Další evropské peníze pro Říčany! Marvánek se přiblíží prvorepublikové slávě

25. 4. 2014

Na podzim se začne řešit osudový problém rybníka Marvánek. Kvalitu vody původního přírodního koupaliště totiž velmi zatěžují sinice a zabahnění. Kvalita vody je tak nízká, že v teplých měsících docházelo i k umírání ryb. Říčany nyní získaly evropské peníze na odbahnění rybníka, opraví se výpusť i hráz, na břehu se objeví pláž. Projekt, na který město získalo dotaci z výzvy Operačního programu Životní prostředí ve výši takřka 9 milionů korun, by měl začít ještě během letošního roku.

Musím říct, že tuhle zprávu jsem oslavil, dokonce jsem radostí výskl,“ říká s úsměvem k dotačnímu úspěchu starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a pokračuje: „Žádost o dotaci zpracovala Agentura regionálního rozvoje, ve které pracuje skvělý člověk a rybář Martin Dušek. Připravovali jsme spolu seriál Živé srdce Evropy a teď, doufám, dostaneme víc života i k říčanskému Marvánku.“

Projekt odbahnění Marvánku se chystá již několik let. Rybník je zanesený vrstvou sedimentů o průměrné mocnosti zhruba půl metru. Odbahnění povede k obnově zásobního akumulačního prostoru rybníka i k návratu jeho rekreační funkce. Pobřežní pásmo zaručí také příznivý vliv na životní prostředí.

"Účelem stavby je odbahnění rybníka Marvánek a vytvoření litorálního pásma. Vznikne zde písčitý přístup do vody s travnatou pláží na břehu a upraví se pravý břeh kamenným záhozem. Proběhne i rekonstrukce výpustného zařízení," říká vodohospodář města Jiří Sedláček.

Právě nefunkční výpustní zařízení je příčinou mnoha problémů. Marvánek nebyl totiž takřka tři desetiletí vypuštěn, výlov rybníka by měl být velkou akcí podzimu.

„Jsem rybář a čekám mnoho překvapení,“ říká radní Michal Mrázek /Klidné město/ a sní: „Po desítkách let se možná v sítích objeví kapitální sumci, kapři nebo amuři. Výlovem určitě začne nová etapa této lokality. Vždyť Marvánek byl vyhlášeným rekreačním koupalištěm podobně jako Jureček. Za pohodou a přírodou Říčan vyrážela celá pražská smetánka.“  

Výlov bude probíhat několik dní a říčanští rybáři již byli na výroční schůzi seznámeni s detaily projektu. Město podalo žádost o dotaci z OPŽP již v létě roku 2013, vyjádření s pozitivním výsledkem však obdržela radnice města až na konci letošního dubna. Odhadovaná cena celého projektu na zlepšení prostředí Marvánku se pohybuje okolo 19 milionů korun s tím, že dotace ve výši 8 707 096 Kč pokryje 45 % uznatelných nákladů. Zbylou částku zafinancuje město ze svého rozpočtu, vedení Říčan však věří, že v rámci veřejné soutěže se podaří cenu ještě výrazně snížit.

„Bylo by velmi důležité, aby se odbahnily také nádrže proti proudu nad rybníkem Marvánek,“ doplňuje místostarostka Karla Egidová /ODS/ a dodává: „Nánosy bahna se mohou při povodních do Marvánku zase vrátit.“ Vedení města připraví i projekt odbahnění těchto nádrží, zabahnění má zabránit také litorální pásmo, tedy pás mělčin s rákosinami. Vzhledem k mnoha rozběhnutým investicím se zatím nebude realizovat idea pódia na vodní hladině.

Adéla Michalová
tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál