Deset největších problémů Říčan očima veřejnosti. Občané mohou hlasovat v anketě!

16. 5. 2014

Jaké problémy trápí Říčany nejvíce, které z nich je potřeba řešit přednostně a jakým způsobem rozvíjet město? Občané města měli 13. května opět po roce možnost se sejít a diskutovat o prioritách s úředníky a vedením v Kulturním centru "Labuť". V rámci doprovodného programu měly možnost získat tři neziskové organizace finanční poukazy na svůj projekt, návštěvníci si mohli prohlédnout a zakoupit výrobky se známkou fair trade a bio, a soutěžit o hodnotné ceny. Hlasujte v ANKETĚ!

Fórum Zdravého města neboli Desatero problémů ("10P") se uskutečnilo letos již pošesté. Akci zaštiťovala Národní síť zdravých měst, do které patří Říčany již 10 let. Moderátorem programu byl ředitel Národní sítě zdravých měst ČR Petr Švec. Nejdříve proběhla prezentace projektů neziskových organizací, které měly zájem získat finanční podporu od města. Poté se obyvatelé Říčan seznámili s výsledky řešení jimi zvolených problémů z minulého fóra. Pozitivní kroky se uskutečnily u problematiky nedostatku míst v mateřských školách, nebezpečné cesty do základních škol, rybníku Marvánek, rychlosti aut v obydlených oblastech a trasy od Mlýnského rybníka podél potoka do Kolovrat.

Hledání desatera problémů Říčan

Po úvodu následovalo vlastní komunitní plánování. U tematických stolů zástupci vedení města spolu s občany společně diskutovali a formulovali nejaktuálnější problémy ve městě. Diskuze probíhala v oblasti dopravy, školství, vztahu občana a úřadu, životního prostředí, zdravotní a sociální oblasti, urbanismu a památkové péče, volného času, podnikání a cestovního ruchu.

"Zaregistrovaní účastníci spolu s politiky a vedoucími pracovníky úřadu hledali po dobu 20 minut 2 nejpalčivější problémy v dané oblasti, které by se měly přednostně řešit. Následovala prezentace výsledků jednotlivých stolů a konečné hlasování o ,Desateru problémů' Říčan," shrnuje průběh hlavní části akce hlavní koordinátorka akce Hana Jarošová a dodává: "Jednotlivé stoly byly rozdělené podle projednávaných oblastí, kterou vedl hlavní garant - nejčastěji zástupce daného odboru MěÚ. Již potřetí zde byl i tzv. dětský stůl, kde navrhují největší problémy žáci a studenti z místních škol, reprezentovala ho předsedkyně žákovského zastupitelstva Anežka Kabátová. Občané měli velmi užitečné názory, diskuze je každoročně mimořádně plodná a děti do ní přispívají zase jiným zajímavým pohledem.“

Každý účastník měl dva hlasy pro označení nejdůležitějších problémů města a 1 hlas pro označení nejlepšího projektu neziskové organizace.

Výsledky komunitního plánování se budou nyní ověřovat anketou umístěnou na webových stránkách a v Kurýru. „I vy máte možnost dát své dva hlasy problémům, které by se měly řešit prioritně. Následně se bude posuzovat průnik 10 problémů vzešlých z fóra a z ankety. Výsledkem budou tzv. ověřené problémy, které se předloží říčanským zastupitelům k zařazení do Akčního plánu města,“ vyzývá občany k hlasování koordinátorka akce.

ANKETA KE STAŽENÍ ZDE!

Soutěž pro neziskové organizace

V rámci fóra také město uspořádalo soutěž pro neziskové organizace z Říčan o poukazy na projekty v hodnotách 12, 8 a 5 tisíc korun.

Šek v hodnotě 12 tisíc korun získal TJ Sokol Říčany a Radošovice s projektem „Atletické naděje“, 8 tisíc korun získal projekt „Sociální automobil“ Seniorcentra Říčany a částkou 5 tisíc korun byl podpořen projekt „Zlepšení orientace turistů a návštěvníků Říčan“ Klubu českých turistů Říčany Radošovice. „O tom, kdo a v jaké výši získá podporu pro svůj projekt, rozhodovali přítomní občané svým hlasem,“ upřesňuje koordinátorka akce.

Nejúspěšnější projekt představil TJ Sokol Říčany a Radošovice

V rámci doprovodného programu mohli účastníci ochutnat či zakoupit výrobky obchodu zdravé výživy p. Adoltové z Masarykova náměstí v Říčanech a obchodu Fair&Bio z Prahy, který přivezl především fairtradovou čokoládu, kávu a další zboží.

Vstupenky byly slosovatelné. Pro vylosované účastníky akce byly připraveny hodnotné ceny od sponzorů akce – KC Labuť, Rugby Club Mountfield Říčany, ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, Pekařství Frydrych, Muzeum Říčany, Svazku obcí Ladův kraj, MAS Říčansko, občerstvení pro účastníky akce připravilo Pekařství Frydrych.

Projekt Zdravé Město

Město Říčany se zapojilo do mezinárodního projektu Zdravé město, jehož vznik iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO), a který v České republice realizuje Národní síť Zdravých měst ČR, v roce 2004.

"Snažíme se vytvořit příjemné místo pro život, které podporuje udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života. Město pořádá ve spolupráci s partnery komunitní kampaně, na veřejných fórech dává prostor občanům diskutovat o věcech veřejných, o problémech města," vysvětluje starosta Říčan Vladimír Kořen /Klidné město/, který zastřešuje činnost Zdravého města.

Kromě Fóra Zdravého města - Desatera problémů je součástí aktivit i Fórum mladých, Žákovské zastupitelstvo, pravidelné pořádání diskusních debat tzv. kulatých stolů nebo neformální setkávání starosty a místostarostek s občany Z očí do očí. Zdravé město také udržuje partnerství s mnoha kulturními, sociálními a volnočasovými institucemi, nevládními organizacemi a školami. Říčany se podílí na pořádání akcí jako Den Země, Festival řemesel a slavnosti bylinek, Světový den bez tabáku, Den bez úrazů, Týden volného času a sportu, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut.

Adéal Michalová
Tisková zpráva města Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál