Dokumenty cizích subjektů

Ladův kraj - Oznámení - rozpočtové opatření č.3/2019

 NOVÉ   12. 12. 2019

Datum vyvěšení: 12. 12. 2019, datum svěšení: 12. 12. 2020 (432780)

pokračování


Ladův kraj - Zveřejnění ověřeného zápisu a oznámení o schválení RO č. 3/2019

 NOVÉ   11. 12. 2019

Datum vyvěšení: 11. 12. 2019, datum svěšení: 12. 6. 2020 (432017)

pokračování


MInisterstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec - doplnění

 NOVÉ   9. 12. 2019

Datum vyvěšení: 9. 12. 2019, datum svěšení: 9. 1. 2020 (429775)

pokračování


Hl.m.Praha-Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání

 NOVÉ   6. 12. 2019

Datum vyvěšení: 6. 12. 2019, datum svěšení: 22. 12. 2019 (419017)

pokračování


Hl.m.Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1004/01 a U 1244/01 vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP

 NOVÉ   6. 12. 2019

Datum vyvěšení: 6. 12. 2019, datum svěšení: 22. 12. 2019 (419004)

pokračování


Dražební vyhláška Sp.zn. 135 EX 8569/13-224 - povinný Fortin Daniel

5. 12. 2019

Datum vyvěšení: 5. 12. 2019, datum svěšení: 21. 12. 2019 (410219)

pokračování


Dražební vyhláška Sp.zn. 135 EX 8569/13-222 - povinný Fortin Daniel

5. 12. 2019

Datum vyvěšení: 5. 12. 2019, datum svěšení: 21. 12. 2019 (409988)

pokračování


VV Hl.m. Praha - Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP SÚ HMP

4. 12. 2019

Datum vyvěšení: 4. 12. 2019, datum svěšení: 20. 12. 2019 (416501)

pokračování


Dražební vyhláška č.j. 034Ex 467/17-182 - povinný Řežábek Pavel a Janovský Vladan Ing.

3. 12. 2019

Datum vyvěšení: 3. 12. 2019, datum svěšení: 19. 12. 2019 (413335)

pokračování


Hl.m. Praha - Oznámení o společném jednání o návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP

29. 11. 2019

Datum vyvěšení: 29. 11. 2019, datum svěšení: 16. 1. 2020 (411684)

pokračování


54A 75/2019-28 přípis + poučení osob zúčast. + žaloba + vyjádření žalovaného, lh.24/12,-1 ,-27 ,-23

29. 11. 2019

Datum vyvěšení: 29. 11. 2019, datum svěšení: 30. 12. 2019 394718/2019-MURI/OP/700 (420294)

pokračování


Dražební vyhláška č.j. 067 EX 146244/09-123 - povinný Čestmír Šticha

26. 11. 2019

Datum vyvěšení: 26. 11. 2019, datum svěšení: 12. 12. 2019 (404728)

pokračování


T. Bok, FRAGI s.r.o. - výzva a poučení osob zúčastněných (návrh na zrušení změny č. 3 ÚP Říčany)

21. 11. 2019

Datum vyvěšení: 21. 11. 2019, datum svěšení: 22. 12. 2019 387895/2019-MURI/OP/700 (413550)

pokračování


Břetislav Vlček-výzva a poučení osob zúčastněných (návrh na zrušení změny č. 2 ÚP Říčany)

18. 11. 2019

Datum vyvěšení: 18. 11. 2019, datum svěšení: 19. 12. 2019 382019/2019-MURI/OP/700 (406704)

pokračování


MČ Praha 22 - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1

12. 11. 2019

Datum vyvěšení: 12. 11. 2019, datum svěšení: 13. 12. 2019 (403496)

pokračování


ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník - stav k 1.8.2019

16. 10. 2019

Datum vyvěšení: 16. 10. 2019, datum svěšení: 16. 4. 2020 (362266)

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení - Rozpočtové opatření č. 2/2019

16. 9. 2019

Datum vyvěšení: 16. 9. 2019, datum svěšení: 16. 9. 2020 (320775)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - zalesňování lesními dřevinami

3. 9. 2019

pokračování


Státní veterinární správa - Povinné čipování psů

27. 8. 2019

Datum vyvěšení: 27. 8. 2019, datum svěšení: 5. 1. 2020 (287766)

pokračování


Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019

10. 7. 2019

Datum vyvěšení: 10. 7. 2019, datum svěšení: 30. 6. 2020 (219714)

pokračování


Ladův kraj, svazek obcí - Oznámení Rozpočtové opatření č.1 -2019

3. 6. 2019

Datum vyvěšení: 3. 6. 2019, datum svěšení: 4. 6. 2020 (180461)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec

6. 5. 2019

pokračování


Kůrovec - výzva pro vlasníky lesů a jak postupovat

1. 3. 2019

Datum vyvěšení: 1. 3. 2019, datum svěšení: 31. 12. 2019 (61603)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál