Ceny za svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu pro rok 2018

5. 12. 2017

Pro rok 2018 budou pro obyvatele účtovány následující ceny za svoz směsného komunálního odpadu a bioodpadu:

Směsný komunální odpad 

cena r. 2018

cena se slevou 75 % pro občana s trvalým pobytem v Říčanech

rok - 60 L

1 632,00 Kč

408,00 Kč

rok - 60 L – důchodce sám

816,00 Kč

204,00 Kč

rok - 80 L

2 088,00 Kč

528,00 Kč

rok - 120 L

2 316,00 Kč

588,00 Kč

rok - 240 L

3 564,00 Kč

900,00 Kč

rok - 1100 L

16 380,00 Kč

4 104,00 Kč

jednorázový pytel

70,75 Kč

 

doplněk k popelnici

70 Kč

 

rekreační objekty

100 Kč

 

 

 

 

Biodpad

cena r. 2018

cena s 1/3 slevou pro občany s trvalým pobytem v Říčanech

rok - 120 L

1 392,00 Kč

924,00 Kč

rok -240 L

1 656,00 Kč

1 104,00 Kč

rok - 1100 L

9 048,00 Kč

6 036,00 Kč

 

 • Důchodce (i invalida), který je sám, má 50 % slevu na 60 l nádobu.
 • Prodej známek bude na celý rok, nebude umožněn čtvrtletní prodej. Pouze nový uživatel si bude moci zakoupit na zbývající část roku.

Cena za svoz odpadu pro majitele rekreačních objektů zůstává ve výši 500,-Kč za sezónu (duben – říjen). V této ceně je buď využití kontejnerů pro chataře nebo 5 ks odpadových pytlů.

Nárok na slevu se bude prokazovat následovně:

 • U rodinných domů se prokáží platným OP s trvalým bydlištěm v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Občané s úřední adresou nemají na slevu nárok.
 • U společenství vlastníků – prodej známek od roku 2016 probíhá na základě fakturace, platbu v hotovosti za známky za svoz SKO město od tohoto roku již neakceptuje. Podkladem pro fakturaci bude čestné prohlášení společenství vlastníků, jehož vzor bude uveřejněn na webových stránkách města. Sleva se bude prokazovat tak, že minimálně 50% uživatelů systému z celkového počtu musí mít trvalý pobyt v Říčanech v nemovitosti, pro kterou je známka kupována. Společenství ručí za pravdivost informací uvedených v prohlášení, v případě dodání nepravdivých informací, uhradí vlastník plnou cenu a smluvní pokutu ve stejné výši.
 • U domů s více bytovými jednotkami obdobný princip jako u Společenství vlastníků s tím, že fakturace není povinná, je zde umožněna i platba v hotovosti.

 

Prodej známek na svoz popelnic na rok 2018 bude zahájen v pondělí 11. 12. 2017

 

 • v pokladně na Komenského náměstí čp. 1619zde je možné elektronické objednávání přes objednávkový systém, zveřejněný na webových stránkách města

  prodejní doba:

Pondělí

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Úterý

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Středa

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Čtvrtek

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Pátek

7.00 – 11.00 hod.

 

 

 • v pokladně na Masarykově náměstí čp. 53

prodejní doba:

Pondělí

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Úterý

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Středa

7.00 – 12.00 hod.

12.30 - 18.00 hod.

Čtvrtek

7.00 – 12.00 hod.

12.30 – 15.00 hod.

Pátek

7.00 – 11.00 hod.

 

 

 • v informačním centru Masarykovo náměstí čp. 83

prodejní doba:

Pondělí

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Úterý

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Středa

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 17.00 hod.

Pátek

8.30 -12.00 hod.

12.30 – 16.00 hod.

Sobota

9.00 -12.00 hod.

 

 

 • v informačním centru Rondel nádražípouze platby kartou

prodejní doba:

Pondělí

9.30 -18.00 hod.

Úterý

9.30 -18.00 hod.

Středa

9.30 -18.00 hod.

Čtvrtek

9.30 -18.00 hod.

Pátek

9.30 -18.00 hod.

Sobota

7.30 -18.00 hod.

Neděle

7.30 -18.00 hod.

 

O vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok je zavřeno.

 

Ing. Věra Krejčová, vedoucí odboru finančního

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)