COVID 19 - nouzový stav

4. 10. 2020

Od pondělí je vyhlášen v ČR nouzový stav a začínají platit nová nařízení Vlády ČR a KHS Středočeského kraje. Omezení se týkají širokého spektra činností.


Od přechodu na distanční vyučování na středních a vysokých školách po regulaci počtu osob na akcích ve vnitřních a venkovních prostorech: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Z otázek, které zajímají říčanskou veřejnost:

📍 Aktuálně hygienici evidují přímo v Říčanech zhruba 70 nemocných a 40 vyléčených.

📍 Odběrové místo se v říčanské nemocnici otevírá od pondělí 5.10. 2020.OBJEDNÁVKY INDIKOVANÝCH PACIENTŮ (SE ŽÁDANKOU) 6:00-12:00 HOD. NA TEL. ČÍSLE: 607 147 278. Podrobné info: https://www.agellab.cz/odberova-mista-covid/stredocesky

📍 ZUŠ Říčany přechází na distanční výuku.

📍 Říčanská sportoviště vnější i vnitřní zůstávají OTEVŘENÁ. Bezpečnostní rada města však DOPORUČUJE sportovním organizacím a klubům, aby omezily sportovní aktivity na nezbytné minimum. V případě rušení nájmů se obraťte neprodleně na radnici.

📍 Farmářské trhy jsou dále v provozu za předpokladu, že prodejci budou dodržovat stanovená opatření.

Podrobné informace k provozu obchodů, restaurací, sportovišť na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-2.10.2020-omezen%C3%AD-provozu-stravovac%C3%ADch-ubytovac%C3%ADch-a-jin%C3%BDch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-10.-2020.pdf

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál