Diskusní fórum

Dne 7. 10. 2013 došlo ke změně podmínek pro vstup do diskuzního fóra. Od tohoto data musejí být všichni přispěvatelé registrováni a ověřeni. Bez registrace nelze zapsat žádný příspěvek.

Registrace a ověření se provádí následovně:

Pod tímto textem naleznete tlačítko Registrace, pod kterým je registrační formulář. Po jeho vyplnění Vám bude zaslán aktivační SMS kód, který vložíte do formuláře a poté vám zašleme mail s heslem, čímž se stanete registrovaným uživatelem. Po zadání SMS kódu můžete ihned zapisovat příspěvky, platnost kódu je 7 dnů.

Ověření je prováděno těmito způsoby:

  1. osobně na podatelně v budově A MěÚ, kam se musíte dostavit se svým občanským průkazem.
  2. elektronicky pomocí datové schránky nebo e-mailu.
    V případě žádosti zaslané datovou schránkou na ID MěÚ (skjbfwd) musí být registrovaný uživatel shodný s vlastníkem datové schránky, jinak nebude ověření akceptováno.
    V případě žádosti zaslané e-mailem na adresu elektronické podatelny (e-podatelna@ricany.cz) musí být žádost zaslána z mailové adresy, na kterou byla provedena registrace, a zároveň musí e-mail obsahovat platný (a zaručený) elektronický podpis vydaný certifikační autoritou. (Pozn.: Osoba uvedená v elektronickém podpisu musí být shodná s registrovanou osobou.)
    Žádost musí obsahovat jméno a příjmení registrované osoby.
  3. registrace SMS - platnost kódu je 7 dnů, poté budete opět vyzvání k zadání nového kódu.


UPOZORNĚNÍ:

Příspěvky, které obsahují hanlivé nebo xenofobní výrazy, jsou automaticky mazány.

Poukazujete-li ve svých příspěvcích na skutečnost, že byl spáchán některý z trestných činů vyjmenovaných v § 368 trestního zákoníku, je Vaší zákonnou povinností takovou skutečnost bez odkladu oznámit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. V případě, že oznámení neučiníte, můžete být potrestáni odnětím svobody až na tři léta.

Poznámka: Mazány budou rovněž příspěvky komerčního charakteru (např. inzeráty).

Pravidla diskusního fóra

7. 10. 2013

Co je zapovězeno na diskusním fóru: uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR urážet, pomlouvat, uvádět zkreslující a nepravdivé informace či vyhrožovat komukoli násilím podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní,...

pokračování


Zapište nové téma     Registrace     Přihlášení     Archiv diskusního fóra


Témata za posledních 7 dnů     Témata za posledních 30 dnů     Všechna témata

Téma Zapsal Počet
odpovědí
Poslední
odpověď
 NOVÉ   ČOV
Dobrý den, podle informací dubna minulého roku měl být koncem roku předložený k projednání investiční záměr k rozšíření kapacity ČOV. Zajímalo by mě tedy zda byl schválen a jestli existuje nějaký ... (pokračování)
19.02.2018 11:26:24
Jan Rathouský
(reg. uživatel - sms)
1
 NOVÉ: 1 
20.02.2018 9:21:35
Ing. Jiří Sedláček
(ověřený uživatel)
Laik se diví, odborník žasne.
Představuji si, jak v mé nepřítomnosti obsadí můj dům parta vejrostků. Mou výzvu k opuštění mého domu neuposlechnou. Zavolám tedy policii, aby je vyhnala a zjistila jejich totožnost. Policie je začne ... (pokračování)
12.02.2018 14:15:46
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
0 
Nedostatečná parkovací kapacita (K+R) u ZŠ Sokolská
Dobrý den. Rád bych se pozastavil nad nedostatečnou kapacitou parkovacích míst (K+R) u ZŠ Sokolská. Každý kdo sem své děti vozí se potýká se stejnou situací, kdy je "nucen" parkovat na žluté čáře (v ... (pokračování)
08.02.2018 9:26:36
Oldřich Čulík
(reg. uživatel - sms)
609.02.2018 12:29:27
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
kamióny
Dobrý den, prosím, co je pravdy na sdělení, že přes nás po silnici 101 zase mohou jezdit transitní kamióny nad 12 tun? Kubelková
07.02.2018 16:57:15
MUDr. Radomíra Kubelková
(ověřený uživatel)
309.02.2018 12:41:02
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
Prezidentské volby
Zaujal mně příspěvek paní Kateřiny Lauerové v posledním čísla kurýra ve kterém píše,že prezident Zeman zvítězil v poměrně malým rozdílem.Myslím si,že rozdíl 150000 hlasů je poměrně velký rozdíl v ... (pokračování)
05.02.2018 18:29:10
Jiří Hampejsek
(reg. uživatel - sms)
206.02.2018 14:02:35
Jiří Hampejsek
(reg. uživatel - sms)
Teď jste tomu nasadil korunu pane Maříku
Ve vašem vyjádření k mé reakci v posledním Kurýru jste zůstal věrný své oblíbené praxi, plivnout jedovatou slinu u vědomí toho, že podle pravidel rubriky Názory již protistrana nemůže oponovat vámi ... (pokračování)
04.02.2018 12:43:27
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
205.02.2018 20:38:57
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
Tak tomu říkám servis !
Minulý týden jsem zjistil, že po provedeném svozu postrádám popelnici. Nejprve jsem si myslel, že mne zase nějaký "dobrák" obšťastnil svou přízní a pořídil si zdarma popelnici. Ale prý se občas ... (pokračování)
24.01.2018 12:45:03
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
0 
Poděkování městu Říčany.
Dobrý den všem.Chtěl bych ve svém příspěvku nejprve poděkovat městu Říčany,kde již sedmdesát let žiji za blahopřání k mému životnímu jubileu.Dále chci poděkovat paní ing. Burešové a všem kteří se ... (pokračování)
17.01.2018 9:50:35
Jiří Hampejsek
(reg. uživatel - sms)
118.01.2018 10:28:43
Monika Burešová
(ověřený uživatel)
Kurýr leden 2018
Kurýr leden 2018 Začal jsem jej číst od začátku. Úvodní stránka by mě mistrovstvím slova uchvátila, kdybych nevěděl, kdo ji napsal. Tolik ušlechtilých slov se hned tak nevidí. Ale ani tolik ... (pokračování)
14.01.2018 16:32:44
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
618.01.2018 22:09:39
Marián Svetlík
(ověřený uživatel)
Úsměvný vstup do r. 2018
V Říčanskému Kurýru se podařilo velmi hezké úsměvné oznámení, na str. 4, cituji: Řádné zasedání Zastupitelstva města Říčany se v lednu nekoná. Podrobný program bude zveřejněn na úřední desce a na ... (pokračování)
11.01.2018 19:02:24
Jiří Pánek
(ověřený uživatel)
0 
Ovocný sad srnčí
Pane starosto, ptám se znovu, jaké důvody vedly RmŘ ke schválení založení ovocného sadu na samém okraji říčanského katastru u Světic za cenu více jak 1 milion Kč ? Máme opravdu tolik finančních ... (pokračování)
09.01.2018 11:43:46
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
211.01.2018 21:38:44
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
Pěší zóny… doprava a parkování
V tomto komentáři spojím reakci na předchozí příspěvek p. Lenárda a navazuji na článek v lednovém kurýru, který uveřejnil pan Blažek na téma Doprava a parkování a na který reagoval pan radní ... (pokračování)
06.01.2018 22:53:45
Mgr. Tomáš Krebs
(reg. uživatel - sms)
308.01.2018 16:37:25
Roman Lenárd
(ověřený uživatel)
chodník 17.listopadu
Souhlasím s panem Foldynou, jedná se o chodník a to včetně asfaltového pásu. A po chodníku nesmí jezdit ani kola, ani koloběžky. Možná by to vyřešily dopravní značky, upravující stezku pro chodce a ... (pokračování)
03.01.2018 20:06:31
Jiří Pánek
(ověřený uživatel)
204.01.2018 19:37:34
Jiří Pánek
(ověřený uživatel)
Upozornění na nabádání k porušování zákona
Chtěl bych upozornit na nabádání k porušování zákona. V aktuální, lednovém, čísle Říčanského kurýru, je na straně 8 uveden článek Rekonstrukce ulice 17. listopadu. Autorkou tohoto článku je Kateřina ... (pokračování)
02.01.2018 23:15:10
Petr Foldyna
(reg. uživatel - sms)
918.01.2018 22:15:46
Marián Svetlík
(ověřený uživatel)
Pěší zóny…
Zaujal mne nepodepsaný příspěvek v lednovém Kurýru s názvem „Doprava a parkování“, ve kterém pisatel navrhuje omezení automobilové dopravy v centru Říčan po vzoru Paříže a vybudování pěších zón a ... (pokračování)
02.01.2018 13:51:17
Roman Lenárd
(ověřený uživatel)
304.01.2018 19:30:23
Jiří Pánek
(ověřený uživatel)
Přírodo braň se.
Braň se proti tomu, co se zase děje na lesní cestě směrem ke starému koupadlu na Rokytce a hřišti FK Radošovice. Pomíjím ro, že se tato cesta stěrkuje (zřejmě proto, aby se tam těm autům s výjimkami, ... (pokračování)
28.12.2017 11:11:20
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
109.01.2018 11:36:56
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
Jak šel čas
24.6.2016 Dobrý den, podle mého názoru by se mělo s rekonstrukcí chodníků na Černokostelecké rozhodně pokračovat a v tomto směru předloží Klidné město návrh investice do zastupitelstva. Hezký den ... (pokračování)
13.12.2017 9:18:16
Petr Souček
(reg. uživatel - sms)
503.01.2018 13:17:41
Petr Souček
(reg. uživatel - sms)
Je to ale šaškárna !
Protože na mé opakované dotazy vznesené někdy v září t.r. nikdo nereagoval, ač to byly legitimní otázky, požádal jsem o požadované informace s pomocí zákona 106/1999 Sb. Ponechám stranou skutečnost, ... (pokračování)
12.12.2017 18:53:56
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
113.12.2017 16:40:00
Mgr Andrea Mullerova
(reg. uživatel - sms)
Ovocný sad Srnčí
V říjnu t.r. RMŘ odsouhlasila uzavření smlouvy s firmou Green Project s.r.o. z Průhonic na realizaci výsadby sadu ovocných dřevin a založení květnaté louky, včetně následné péče o výsadbu po dobu tří ... (pokračování)
12.12.2017 14:56:54
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
203.01.2018 9:20:39
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
Zase jste pane starosto nemluvil pravdu.
4.12.2017 ve 20,21 hod jste pane starosto m.j. napsal. Cituji: " A když sama policie prosazuje uzavření Mozartovy ulice, tak to respektuji." Zní to opravdu působivě, něco v tom smyslu, že když to ... (pokračování)
06.12.2017 16:33:21
Václav Macinauer
(ověřený uživatel)
722.12.2017 13:00:20
Jakub Klapka
(reg. uživatel - sms)

1-20/370  následující »  »»

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál