Dokumenty cizích subjektů

Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 21707-14-130 - povinný Tomáš Jirásek

 NOVÉ   16. 4. 2019

Datum vyvěšení: 16. 4. 2019, datum svěšení: 2. 5. 2019 (59460)

pokračování


Dražební vyhláška č.j. 101 EX 07761/17-075 - povinný WestKo s.r.o.

 NOVÉ   15. 4. 2019

Datum vyvěšení: 15. 4. 2019, datum svěšení: 30. 4. 2019 (65910)

pokračování


Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky k HPS 2016 - trvalý pobyt

11. 4. 2019

Datum vyvěšení: 11. 4. 2019, datum svěšení: 12. 5. 2019 (114122)

pokračování


Magistrát hl.m. Praha - VV - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP

10. 4. 2019

Datum vyvěšení: 10. 4. 2019, datum svěšení: 27. 5. 2019 (96225)

pokračování


Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám ze znalosti hub rok 2019

8. 4. 2019

Datum vyvěšení: 8. 4. 2019, datum svěšení: 13. 6. 2019 (107523)

pokračování


ÚZSVM - Elektronická aukce - prodej pozemku Říčany u Prahy, st.p.č. 1629

5. 4. 2019

Datum vyvěšení: 5. 4. 2019, datum svěšení: 26. 4. 2019 (106232)

pokračování


MInisterstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec

3. 4. 2019

Datum vyvěšení: 3. 4. 2019, datum svěšení: 5. 5. 2019 (102906)

pokračování


Krajská hygienická stanice - návrh OOP - Monitorovací kalendář pro koupací sezonu v r.2019

1. 4. 2019

Datum vyvěšení: 1. 4. 2019, datum svěšení: 1. 5. 2019 (96964)

pokračování


Posuzování vlivů na životní prostředí - stanovisko k návrhu Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí

26. 3. 2019

Datum vyvěšení: 26. 3. 2019, datum svěšení: 26. 4. 2019 (91618)

pokračování


Říčany, Neznámý vlastník - stav k 1.2.2019

25. 3. 2019

Datum vyvěšení: 25. 3. 2019, datum svěšení: 25. 9. 2019 (90868)

pokračování


Kůrovec - výzva pro vlasníky lesů a jak postupovat

1. 3. 2019

Datum vyvěšení: 1. 3. 2019, datum svěšení: 31. 12. 2019 (61603)

pokračování


Obec Říčany, Neznámý vlastník - stav k 1.8.2018

29. 10. 2018

Datum vyvěšení: 29. 10. 2018, datum svěšení: 29. 4. 2019 (195831)

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení - Rozpočtové opatření č. 1-2018

25. 6. 2018

Datum vyvěšení: 25. 6. 2018, datum svěšení: 30. 6. 2019 (56939)

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023

25. 6. 2018

Datum vyvěšení: 25. 6. 2018, datum svěšení: 30. 6. 2019 (56938)

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení - Závěrečný účet za rok 2017

25. 6. 2018

Datum vyvěšení: 25. 6. 2018, datum svěšení: 30. 6. 2019 (56935)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál