Cyklostezka Kolovraty-Mnichovice

Cyklostezka a in-line dráha povede z Kolovrat podél Říčanského potoka k Mlýnskému rybníku, městem pak k zimnímu stadionu. Odtud podél skautské klubovny a říčanských rybníků do Světic a pokračovat bude do Mnichovic. V říjnu město podalo žádost o finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP (Integrovaný regionální operační program). Tuto podporu několik let město vyjednává s Prahou a Středočeským krajem. Příprava je koordinována s dalšími dotčenými obcemi a městy. Kromě Říčany jsou to Praha - Kolovraty, Světice, Strančice, Všestary a Mnichovice.

V případě, že město dotaci získá měla by být cyklostezka hotová do září 2019.

 

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Program: Integrovaný regionální operační program
Rok podání:  říjen 2017
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany) ve spolupráci s Nadací Partnerství a ostatními obcemi. Hlavním projektantem: KAP Atelier
Fyzické zahájení: říjen 2018
Konec realizace: 31. 8. 2019 (předání dokončené stavby)

Celý úsek cyklostezky je rozdělen do 4 logických celků, které byly v říjnu 2017 podány jako 4 samostatné žádosti.

1. část - žadatelem dotace je město Říčany

První část v celkové délce 3000 m přes prochází katastr Praha - Kolovraty, Říčany

 

2. část - žadatelem dotace jsou Říčany

Druhá část v celkové délce 3983m prochází přes katastr Říčan, Světic.

 

3. část- žadatalem je obec Všestary

Třetí část prochází přes katastr Všestar, Strančic v celkové délce 2733m.

 

4. část - žadatelem je město Mnichovice

Čtvrtá v celkové délce 3631m prochází přes katastr Mnichovic, Všestar.

 

Do Prahy na kole - rozhovor s radním a projektovým manažerem Ing. Davidem Michaličkou o připravovaném projektu cyklostezky.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál