Co mám dělat, když mi byl zadržen řidičský průkaz?

Nesmíte řídit motorové vozidlo! A to až do doby, kdy na zadržení Vašeho průkazu naváže zákaz řízení uložený úřadem či soudem, či do doby, kdy Vám bude řidičský průkaz vrácen.

V době zadržení řidičského průkazu (již odebrání řidičského průkazu policistou) nesmí již řidič řídit vozidlo! Tímto jednáním by se dopustil přestupku, který je trestán pokutou a zákazem řízení. Policista musí oznámit zadržení řidičského průkazu do jednoho pracovního dne obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo. Tento úřad pak rozhodne v rámci správního řízení o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu, případně při nesplnění podmínek pro zadržení průkazu úřad rozhodne o jeho vrácení.

Kontakty pro další informace

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál