Dokumenty cizích subjektů

MZE - OOP - změna předchozích OOP- změna při vývoji kalamitního poškození lesních porostů

 NOVÉ   18. 10. 2021

pokračování


Usnesení - odročení - Dražební vyhláška č.j. 149 EX 993-20-32 - povinný Jiří Frankl

 NOVÉ   18. 10. 2021

Datum vyvěšení: 18. 10. 2021, datum svěšení: 3. 11. 2021 (462482)

pokračování


KÚSK OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I-2 - Dočasný zákaz zastavení, Říčany

 NOVÉ   18. 10. 2021

Datum vyvěšení: 18. 10. 2021, datum svěšení: 3. 11. 2021 (462504)

pokračování


Hl. m. Praha - Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 NOVÉ   15. 10. 2021

Datum vyvěšení: 15. 10. 2021, datum svěšení: 23. 11. 2021 (458477)

pokračování


ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 NOVÉ   14. 10. 2021

Datum vyvěšení: 14. 10. 2021, datum svěšení: 15. 11. 2021 (456120)

pokračování


Dražební vyhláška - č.j. 144 EX 2407-20-48 - povinná Simona Švancarová

11. 10. 2021

Datum vyvěšení: 11. 10. 2021, datum svěšení: 27. 10. 2021 (447690)

pokračování


KÚSK OOP - stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I-2 - Výstavba chodníku v místě křižovatky

11. 10. 2021

Datum vyvěšení: 11. 10. 2021, datum svěšení: 27. 10. 2021 (449015)

pokračování


Dražební vyhláška - č.j. 141 EX 01423 -10 - 623 - povinná Andrea Tomášová

8. 10. 2021

Datum vyvěšení: 8. 10. 2021, datum svěšení: 26. 10. 2021 (444203)

pokračování


Hl.m.P.- Územní opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze

6. 10. 2021

Datum vyvěšení: 6. 10. 2021, datum svěšení: 4. 11. 2021 (438695)

pokračování


KÚSK-OOP-Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení silnice č.1-2 Černokostelecká

6. 10. 2021

Datum vyvěšení: 6. 10. 2021, datum svěšení: 22. 10. 2021 (439526)

pokračování


Dražební vyhláška - č.j. 099 EX 4644-09-351 - povinný Kapitán Jaroslav

5. 10. 2021

Datum vyvěšení: 5. 10. 2021, datum svěšení: 21. 10. 2021 (435374)

pokračování


Dražební vyhláška - č.j. 120 EX 35834-12-130 - povinný Miroslav Švarc

5. 10. 2021

Datum vyvěšení: 5. 10. 2021, datum svěšení: 21. 10. 2021 (435423)

pokračování


ÚZSVM - Aganda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámí vlastník, 09-2021

13. 9. 2021

Datum vyvěšení: 13. 9. 2021, datum svěšení: 15. 3. 2022 (393342)

pokračování


Český telekomunikační úřad - Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

3. 9. 2021

Datum vyvěšení: 3. 9. 2021, datum svěšení: 1. 9. 2022 (374522)

pokračování


Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození dle zákonu o dani

25. 8. 2021

Datum vyvěšení: 25. 8. 2021, datum svěšení: 25. 8. 2022 (352973)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení o schvalenizavěrečného účtu svazku obcí ladův kraj za rok 2020

22. 7. 2021

Datum vyvěšení: 22. 7. 2021, datum svěšení: 31. 7. 2022 (282952)

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení - schválený rozpočet na rok 2021

14. 1. 2021

Datum vyvěšení: 14. 1. 2021, datum svěšení: 31. 12. 2021 (13840)

pokračování


FÚ - Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

4. 1. 2021

Datum vyvěšení: 4. 1. 2021, datum svěšení: 31. 12. 2021 (2897)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV- Opatření obecné povahy - kůrovec, změna kalamitní situace

2. 9. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - OOP, č.j. 17110/2020-MZE-16212 - kůrovcová situace

7. 5. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec - doplnění

13. 1. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - zalesňování lesními dřevinami

3. 9. 2019

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec

6. 5. 2019

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)