Deset největších problémů Říčan očima veřejnosti

18. 9. 2015

V úterý 15. 9. proběhlo v Říčanech již posedmé veřejné fórum nazvané 10P - Desatero problémů. Jaké náměty pro úřad získaly nejvíce bodů?

V úterý 15. 9. proběhlo v Říčanech již posedmé veřejné fórum nazvané 10P - Desatero problémů. Na fóru mají všichni občané města každoročně jedinečnou možnost definovat hlavní problémy, kterým se má město prioritně věnovat a prodiskutovat je s přítomnými zastupiteli a vedoucími pracovníky úřadu. Nadefinované problémy najdete v anketě.

Nejvíce bodů získaly tyto úkoly/náměty pro úřad (řazeno podle abecedy, ne podle dosažených bodů):

 • Bezpečné cesty do škol
 • Rekonstrukce budov 1. ZŠ a výstavba nové budovy školy na Komenského náměstí
 • Omezení tranzitu kamionů (ul. Široká a ul. Černokostelecká)
 • Vyřešit budovu kina - spolkový dům
 • Vyřešit oblast bývalé věznice
 • Zajistit asistenty pedagogů na školách a finančně je zajistit
 • Zavést separované nádoby na kovy apod.
 • Zlepšit okolí Mlýnského rybníka
 • Zlepšit podporu sociálního podnikání
 • Zlepšit pořádek u shromažďovacích míst s tříděným odpadem
 • Zpřístupnění radniční věže

Bez bodového ohodnocení skončily tyto úkoly/náměty:

 • Podpora sociálního bydlení
 • Vybudovat oddychovou relaxační zónu na okraji města (říčanské lázně)
 • Zastřešit fotbalové hřiště s umělým povrchem u sportovní haly (např. nafukovací halou)

 

Hlasování pomocí D21

Všechny definované náměty/úkoly se budou pravděpodobně v listopadu a prosinci hlasovacím ověřovat systémem Řídím Říčany. Poté budou předloženy zastupitelstvu k zařazení do plánu projektů města.

Pocitová mapa

Účastníci akce měli jako první možnost zaznamenat do tzv. pocitové mapy Říčan ty místa ve městě, která na ně působí jak pozitivně (např. místa s dobrým společenským životem, bezpečná místa a místa s příjemným prostředím), tak i negativně (např. se zanedbaným prostředím, špatnou dopravní situací a nebezpečná místa). Tvorbu pocitové mapy zajišťuje pro své členy zdarma Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL), kterou na akci zastupoval Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.. Možnost zaznamenat místa máte i vy – buď fyzicky v prostorách MAKS ve Staré radnici nebo elektronicky na adrese http://pocitovamapa.nszm.cz/ricany-2015/ .

Mapu máte možnost doplňovat jak fyzicky, tak elektronicky do konce listopadu. Po ukončení zaznamenávání míst nám univerzita zpracuje a předá mapový podklad, který bude následně prezentován veřejnosti.

Soutěž o 25 tisíc korun

Jako každý rok proběhla také soutěž o celkem 25 tisíc korun pro tři nejlepší projekty neziskových organizací. Přihlásily se čtyři organizace. Šek v hodnotě 12 tisíc korun získala Cesta integrace na nová kola na dopravní hřiště, 8 tisíc korun získalo TS Dance EB na uspořádání soutěže ve stepu a cloggingu v Říčanech a 5 tisíc korun získalo Ekocentrum na vybavení komunitního chovu domácích zvířat.

Pro vylosované účastníky akce byly připraveny hodnotné ceny od sponzorů akce – KC Labuť, MAS Říčansko o.p.s., Cesta integrace o.p.s., ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, Muzeum Říčany, Svazku obcí Ladův kraj, občerstvení pro účastníky akce věnovalo Pekařství Frydrych.

Akci moderovala Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje v Ostravě a Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR, byl přítomen také Mgr. Petr Hermann, předseda Rady Národní sítě Zdravých měst ČR.

Ing. Hana Jarošová
Koordinátorka ZM a MA21

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)