Dokumenty cizích subjektů

KUSK - Návrh OOP -dočasný zákaz zastavení na silnici I-2, ul. Černokostelecká čp. 326-25, Radošovice

 NOVÉ   15. 4. 2021

Datum vyvěšení: 15. 4. 2021, datum svěšení: 1. 5. 2021 (111343)

pokračování


Dražební vyhláška - č.j.: 139EX 48467/14-084 - povinný Jaroslav Sobíšek

 NOVÉ   13. 4. 2021

Datum vyvěšení: 13. 4. 2021, datum svěšení: 29. 4. 2021 (108050)

pokračování


Finanční úřad - VV - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 k nahlédnutí

9. 4. 2021

Datum vyvěšení: 9. 4. 2021, datum svěšení: 11. 5. 2021 (104865)

pokračování


Krajská hygienická stanice - Návrh_OOP_monitorovací_kalendář_2021

8. 4. 2021

Datum vyvěšení: 8. 4. 2021, datum svěšení: 24. 4. 2021 (104256)

pokračování


Český statistický úřad-sčítani_2021_upřesnění

8. 4. 2021

Datum vyvěšení: 8. 4. 2021, datum svěšení: 31. 5. 2021 (104289)

pokračování


Hl. město Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V ÚP SÚ HMP

6. 4. 2021

Datum vyvěšení: 6. 4. 2021, datum svěšení: 13. 5. 2021 (100159)

pokračování


Hl. město Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 20 ÚP SÚ HMP

6. 4. 2021

Datum vyvěšení: 6. 4. 2021, datum svěšení: 13. 5. 2021 (100165)

pokračování


Dražební vyhláška č.j. 130 ED 3-21-19 - povinná Jana Sallerová

1. 4. 2021

Datum vyvěšení: 1. 4. 2021, datum svěšení: 20. 4. 2021 (97241)

pokračování


Hl. město Praha - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky význ.změny Z 2837-00

29. 3. 2021

Datum vyvěšení: 29. 3. 2021, datum svěšení: 14. 5. 2021 (92734)

pokračování


Hl. město Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830-00 ÚP SÚ HMP

15. 3. 2021

Datum vyvěšení: 15. 3. 2021, datum svěšení: 21. 4. 2021 (75522)

pokračování


Hl. město Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny U 1113-04 vlny 04 ÚP SÚ HMP

15. 3. 2021

Datum vyvěšení: 15. 3. 2021, datum svěšení: 21. 4. 2021 (75621)

pokračování


Český statistický úřad - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

1. 3. 2021

Datum vyvěšení: 1. 3. 2021, datum svěšení: 31. 5. 2021 (60203)

pokračování


ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámí vlastník

1. 3. 2021

Datum vyvěšení: 1. 3. 2021, datum svěšení: 31. 8. 2021 (60377)

pokračování


Český statistický úřad - Životní podmínky 2021 - výběrové šetření v domácnostech

25. 1. 2021

Datum vyvěšení: 25. 1. 2021, datum svěšení: 13. 6. 2021 (25313)

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení - schválený rozpočet na rok 2021

14. 1. 2021

Datum vyvěšení: 14. 1. 2021, datum svěšení: 31. 12. 2021 (13840)

pokračování


FÚ - Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

4. 1. 2021

Datum vyvěšení: 4. 1. 2021, datum svěšení: 31. 12. 2021 (2897)

pokračování


Nařízení KHS č. 8/2020 - odvolání mimořádných opatření stanovených Nařízením KHS č. 5 a 7/2020

12. 10. 2020

Datum vyvěšení: 12. 10. 2020, datum svěšení: 30. 6. 2021 (314378)

pokračování


Nařízení KHS č.7/2020 - mimořádná opatření při epidemii č. 7/2020 - 41. týden

2. 10. 2020

Datum vyvěšení: 2. 10. 2020, datum svěšení: 30. 6. 2021 (305801)

pokračování


KHS Středočeského kraje - Nařízení KHS č. 6/2020 - mimořádná opatření při epidemii - 39. týden

23. 9. 2020

Datum vyvěšení: 23. 9. 2020, datum svěšení: 30. 6. 2021 (295422)

pokračování


KHS Středočeského kraje -Nařízení č. 5/2020 - mimořádná opatření při epidemii č.j.: KHSSC 48076/2020

21. 9. 2020

Datum vyvěšení: 21. 9. 2020, datum svěšení: 30. 6. 2021 (290842)

pokračování


Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020

18. 9. 2020

Datum vyvěšení: 18. 9. 2020, datum svěšení: 30. 6. 2021 270946/2020-MURI/OKSt/917 (290990)

pokračování


Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

11. 9. 2020

Datum vyvěšení: 11. 9. 2020, datum svěšení: 30. 6. 2021 263874/2020-MURI/OKSt/917 (283444)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV- Opatření obecné povahy - kůrovec, změna kalamitní situace

2. 9. 2020

pokračování


Ladův kraj - Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019

15. 7. 2020

Datum vyvěšení: 15. 7. 2020, datum svěšení: 15. 7. 2021 (188145)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - OOP, č.j. 17110/2020-MZE-16212 - kůrovcová situace

7. 5. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec - doplnění

13. 1. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - zalesňování lesními dřevinami

3. 9. 2019

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec

6. 5. 2019

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál