x Mezní Strašín
Zámecká (od mostku do konce) Krabošická x Zámecká Voděrádky
Strmá Jažlovická x Strmá Jažlovice
V Úvoze Jažlovická x Strmá Jažlovice
Zahrádkářská Hlavní x Zahrádkářská Jažlovice
Jažlůvská (od U Dálnice, kolem rybníka po Zděbradskou) Zděbradská x Jažlůvská Jažlovice
Golfová Do Lehovic x Golfová Říčany
Tenisová Do Lehovic x Tenisová Říčany
Do Lehovic Do Lehovic x Tenisová Říčany
V Žaludech část 1- Horní x Na Okraji, část 2- U Ládek x Na Hájích Strašín
Fialková Luční x Nad Bahnivkou Pacov
Nad Potokem Nad Potokem x Na Ladech Pacov
Pod Táborskou Pod Táborskou x Táborská Říčany
     
Seznam se může průběžně aktualizovat v návaznosti na nově vzniklé nemovitosti např. v chatových oblastech a v hůře dostupných lokalitách
     

TERMÍNŮ SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Společnost Marius Pedersen a.s. sváží komunální odpad z vašich domácností jednotně každou středu. Žádáme občany, aby nádoby s komunálním odpadem, byly přistaveny nejpozději ve středu v 6:00 na obvyklé místo. BIO odpad je svážen každé pondělí.

 

Komodita odpadu

Interval

Svozové dny

Směsný odpad

1x7 dní

středa (celé město)

BIO odpad

spec. svoz

pondělí (dle kalendáře – 36 svozů/rok)

Plasty

2x7 dní

pondělí, čtvrtek

Papír

2x7 dní

úterý, pátek

Sklo

1x21 dní

čtvrtek (dle kalendáře)

Nápojový karton

1x14 dní

lichý pátek

Auto zablokovalo svoz odpadu v ulici Na Vyhlídce

10. 10. 2018

Bohužel dnes nebyl proveden svoz SKO v ul. Na Vyhlídce v Říčanech z důvodu stojícího osobního vozu přímo na vjezdu do ulice (viz foto). Auto nemá jedno kolo a do ulice se nedá zajet. Celá ulice je tedy nesvezená.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál