Denní stacionář OLGA je nejlepší bezbariérovou stavbou ve středních Čechách za rok 2015

28. 6. 2016

Říčany získávají další ocenění. Město se nepyšní jen významnými starobylými stavbami, jako je kostel nebo zřícenina hradu, ale i v současné době zde vznikají hodnotné stavby. Jednou z nich je i budova denního stacionáře OLGA. Budova, která slouží klientům s potřebou celodenní péče, vyhrála ve středočeské soutěži Stavba roku 2015 v kategorii bezbariérová stavba.

Denní stacionář OLGA v Říčanech si odnáší hlavní výroční cenu v kategorii bezbariérová stavba v soutěži Stavba roku střední Čechy. Ta hodnotí různá stavební díla realizovaná v loňském roce. Odborná porota složená z téměř čtyř desítek lidí ji vybrala na konci dubna jako nejlepší stavbu v konkurenci pěti dalších bezbariérových staveb. Za sebou nechala kulturní dům Svět v Českém Brodě, zónu pro chodce a parkování v ulici Dr. Horákové v Poděbradech nebo Základní školu v Roztokách.

„Ocenění mne těší a velice si ho vážím. Jsem rád, že stavba slouží dobře svému účelu. Chtěl bych připomenout, že se jednalo o týmovou spolupráci zadavatele, projekčního teamu, technického dozoru i dodavatelů stavby a cena tedy náleží všem zúčastněným,“ připomíná architekt a autor projektu Jiří Švehlík.

Do soutěžního klání se přihlásilo 32 stavebních děl. Většina řádně navržených staveb byla při tzv. rokování v březnu letošního roku zařazena do jedné ze čtyř vyhlášených kategorií. Kromě staveb, která umožňují bezproblémový vstup vozíčkářům nebo kočárkům, se posuzovaly také stavby pozemní a dopravní. Jednotlivé návrhy mohly získat také cenu za středočeské stavitelství.

Hodnotící kritéria splnilo celkem 27 projektů (5 pozemní, 5 bezbariérové, 11 středočeské, 6 dopravní). Nejvíce hlasů v pozemním stavitelství obdržela rekonstrukce tenisové haly LTC v Kolíně, dopravní dílo ovládlo dokončení řepařské drážky do Býchor a ve středočeské kategorii triumfovala dřevěná lávka v Klášterní Skalici.

Současná generace má na co navázat

Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost s úrovní současného stavitelství ve středních Čechách a ukázat všímavost a postoje veřejnosti k rozmanitosti výstavby.

Soutěž začala psát svoji historii v roce 1994, když vznikla v Kolíně stavební škola. Na organizaci se v průběhu let podíleli různé instituce. Od roku 2007 probíhá pod taktovkou Obchodního grémia Kolín ve spolupráci se Střední odbornou školou stavební s učilištěm. Mezi další organizátory patří Středočeský kraj, město Kolín, Spolková rada Kolína, kolínská Obchodní akademie, Měšťanský spolek vlastníků budov v Kolíně a obecně prospěšná společnosti NIPI bezbariérové prostředí.

Kromě tradičních stavařů v porotě zasedají i představitelé ostatních kvalifikací jako je elektro, protipožární, hygienické, bezbariérové resp. sociální nebo úřednické. Organizační výbor se u navržených stavebních děl zaměřil na kvalitu realizace staveb, stupeň stavebně technické, uživatelské a estetické úrovně. Zviditelní se tím nejen místní stavební kultura, ale i výsledky práce stavebníků, architektů, projektantů, dozorů, zhotovitelů a investorů.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál