Dodavatel vody upozorňuje na možný pokles tlaku

12. 10. 2021

Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací oznámila společnost 1. SČV od 25. října od 07:00 hod. do 31. října 2021 do 18:00 hod., že může dojít ke snížení tlaku vody, případně k dočasnému zhoršení kvality vody.

V důsledku plánovaných prací na vodovodu a s nimi souvisejících manipulací může ve shora uvedeném termínu ve městě Říčany dojít ke změně tlakových poměrů (snížení tlaku), případně k dočasnému zhoršení kvality vody (senzorické vlastnosti – může se objevit zákal, pocitové zvýšení obsahu chlornanu). Před přímou konzumací doporučujeme nechat vodu tzv. odstát, do cca. 15minut veškerý „chlor“ vyprchá.

OZNÁMENÍ 1. SČV O MOŽNÉM POKLESU TLAKU VE VODOVODU v příloze

Přílohy

Oznámení o možném poklesu tlaku ve vodovodu - Říčany - 20211025 - 20211031 .pdf (223 kB)

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)