Diskusní fórum

 

 • městská policie úřaduje Zapsal: 16.07.2020 11:04:01 - Mgr. Michaela Titmanová (reg. uživatel - sms)
  Dobrý den, dnes jsem parkovala v ulici Sokolská za účelem návštěvy místní polikliniky. V 8h ráno zde byli i městští strážníci a fotili si auto přede mnou. Při vystupování jsme se potkali a já v domnění,že řádně parkuji na vyhrazeném místě za účelem návštěvy dr. v klidu odešla k lékaři. Po hodině jsem se vrátila k autu, kde obcházeli oni strážníci s tím, že mám problém. Neměla jsem parkovací hodiny. Bohužel jsem opravdu nevěděla o této povinnosti, ale domnívala jsem se, že když jsme se před hodinou se strážníky potkali, domluvíme se dohodou, z jejich strany domluvou. Tato však byla z jejich strany neakceptovatelná. Dostala jsem pokutu 200kč, kterou jsem si nechala vypsat na složenku. Zatímco strážník vypisoval, stihla jsem další 4 lidi, kteří zde chtěli parkovat, upozornit, že pokud nemají parkovací hodiny, že jim hrozí pokuta jako mně. Źádný z mnou oslovených spoluobčanů o této povinnosti nevěděl, navíc stejně jako já nevěděl, co to ty parkovací hodiny jsou. Když mi strážník předával k podpisu záznam o přestupku, ptala jsem se ho na jméno, odvětil mi 0120. Upozornila jsem ho, že on mě ztotožnil a že by bylo vhodné mi své jméno povědět, pak byl tak laskav a představil se mi jako p. Polách. Chtěla bych tímto apelovat na vedení města, aby reflektovala počínání městské policie v tomto případě. Nikdo z mnou dotázaných nevěděl, co jsou parkovací hodiny. U polikliniky je už tak problém zaparkovat a další obstrukce, které občanům jsou kladeny a nulová vstřícnost, když někdo neúmyslně poruší předpis, způsobují nepříjemnou atmosféru. Strážnik věděl a viděl, že parkuji na daném místě hodinu a jsem u lékaře, potkali jsme se, když jsem vystupovala. Mohl mě upozornit, jako to udělal u jiného pána. Snažila jsem se strážníky domluvit, omluvila jsem se za absenci parkovacích hodin. Z celého počínání strážníků mám pocit velmi špatný. Považuji funkci policie, zejména pak té městské, že má mít i preventivní charakter. Současně bych navrhovala ke zvážení, aby se přímo před vchodem umožnilo chvilkové parkování pro nástup a výstup lidí. Jedna z mnou upozorněných řidiček jela vyzvednout starou maminku. Parkování jinde nenašla, tak rezignovaně zaparkovala bez parkovacích hodin. Celá situace mě velmi mrzí, nechci, aby se takto chovali strážníci u nás v Říčanech. Očekávám od nich pomoc a podporu. Ať si tam jde pan Polach na týden stoupnout a upozorňuje lidi, ať dá městská policie výrazný titulek do Kurýru, že dochází k porušování předpisu v tomto směru, když se se strážníkem potkám, ať komunikuje, upozorní, když vidí, že evidentně před ním páchám přestupek!!!! Děkuji a pevně doufám, že to tady někdo zavnímá. přidat reakci
  • Re: městská policie úřaduje Zapsal: 17.07.2020 10:03:00 - Ing. Jaroslav Klapálek (reg. uživatel - sms)
   Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b) označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
   Tato úprava je zde již delší dobu...
   přidat reakci
   • Re: Re: městská policie úřaduje Zapsal: 22.07.2020 19:41:14 - Mgr. Michaela Titmanová (reg. uživatel - sms)
    Děkuji Vám za informaci. přidat reakci
   • Re: městská policie úřaduje Zapsal: 20.07.2020 13:07:11 - Václav Řezáč (ověřený uživatel)
    Vážená paní magistro,
    po seznámení se s bližšími okolnostmi události sděluji, že postup strážníka naší městské policie byl v naprostém pořádku. Strážník nemohl vědět, zda-li jste splnila zákonem stanovenou povinnost a není ze zákona povinen upozorňovat kolemjdoucí osoby na význam místní úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovený dopravním značením.
    Každý účastník provozu na pozemních komunikacích má povinnost řídit se dopravním značení (§4/c zák. č. 361/2000 Sb.) a povinností řidiče je řídit se dopravním značením a toto sledovat stejně jako situaci v provozu (§5/1b zák. č. 361/2000 Sb.).
    Význam dopravních značek je stanoven vyhláškou Ministerstva dopravy České republiky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, kdy každý řidič má POVINNOST řídit se dopravním značením a které s ohledem na skutečnost vydání řidičského oprávnění by měl znát.
    Neznalost dopravního značení nebo i jeho „přehlédnutí“ pak je přestupkem, kdy stačí zavinění z nedbalosti, neboť zákon stanoví „nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to VZHLEDEM K OKOLNOSTEM A SVÝM OSOBNÍM POMĚRŮM VĚDĚT MĚL A MOHL“. (§17/3b zák. č. 250/2016 Sb.)
    Článek, jehož vydání požadujete, byl sepsán a uveřejněn v Kurýru v roce 2018 (https://www.kuryr-ricany.cz/clanek/mestska-policie-ricany-c4701).
    Strážník je plně oprávněn určit druh a výměr správního trestu na základě správního uvážení v rozsahu stanoveném legálním rámcem, kdy přípustné je uložení pokuty do 2.000,- Kč (§125c zák. č. 361/2000 Sb.) a muselo dojít k naplnění zákonem stanovených podmínek, kdy příkazem na místě lze uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Nebyla jste povinna souhlasit s druhem a výměrou sankce a mohla jste požadovat projednání přestupku ve správním řízením před místně a věcně příslušným správním orgánem.
    Preventivní charakter policie i obecní policie plní strážníci stejně jako policisté svým působením na ulicích, kdy jste se mohla dotázat strážníka, zda-li je v místě povolené zastavení a stání motorových vozidel, což jste neučinila. Způsob řešení přestupku byl v souladu se zákonem. Uvedená sankce zohledňuje osobu pachatele a pohnutky, které osobu vedly ke spáchání přestupku a byla zvolena a vyměřena s ohledem na závažnost a povahu přestupku, se zřetelem na polehčující i přitěžující okolnosti a s ohledem na zájem individuální i generální prevence.
    Strážník Vám dále nebyl povinen sdělovat své jméno a k jeho identifikaci plně slouží služební číslo, které je umístěno pod odznakem.
    Chcete-li v místě upravit místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, tak se můžete obrátit na správce komunikace. Místní úprava zakazující na dané ulici zastavit a stát byla stanovena místně a věcně příslušným silničním správním úřadem v souladu s vydáním závazného stanoviska dopravním inženýrem služby Dopravního inspektorátu a reflektuje dopravní situaci v místě, zejména pohyb vozidel hromadné dopravy osob.
    Obecně k Vašemu podnětu není s ohledem na personální zabezpečení možné umístit na týden ke každé dopravní značce strážníka upozorňujícího na dopravní značku a poučující účastníky provozu o jejím významu.
    Městská policie Říčany doporučuje každému řidiči sebevzdělávat se a průběžně sledovat změny Zákona o provozu na pozemních komunikacích a seznamovat se s vyobrazením dopravních značek stejně jako jejich významem, což naleznete ve vyhlášce Ministerstva dopravy České republiky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
    Za Městskou policii Říčany s pozdravem,
    Václav Řezáč
    vedoucí oddělení městské policie
    přidat reakci
    • Re: Re: městská policie úřaduje Zapsal: 21.07.2020 8:42:16 - Mgr. Michaela Titmanová (reg. uživatel - sms)
     Dobrý den, pane Řezáči,
     děkuji za Vaši obsáhlou reakci, vážím si toho. Chci jen podotknout, že jsem si vědoma svého pochybení a z hlediska práva jsem jistě byla na vině. Nevím, zda jsem to napsala špatně,ale já jsem apelovala na morálku, slušnost, lidskost. Ta s právem mnohdy moc společného nemá a je to něco, co mají "v rukou" lidé - i strážnici. Jinými slovy, co je legální nemusí být morální a naopak.
     Jednoduše řečeno, strážník neměl povinnost mě upozornit (přesto to u jiného pána udělal), ale byla by to slušnost. A tu u strážníku, které platím, budu vyžadovat. Věřím, že tento podnět Vás na stanici k jisté reflexi přivedl. A vedení radnice taktéž! Přeji hezký den.
     přidat reakci

   Zpět k přehledu témat

   Město Říčany
   Masarykovo náměstí 53
   251 01 Říčany
   Ústředna:
   +420 323 618 111
   +420 323 618 211
   podatelna@ricany.cz
   (pro běžnou korespondenci)

   e-podatelna@ricany.cz
   (pro úřední podání)
   ID datové schránky:
   skjbfwd

   Najdete nás na Facebooku RSS kanál