Radnice

Hazard v Říčanech v následujících letech skončí

2. 10. 2019

Říčany se připojily ke zhruba pěti stům obcí, které zakázaly na svém území provozování hazardních her. Výsledky studie (Nadační fond proti korupci) i praxe měst jasně dokazuje, že pokud města hazard omezí či úplně zakáží, sníží se ve městech kriminalita. Závislost, která je s hraním automatů spojená, má vážné společenské dopady, kterým je lépe předcházet, než řešit její následky.

pokračování


Klíčové dopravní stavby ŘSD ČR na Říčansku

2. 10. 2019

Výstavba úseku D0 511 Běchovice – D1 a Rekonstrukce ulice Černokostelecká, to jsou projekty Ředitelství silnic a dálnic ČR, které výrazně ovlivní dopravu v našem městě v příštích letech. Na dotazy, ohledně těchto plánovaných staveb, odpověděl nově jmenovaný generální ředitel ŘSD ČR Ing. Radek Mátl.

pokračování


Na říčanské čistírně se začíná stavět. Rozšíření kapacity se blíží

2. 10. 2019

Stavební práce na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Říčanech startují. Dlouho očekávanou investici za 104,5 milionů korun podpořily evropské fondy. Operační program životní prostředí poskytne částku zhruba 76 milionů korun. Ve veřejné zakázce na stavbu uspěla Společnost pro Intenzifikace ČOV, Říčany, která nabídla nejvýhodnější cenovou nabídku a měla dostatečné reference z podobných staveb. Na výstavbu má 20 měsíců od předání staveniště. Současná kapacita říčanské ČOV by měla být navýšena zhruba o 4 440 ekvivalentních obyvatel. Na rozšíření kapacity čističky odpadních vod čekají majitelé dosud nenapojených nemovitostí, ale i stavebníci.

pokračování


Kompostéry k odběru až ve středu 11. 9. 2019

4. 9. 2019

UPOZORNĚNÍ: V pondělí 9. 9. nebudeme vydávat kompostéry v ulici Březinova. Zájemcům o kompostér se tímto omlouváme. Pro mimořádný zájem byla kapacita kamionu vyčerpána a další závoz bude v úterý. Ve středu 11. 9. 2019 budou pro majitele smluv další kompostéry připraveny k odběru. Děkujeme za pochopení.

pokračování


Kompostéry do říčanských zahrad

9. 8. 2019

Říčanští můžou získat kompostér zdarma. "Město podporuje ekologicky šetrnou likvidaci organického odpadu z domácností a zahrad. Vyhazování bioodpadu do popelnice a následné nakupování zahradního substrátu do truhlíků nedává vůbec žádný smysl. Ke správné zahradě prostě kompost patří," vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/.

pokračování


Uzavírka ul. Olivova u křižovatky s ul. Rýdlova

6. 8. 2019

V termínu od 12. 8. 2019 do 23. 8. 2019 bude z důvodu výměny sekčních šoupat na vodovodním řadu uzavřena ul. Olivova u křižovatky s ul. Rýdlova.

pokračování


Celková oprava Cesty Svobody

2. 8. 2019

Od 12. 8. začnou stavební práce na celkové opravě Cesty Svobody od nádražního podchodu až po ulici Politických vězňů. Současná slepá ulice s poškozeným povrchem a rozbitými chodníky dostane zcela novou podobu, jakou si zaslouží hlavní přístupové cesta z nádraží do města.

pokračování


POZOR ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

30. 7. 2019

Od 1. 8. 2019 platí dočasně následující úřední hodiny: Pondělí: 7:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00 (pouze pro účastníky správních řízení za účelem nahlížení do spisu). Středa: 7:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00 Děkujeme za pochopení.

pokračování


Stromky, keře a založené květné louky zaplnily okolí Marvánku a lemují okrajové obytné části Říčan

3. 7. 2019

Přes čtyři stovky stromů a bezmála třináct a půl tisíc keřů na celkové výměře přes šest hektarů, to jsou čísla z nejnovější výsadby zeleně. Volně přístupné ovocné sady, remízy a nová izolační zeleň je dokončena. Nejnovější výsadba krajinné zeleně v okolí Marvánku se stane základem pro krajinný park. Izolační zeleň vysazena na západním okraji města v budoucnu pomůže odclonit rodinné domy od hluku a škodlivin z dálnice a přivaděče. Výsadbu provedla společnost STROMMY COMPANY, s.r.o. za necelých 3,7 milionu korun. Bezmála tři miliony korun poskytl Státní fond životního prostředí z financí EU.

pokračování


Voda pro domácí – Říčany rezervují vodu pro stávající obyvatele

2. 7. 2019

Říčany se potýkají s nedostatkem pitné vody: Drtivá většina obyvatel připojených na vodovod nemá problém, na suchu je ale mnoho obyvatel, kteří v minulosti spoléhali na vlastní studně. Poslední léta, kdy roční teplotní průměr vyletěl v České republice téměř nejvíc na světě, se odrazila na dramatickém úbytku spodních vod. Klimatická změna a sucho s ní spojené vedly i říčanskou radnici k přijetí krizové strategie pro hospodaření s vodou. Říčany mají omezené zdroje pitné vody a přednost pro napojení budou dostávat obyvatelé, kteří žijí v existujících nemovitostech. Naproti tomu projekty nové výstavby si budou muset počkat.

pokračování


««  « novější  11-20/715  starší »  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál