Dokumenty cizích subjektů

Dražební vyhláška - č.j. 108 EX 02923-20-174 - povinný Jiří Škobis

26. 7. 2021

Datum vyvěšení: 26. 7. 2021, datum svěšení: 11. 8. 2021 (287110)

pokračování


Ladův kraj - Oznámení o schvalenizavěrečného účtu svazku obcí ladův kraj za rok 2020

22. 7. 2021

Datum vyvěšení: 22. 7. 2021, datum svěšení: 31. 7. 2022 (282952)

pokračování


Dražební vyhláška - č.j. 124 EX 3520-20-104 - povinná Jana Dlouhá

19. 7. 2021

Datum vyvěšení: 19. 7. 2021, datum svěšení: 4. 8. 2021 (274232)

pokračování


Hl. město Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365-08 a 1367-08 ÚP HMP

18. 7. 2021

Datum vyvěšení: 18. 7. 2021, datum svěšení: 24. 8. 2021 (270095)

pokračování


Hl.m.Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 ÚP Z 3107-10 ÚP HMP a veřej. projedná

18. 7. 2021

Datum vyvěšení: 18. 7. 2021, datum svěšení: 24. 8. 2021 (270323)

pokračování


Hl. m. Praha -Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 úprav Z 3416-24 a Z 3419-24 ÚP SÚ HMP

18. 7. 2021

Datum vyvěšení: 18. 7. 2021, datum svěšení: 24. 8. 2021 (270345)

pokračování


Hl.m. Praha - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 18 ÚP SÚ HMP

21. 6. 2021

Datum vyvěšení: 21. 6. 2021, datum svěšení: 6. 8. 2021 (226218)

pokračování


ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámí vlastník

1. 3. 2021

Datum vyvěšení: 1. 3. 2021, datum svěšení: 31. 8. 2021 (60377)

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení - schválený rozpočet na rok 2021

14. 1. 2021

Datum vyvěšení: 14. 1. 2021, datum svěšení: 31. 12. 2021 (13840)

pokračování


FÚ - Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

4. 1. 2021

Datum vyvěšení: 4. 1. 2021, datum svěšení: 31. 12. 2021 (2897)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV- Opatření obecné povahy - kůrovec, změna kalamitní situace

2. 9. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - OOP, č.j. 17110/2020-MZE-16212 - kůrovcová situace

7. 5. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec - doplnění

13. 1. 2020

pokračování


Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - zalesňování lesními dřevinami

3. 9. 2019

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec

6. 5. 2019

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál