Chci podnikat v zemědělství, co k tomu potřebuji?

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze vyřídit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

K podnikání v zemědělství není potřeba dokládat odbornou způsobilost ani výpis z rejstříku trestů.  K vydání osvědčení  vyplníte žádost a zaplatíte správní poplatek ve výši 1000,- Kč.  Právnická osoba připojí k žádosti doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního  nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden.

Kde můžete záležitost vyřídit:

Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany, Odbor Obecní živnostenský úřad, 1. patro,

kanc. č. 104

pondělí, středa     7:00- 12:00, 12:30 -18:00 hodin

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál