Desetimetrová lezecká stěna na říčanském Sportovišti u lesa v provoz

6. 6. 2019

Na Sportovišti u lesa zahájila provoz i lezecká stěna. K jedinečnému pumptracku a adrenalinové betonové vaně na skateboard tak přibyla další atraktivní disciplína. Zkušení zájemci o lezení s vlastním vybavením i bez něj mají možnost lézt v době provozu hřiště (kromě pondělí a středy od 16 do 20 hodin, kdy je stěna pronajata Horolezeckému oddílu Říčany).

Do konce školního roku můžete stěnu využívat v časech od 16 do 21 hodin ve všední dny a o víkendech od 11 do 21 hodin. Výjimkou jsou pravidelně pondělky a středy od 16 do 20 hodin, kdy je stěna pronajata Horolezeckému oddílu Říčany. Lezení s lanem i bez jistících pomůcek, takzvaný bouldering, je však nutné provozovat za dodržení pravidel bezpečného volného lezení a pouze na vlastní odpovědnost. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení. Zkušení lezci, kteří bezpečně ovládají techniku jištění, mohou přijít s vlastním vybavením i bez něj. Vybavení si mohou zapůjčit po složení zálohy 500 Kč. Počítejte s tím, že návštěvník starší 15 let je povinen předložit průkaz totožnosti. Je také nutné zapsat se při vstupu na stěnu do knihy návštěv. Po zaplacení vstupního poplatku a seznámení se s provozním řádem, umožní správce areálu vstup ke stěně. Je přísně zakázáno lézt na horní plochu stěny a lezení za mokra.

Dospělí (nad 18 let)

Je třeba kontaktovat správce areálu (tel. 722 499 546) po ověření totožnosti a věku, podpisu Poučení o podmínkách volného lezení a zaplacení poplatku je možné lézt. Pokud zájemci nevlastní vybavení, je možné si ho oproti záloze vypůjčit.

Mládež mezi 15 až 18 lety

Kromě výše uvedeného musí předložit provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou osoby starší 15 let a mladší 18 let na stěně provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Děti do 15 let musí být vždy v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese odpovědnost.

Pokud máte zájem vyzkoušet si tuto aktivitu se zkušenými lezci, můžete kontaktovat Horolezecký oddíl Říčany na webové stránce www.horicany.cz. Ten na základě smlouvy s městem využívá stěnu každé pondělí a středu od 16 do 20 hodin.

"Pokud kapacita nám vyhrazených hodin dovolí, vítáme zájemce o pravidelné společné lezení v rámci oddílu, a to i rodiny s dětmi," říká Petr Schnabl z Horolezeckého oddílu Říčany a pokračuje: „Od června bude v odpoledních hodinách probíhat horoškola pro mládež, podrobné informace budeme mít na našich webových stránkách. Teprve ve chvíli, kdy všechna mládež bude seznámena se základy jištění na stěně, připravíme horoškolu i pro dospělé. Od září připravíme lezecký kroužek pro děti.“ Kapacita oddílu je však omezena počtem zkušených lektorů, kteří jsou ochotni se zájemcům o lezení věnovat. Proto, pokud máte zájem spolupracovat s horolezeckým oddílem jako lektor, neváhejte klub kontaktovat.

Venkovní lezecká stěna s vnitřní konstrukcí z ocelových lehčených profilů v žárově zinkované úpravě je opláštěna přesně spasovanými laminátovými panely. Panely připomínají skutečnou skálu. Půdorys lezecké stěny je nepravidelného obdélníkového tvaru rozměru 8,1 x 3,1 m. Výška stěny je 10,3 m. Výhledově bude možné rezervovat si termín a čas v rezervačním systému na webu města.

 

 Vstupné na lezeckou stěnu

ÚT, ČT, PÁ

SO, NE

 

Děti do 15 let, senioři

  50,- Kč

  70,- Kč

 

Děti od 15 let, dospělí

100,- Kč

150,- Kč

 

Půjčovné - Vratná záloha za vypůjčení       500,- Kč

Lano

50,- Kč

 

Lezečky

40,- Kč

 

Sedák

20,- Kč

 

Pytlík s magnéziem

10,- Kč

 

Jistítko s karabinou

10,- Kč

 

 

Kateřina Lauerová

tisková zpráva města

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)