Dokumenty cizích subjektů

Zrušení dražební vyhlášky - č.j. 139 EX 36825-19 - povinná Kristýna Makajevová

 NOVÉ   19. 1. 2022

Datum vyvěšení: 19. 1. 2022, datum svěšení: 4. 2. 2022 (23039)

pokračování


ČSÚ Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech

 NOVÉ   17. 1. 2022

Datum vyvěšení: 17. 1. 2022, datum svěšení: 12. 6. 2022 (20490)

pokračování


KUSK-vrácení_věci_dle_rozsudku_Krajského_soudu - MěÚ_Říčany_č.j. 45808-2016 a 144861-2020-MURI-OSAD

12. 1. 2022

Datum vyvěšení: 12. 1. 2022, datum svěšení: 27. 1. 2022 (14286)

pokračování


Dražební vyhláška - dobrovolná dražba - č.j. 130 ED 3-21-64 - k.ú. Radimovice, obec Petříkov

4. 1. 2022

Datum vyvěšení: 4. 1. 2022, datum svěšení: 15. 2. 2022 (2539)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení - Schválený rozpočet na rok 2022

29. 12. 2021

Datum vyvěšení: 29. 12. 2021, datum svěšení: 31. 12. 2022 (560400)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026

29. 12. 2021

Datum vyvěšení: 29. 12. 2021, datum svěšení: 31. 12. 2026 (560427)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení - Rozpočtové opatření č. 1-2021

29. 12. 2021

Datum vyvěšení: 29. 12. 2021, datum svěšení: 31. 1. 2022 (560464)

pokračování


MZE - OOP - změna předchozích OOP- změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů

18. 10. 2021

pokračování


ÚZSVM - Aganda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámí vlastník, 09-2021

13. 9. 2021

Datum vyvěšení: 13. 9. 2021, datum svěšení: 15. 3. 2022 (393342)

pokračování


Český telekomunikační úřad - Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

3. 9. 2021

Datum vyvěšení: 3. 9. 2021, datum svěšení: 1. 9. 2022 (374522)

pokračování


Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození dle zákonu o dani

25. 8. 2021

Datum vyvěšení: 25. 8. 2021, datum svěšení: 25. 8. 2022 (352973)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení o schvalenizavěrečného účtu svazku obcí ladův kraj za rok 2020

22. 7. 2021

Datum vyvěšení: 22. 7. 2021, datum svěšení: 31. 7. 2022 (282952)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV- Opatření obecné povahy - kůrovec, změna kalamitní situace

2. 9. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - OOP, č.j. 17110/2020-MZE-16212 - kůrovcová situace

7. 5. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec - doplnění

13. 1. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - zalesňování lesními dřevinami

3. 9. 2019

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec

6. 5. 2019

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)