Co je tzv. ekologický poplatek, kdy se platí a kdo je osvobozen od placení?

Je to poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Tento poplatek se platí při prvním převodu použitého vozidla kategorie M1 a N1 neplnících emisní normu min. Euro 3.

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé,
u nichž k přeregistraci dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

Kontakty pro další informace

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál