Dokumenty cizích subjektů

Dražební vyhláška - č.j. 081 EX 32072-10-419 - povinný Marek Šebek

 NOVÉ   6. 6. 2023

Datum vyvěšení: 6. 6. 2023, datum svěšení: 22. 6. 2023 (162921)

pokračování


Dražební vyhláška - č.j. 067 EX 11662 - 21-56 - povinný Jakub Hofmann

 NOVÉ   5. 6. 2023

Datum vyvěšení: 5. 6. 2023, datum svěšení: 21. 6. 2023 (160168)

pokračování


Dražební vyhláška - č.j. 139EX 05890-20-180 - povinný Karel Holý

 NOVÉ   4. 6. 2023

Datum vyvěšení: 4. 6. 2023, datum svěšení: 20. 6. 2023 (157768)

pokračování


Ladův kraj 0. Závěrečný účet

 NOVÉ   2. 6. 2023

Datum vyvěšení: 2. 6. 2023, datum svěšení: 20. 6. 2023 (157984)

pokračování


Ladův kraj 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 NOVÉ   2. 6. 2023

Datum vyvěšení: 2. 6. 2023, datum svěšení: 20. 6. 2023 (157953)

pokračování


Ladův kraj 1. Plnění rozpočtu k 31.12.2022

 NOVÉ   2. 6. 2023

Datum vyvěšení: 2. 6. 2023, datum svěšení: 20. 6. 2023 (157915)

pokračování


KÚSK Oznámení návrhu opatření obec.povahy-míst.úprava provozu na silnici č. I-2, ul. Černokostelecká

 NOVÉ   2. 6. 2023

Datum vyvěšení: 2. 6. 2023, datum svěšení: 2. 7. 2023 (158538)

pokračování


KÚSK Oznámení o zahájení ÚŘ - D1 Oplocení dálnice v úseku Modletice exit 10 - Všechromy exit 15

31. 5. 2023

Datum vyvěšení: 31. 5. 2023, datum svěšení: 16. 6. 2023 (155257)

pokračování


Obec Babice - konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele-ředitelky Mateřské školy Dráček

11. 5. 2023

Datum vyvěšení: 11. 5. 2023, datum svěšení: 12. 6. 2023 (132923)

pokračování


Krajský soud - č.j. 51A 32-2023-18 - Výzva a poučení osob zúčastněných - navrhovatel Safety Real

10. 5. 2023

Datum vyvěšení: 10. 5. 2023, datum svěšení: 10. 6. 2023 (129870)

pokračování


Hl. m. Praha - Oznámení o společném jednání o návrzích změn Z 3117-11 a 3124-11 a vyhodnocení vlivů

9. 5. 2023

Datum vyvěšení: 9. 5. 2023, datum svěšení: 26. 6. 2023 (128438)

pokračování


Hl.m.Praha - Oznámení o konání opakovaného veř.projednání návrhu změny Z 3205-14 a vyhodnocení vlivů

8. 5. 2023

Datum vyvěšení: 8. 5. 2023, datum svěšení: 14. 6. 2023 (125403)

pokračování


Hl.m.Praha - Oznámení o konání opakovaného veř.projednání návrhu změny Z 3221-14 a vyhodnocení vlivů

8. 5. 2023

Datum vyvěšení: 8. 5. 2023, datum svěšení: 14. 6. 2023 (125390)

pokračování


Hl. m. Praha - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3577-00 ÚP SÚ HMP

8. 5. 2023

Datum vyvěšení: 8. 5. 2023, datum svěšení: 14. 6. 2023 (125365)

pokračování


Dražba dobrovolná - č.j. 142 DC 00050-22-1 - pozemek v k.ú. Mnichovice

27. 4. 2023

Datum vyvěšení: 27. 4. 2023, datum svěšení: 11. 8. 2023 (118458)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení - Rozpočtové opatření č. 2-2022

25. 4. 2023

Datum vyvěšení: 25. 4. 2023, datum svěšení: 31. 1. 2024 (113514)

pokračování


ÚZSVM - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků k 27.2.2023

27. 2. 2023

Datum vyvěšení: 27. 2. 2023, datum svěšení: 27. 8. 2023 (53113)

pokračování


Český statistický úřad - Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

23. 1. 2023

Datum vyvěšení: 23. 1. 2023, datum svěšení: 18. 6. 2023 (22986)

pokračování


Laduv kraj - Oznámení - schválený rozpočet na rok 2023

16. 12. 2022

Datum vyvěšení: 16. 12. 2022, datum svěšení: 31. 12. 2023 (415957)

pokračování


MZE - OOP - změna OOP č.j. 17110-2020-MZE a MZE-49892-2021-16212 - změna kůrovec

7. 12. 2022

pokračování


Ladův kraj - Oznámení - rozpočtové opatření 1-2022

28. 11. 2022

Datum vyvěšení: 28. 11. 2022, datum svěšení: 30. 11. 2023 (398435)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení o schvalení zavěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2021

22. 6. 2022

Datum vyvěšení: 22. 6. 2022, datum svěšení: 29. 6. 2023 (197537)

pokračování


Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí - k.ú. Voděrádky - Říčany

25. 4. 2022

Datum vyvěšení: 25. 4. 2022, datum svěšení: 30. 6. 2023 (134475)

pokračování


Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí - k.ú. Jažlovice - Říčany

25. 4. 2022

Datum vyvěšení: 25. 4. 2022, datum svěšení: 30. 9. 2023 (134467)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026

29. 12. 2021

Datum vyvěšení: 29. 12. 2021, datum svěšení: 31. 12. 2026 (560427)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)