Cyklostezka do Prahy na kole - úsek Mnichovice - Kolovraty

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Program: Integrovaný regionální operační program; Integrované teritoriální investice
Rok podání:  říjen 2017
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany) ve spolupráci s Nadací Partnerství a ostatními obcemi. Hlavním projektantem: KAP Atelier
Fyzické zahájení: listopad 2018 pro část 1,2,4,; leden 2019 pro část 3
Konec realizace: 30. 10. 2019 (předání dokončené stavby)

Celý úsek cyklostezky je rozdělen do 4 logických celků, které byly v říjnu 2017 podány jako 4 samostatné žádosti.

1. část - žadatelem dotace je město Říčany

Do první části patří etapy: Ia, Ib, IIa, IIb, v celkové délce 3000 m. Indikátor je 60 stání pro  kola. První část prochází přes katastr Praha - Kolovraty, Říčany

celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu : 29 000 000 Kč Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

2. část - žadatelem dotace jsou Říčany

Do první části patří etapy: IIc, IId, III, v celkové délce 3983m. Indikátor je 72 stání pro kola.

Druhá část prochází přes katastr Říčan, Světic.

celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu : 25 125 039,17 Kč. Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

3. část- žadatalem je obec Všestary

Do třetí části patří etapy: IVa1, IVa2

Třetí část prochází přes katastr Všestar, Strančic v celkové délce 2733m. Indikátor je 52 stání pro kola

celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu : 16 354 800 Kč, Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

4. část - žadatelem je město Mnichovice

Do čtvrté části patří etapy IVb1, IVb2, v celkové délce 3631m. Indikátor: 50 parkovacích stání pro kola.

Prochází přes katastr Mnichovic, Všestar. celkové způsobilé v rámci podaného dotačního projektu.  29 542 056,73 Kč. Spoluúčast 10%, výše dotace 90% způsobilých nákladů.

Odkaz na link největších investičních projektů na webu města zde

 

 

Cyklostezka z Mnichovic do Kolovrat má územní rozhodnutí

19. 9. 2017

Říčanská část cyklostezky „Do Prahy na kole“ z Mnichovic do Kolovrat má pravomocné územní rozhodnutí!

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál