Dokumenty cizích subjektů

Hl.m. Praha - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 ÚP SÚ HMP + CD

 NOVÉ   20. 8. 2019

Datum vyvěšení: 20. 8. 2019, datum svěšení: 19. 9. 2019 (275152)

pokračování


KUSK - Vyrozumění o odvolání obce Louňovice-oplocení pozemků parc. č. 173/2,181/125,181/126,173/19

15. 8. 2019

Datum vyvěšení: 15. 8. 2019, datum svěšení: 31. 8. 2019 (275078)

pokračování


Hlavní město Praha - VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14

13. 8. 2019

Datum vyvěšení: 13. 8. 2019, datum svěšení: 19. 9. 2019 (244245)

pokračování


74INS13291/2019, usnesení A-8, lh. 6/9/19, PH

13. 8. 2019

Datum vyvěšení: 13. 8. 2019, datum svěšení: 30. 8. 2019 (260199)

pokračování


Hana Macháčková - žádost IS

13. 8. 2019

Datum vyvěšení: 13. 8. 2019, datum svěšení: 30. 8. 2019 (251425)

pokračování


Hl. m. Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP

30. 7. 2019

Datum vyvěšení: 30. 7. 2019, datum svěšení: 5. 9. 2019 (227388)

pokračování


Hl.m. Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

24. 7. 2019

Datum vyvěšení: 24. 7. 2019, datum svěšení: 30. 8. 2019 (222390)

pokračování


Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019

10. 7. 2019

Datum vyvěšení: 10. 7. 2019, datum svěšení: 30. 6. 2020 (219714)

pokračování


Ladův kraj, svazek obcí - Oznámení Rozpočtové opatření č.1 -2019

3. 6. 2019

Datum vyvěšení: 3. 6. 2019, datum svěšení: 31. 12. 2019 (180461)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec

6. 5. 2019

pokračování


Krajská hygienická stanice - VV - Monitorovací kalendář 2019 - OOP

6. 5. 2019

Datum vyvěšení: 6. 5. 2019, datum svěšení: 31. 8. 2019 (140343)

pokračování


Říčany, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2019

25. 3. 2019

Datum vyvěšení: 25. 3. 2019, datum svěšení: 25. 9. 2019 (90868)

pokračování


Kůrovec - výzva pro vlasníky lesů a jak postupovat

1. 3. 2019

Datum vyvěšení: 1. 3. 2019, datum svěšení: 31. 12. 2019 (61603)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál