Dokumenty cizích subjektů

Hl.m. Praha-Oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 05 úprav

 NOVÉ   1. 4. 2020

Datum vyvěšení: 1. 4. 2020, datum svěšení: 16. 4. 2020 (78845)

pokračování


Hl. m. Praha - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP

 NOVÉ   1. 4. 2020

Datum vyvěšení: 1. 4. 2020, datum svěšení: 16. 4. 2020 (79089)

pokračování


Dražební vyhláška č.j. 135 EX 1000/15-104 - povinná Ivana Šašková

 NOVÉ   31. 3. 2020

Datum vyvěšení: 31. 3. 2020, datum svěšení: 16. 4. 2020 (59345)

pokračování


Finanční úřad - Rozhodnutí o zrušení konání dražby - č.j. 916325/20/2122-00540-107383

23. 3. 2020

Datum vyvěšení: 23. 3. 2020, datum svěšení: 13. 4. 2020 (67337)

pokračování


Finanční úřad - Rozhodnutí o zrušení konání dražby - č.j. 916258/20/2122-00540-107383

23. 3. 2020

Datum vyvěšení: 23. 3. 2020, datum svěšení: 13. 4. 2020 (67339)

pokračování


Dražební vyhláška č.j. 160EX 6292/14-88 - povinný Jiří Pech

23. 3. 2020

Datum vyvěšení: 23. 3. 2020, datum svěšení: 8. 4. 2020 (43664)

pokračování


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření k výskytu onemocnění COVID - 19 nový koronavir

11. 3. 2020

Datum vyvěšení: 11. 3. 2020, datum svěšení: 11. 4. 2020 (60758)

pokračování


Exekuční příkaz

4. 3. 2020

Datum vyvěšení: 4. 3. 2020, datum svěšení: 6. 4. 2020 (54809)

pokračování


Hl.m. Praha - Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3175/12 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP

23. 2. 2020

Datum vyvěšení: 23. 2. 2020, datum svěšení: 9. 4. 2020 (33470)

pokračování


Hl.m.Praha - Územnní plán - VV - Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 12 - Z 3131/12

23. 2. 2020

Datum vyvěšení: 23. 2. 2020, datum svěšení: 9. 4. 2020 (33514)

pokračování


Hl.m.Praha - Územní plán - VV Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn vlny 12

23. 2. 2020

Datum vyvěšení: 23. 2. 2020, datum svěšení: 9. 4. 2020 (33545)

pokračování


Český statistický úřad - Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

29. 1. 2020

Datum vyvěšení: 29. 1. 2020, datum svěšení: 24. 5. 2020 (18235)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec - doplnění

13. 1. 2020

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2020

19. 12. 2019

Datum vyvěšení: 19. 12. 2019, datum svěšení: 19. 12. 2020 (438933)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení - rozpočtové opatření č.3/2019

12. 12. 2019

Datum vyvěšení: 12. 12. 2019, datum svěšení: 12. 12. 2020 (432780)

pokračování


ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník - stav k 1.8.2019

16. 10. 2019

Datum vyvěšení: 16. 10. 2019, datum svěšení: 16. 4. 2020 (362266)

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení - Rozpočtové opatření č. 2/2019

16. 9. 2019

Datum vyvěšení: 16. 9. 2019, datum svěšení: 16. 9. 2020 (320775)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - zalesňování lesními dřevinami

3. 9. 2019

pokračování


Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019

10. 7. 2019

Datum vyvěšení: 10. 7. 2019, datum svěšení: 30. 6. 2020 (219714)

pokračování


Ladův kraj, svazek obcí - Oznámení Rozpočtové opatření č.1 -2019

3. 6. 2019

Datum vyvěšení: 3. 6. 2019, datum svěšení: 4. 6. 2020 (180461)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec

6. 5. 2019

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál