Denní stacionář OLGA v Říčanech dostane od města a sponzora bezbariérové auto

28. 1. 2016

Sociální zařízení určené pro seniory a lidi se sníženou soběstačností funguje v Říčanech od léta loňského roku. V rámci svých služeb často vyžaduje i dovoz klientů domů či na jiné zdravotnické místo nebo poskytování ošetřovatelské péče v terénu. Proto se město rozhodlo poskytnout dennímu stacionáři auto, ve kterém bude možné převážet i vozíčkáře. Na pořízení vozidla přispěla částkou 150 tisíc korun také firma sídlící v Říčanech.

Město se rozhodlo pořídit dennímu stacionáři OLGA bezbariérový automobil s úpravou pro vozíčkáře v předpokládané hodnotě 500 - 600 tisíc korun. Na část nákladů přispěla společnost Zoeller Systems s.r.o., která městu nabídla na pořízení vozidla finanční dar ve výši 150 tisíc korun. Zbývající částka 450 tisíc korun se použije z rezervního fondu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Senior, pod níž denní stacionář spadá.

„Jelikož pracuji u této firmy přes dvacet let, setkáváme se dlouhou dobu s velkým počtem žádostí o finanční příspěvek od jednotlivců i neziskových organizací s různými oblastmi zájmu. Nakonec jsme se rozhodli, že budeme pomáhat přímo v Říčanech. Jakmile vidíme, že naše podpora bude někomu nebo něčemu přínosná a prospěšná, pak rádi peníze poskytneme. Jednou to může být pomoc sociálně znevýhodněným dětem, podruhé seniorům a potřetí opuštěným zvířatům,“ zmínila Eva Beckerová, jednatelka společnosti Zoeller Systems s.r.o.

„Celý projekt, s nímž přišel lékař a radní města Michal Mrázek, je úžasnou záležitostí, ze které pozitivně mrazí. Obdivuji všechny dárce, patří jim hluboké poděkování. A za město samozřejmě děkuji paní Beckerové,“ doplňuje starosta Vladimír Kořen /Klidné město/.

 Automobil chce město vysoutěžit prostřednictvím veřejného výběrového řízení, které může cenu vozidla výrazně snížit. Hlavním kritériem je úprava vozidla pro transport osoby na vozíku s přístupem pomocí automatické rampy nebo inovativním systémem pásů upevňujících vozík.

„Bezbariérové auto budeme využívat k převozu klientů do stacionáře a zpět domů a dále poslouží pečovatelské službě DPS Senior pro terénní péči a dovozy klientů. Doufáme, že vůz bude ulehčením především pro rodiny, které nemohou dopravovat své seniory do zařízení, a proto také předpokládáme zvýšený zájem o naše služby v denním stacionáři,“ říká Iveta Závodská, ředitelka DPS Senior.

Denní stacionář poskytující ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností je prvním zařízením tohoto typu v Říčanech. Své služby nabízí seniorům se sníženou soběstačností a potřebou celodenní péče. Také je určen pro osoby trpící chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Pro denní pobyt může přijmout až 14 klientů a v rámci odlehčovacích služeb například na celý týden až 4 klienty.

Unikátní bylo financování této stavby za téměř 14 milionů korun. Stacionář vznikl za významné finanční podpory říčanských občanů Jana Blaška a Antonína Koláčka a firmy Zoeller Systems s.r.o. Do veřejné sbírky, díky které se vybralo přes 4 miliony korun, přispěly další stovky občanů. Zbývající část zaplatilo město.

Adéla Ambrožová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál