Dnes 1. května se znovu otevírají venkovní říčanská sportoviště a dětská hřiště

1. 5. 2020

V Říčanech hygienici za poslední týden nezaznamenali žádný nárůst pozitivních případů nemoci COVID-19. Proto jsme se rozhodli v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR otevřít dětská hřiště i sportoviště pro veřejnost. Návštěvníci však musí dodržovat opatření MZČR proti šíření nákazy:


• nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének (není nutné na sportovišti při dodržení odstupu osob nejméně 2 metry!),
• společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a toalety.
Město zajistí pravidelné čištění dotykových částí herních prvků minimálně jednou denně a poskytne dezinfekci. Apelujeme však na všechny návštěvníky, aby v případě, jakýchkoli známek onemocnění veřejná sportoviště a hřiště nenavštěvovali, a to ani s rouškou. Dodržujte zvýšenou hygienu rukou!
Ani za dodržení těchto podmínek však není město schopno garantovat, že k přenosu nákazy nemůže dojít.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál