Celková oprava Cesty Svobody

2. 8. 2019

Od 12. 8. začnou stavební práce na celkové opravě Cesty Svobody od nádražního podchodu až po ulici Politických vězňů. Současná slepá ulice s poškozeným povrchem a rozbitými chodníky dostane zcela novou podobu, jakou si zaslouží hlavní přístupové cesta z nádraží do města.

Vznikne zde moderní pěší zóna s jízdním pruhem pro dopravní obsluhu v jedné výškové úrovni s chodníky. Povrch bude tvořen žulovými deskami v kombinaci s žulovou mozaikou, jízdní pruh bude tvořen dlažebními kostkami. Prostor bude doplněn o moderní mobiliář – lavičky, odpadkové koše a stojan na kola. Obnovou projde také veřejné osvětlení a doplněna bude rovněž zeleň, která bude z důvodu množství podzemních sítí umístěna ve speciálních květnících.

Po celou dobu stavby bude průchod k nádraží a do přilehlých nemovitostí zajištěn oplocenými koridory, aby byla zajištěna bezpečnost pohybu osob v blízkosti staveniště.

Současně s rekonstrukcí Cesty Svobody bude probíhat i výstavba zvýšeného prahu na křižovatce Cesty Svobody a ul. Pol. vězňů. Po dobu výstavby bude křižovatka zcela uzavřena i pro průchod chodců. Náhradní trasa povede kolem nárožního bytového domu, tj. kolem fontány mezi bytovými domy, ulicí Na Fialce a následně po chodníku v již dokončenou části ul. Politických vězňů na Cestu Svobody. Cesta na nádraží se tak po dobu stavby prodlouží o 100 m. Za toto omezení se omlouváme a věříme, že jej přijmete s pochopením. Omezení bude trvat pouze po nezbytně nutnou dobu úpravy křižovatky.

Příjezd pro vozidla po dobu stavby bohužel nelze zajistit, parkování pro návštěvníky dotčených nemovitostí je možné v ulici Nádražní.

 

Příklad obdobného technického a materiálového řešení úpravy pěší zóny – centrum Ostravy (obrázek v příloze)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál