DÁME ÚŘAD

V rámci pilotního projektu můžete využít službu DÁME ÚŘAD, která výrazně ušetří váš čas. Záměrem je více přiblížit Městský úřad Říčany lidem a zvýšit komfort při vyřizování nejrůznějších agend. Služba DÁME ÚŘAD je zcela unikátní. Nápad vznikl a bude se dál vyvíjet právě na říčanském úřadě. Originální je i logo kancelářské svorky, která vás bude touto službou provázet. 

Služba bude ve zkušebním provozu poskytována zdarma. Kurýr vám doveze vyřízené dokumenty až domů, ve vámi zvoleném čase. DÁME ÚŘAD bude fungovat zatím jen ve vybraných agendách a jen v Říčanech. O všech možnostech vás budou informovat příslušní zaměstnanci úřadu.

V rámci pilotního projektu si klient již při podání žádosti, vydání stanoviska, uzavření nájemní smlouvy či u dalších z vybraných agend odboru správy majetku města může zvolit doručení vyřízených dokumentů na svoji říčanskou adresu. Jakmile referent MěÚ ukončí zpracování podání, bude klienta informovat SMS či emailem, že se může přihlásit do softwarové aplikace přes svoje telefonní číslo k objednání termínu a místa doručení. Aplikace zašle klientovi heslo pro přihlášení do objednávkového systému. Ve zvoleném termínu pak doručí kurýr MěÚ zásilku. Termín pro doručení lze změnit 24 hodin před dodáním. Platí pravidlo, že zásilku kurýr doručuje pouze jednou. V případě, že klient nebyl zastižen na zvolené adrese či v čase pro doručení, vrátí kurýr přes podatelnu nedoručené písemnosti zpět referentovi. Ten je odešle standardním způsobem. 


Můžeme vám dovést vyjádření k požadavkům například na:

  • údržbu správy zeleně
  • správu komunikací
  • silniční správní úřad pro místní komunikace
  • nájemní smlouvy (byty, nebytové prostory, garáže)
  • nájem sportovišť…

Naší vizí je službu po zkušebním provozu výrazně rozšířit. Například pracujeme na možnosti nechat si doma ověřit podpis na vaší listině.

Bližší informace najdete na webu www.dameurad.cz Dáme úřad Říčany

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)