Dokumenty cizích subjektů

ÚZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník - stav k 1.8.2019

 NOVÉ   16. 10. 2019

Datum vyvěšení: 16. 10. 2019, datum svěšení: 16. 4. 2020 (362266)

pokračování


KÚSK - Závěr ZŘ - "Strategie rozvoje územního obvodu SK na období 2019-2024, s výhledem do 2030"

 NOVÉ   16. 10. 2019

Datum vyvěšení: 16. 10. 2019, datum svěšení: 7. 11. 2019 (371531)

pokračování


Dražební vyhláška Č.j. 099 EX 4644/09-303 - povinný - Kapitán Jaroslav

 NOVÉ   15. 10. 2019

Datum vyvěšení: 15. 10. 2019, datum svěšení: 31. 10. 2019 (297616)

pokračování


Finanční úřad - Dražební vyhláška - rekreační chata, parc.č.st. 164 v k.ú. Chocerady

 NOVÉ   11. 10. 2019

Datum vyvěšení: 11. 10. 2019, datum svěšení: 27. 11. 2019 (364202)

pokračování


MěÚ Jesenice - oznámení o zahájení řízení o změně stavby - Areál bydlení PARK KLUB

9. 10. 2019

Datum vyvěšení: 9. 10. 2019, datum svěšení: 25. 10. 2019 (362262)

pokračování


Dražební vyhláška č.j. 124 EX 6138/17-160 - povinný Martin Vondrák

8. 10. 2019

Datum vyvěšení: 8. 10. 2019, datum svěšení: 23. 10. 2019 (285002)

pokračování


Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

7. 10. 2019

Datum vyvěšení: 7. 10. 2019, datum svěšení: 22. 11. 2019 (343777)

pokračování


Dražební vyhláška č.j. 174 EX 1275/16-88 - povinný Milan Čanecký

4. 10. 2019

Datum vyvěšení: 4. 10. 2019, datum svěšení: 21. 10. 2019 (322226)

pokračování


203 Ex 44903/12 Exekuční příkaz NV

3. 10. 2019

Datum vyvěšení: 3. 10. 2019, datum svěšení: 21. 10. 2019 (342213)

pokračování


KÚSK - oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů

2. 10. 2019

Datum vyvěšení: 2. 10. 2019, datum svěšení: 17. 11. 2019 (350188)

pokračování


Usn. zrušení dražby Č.J. 120 EX 35652/12-591- povinná Eva Růžena Veselá

1. 10. 2019

Datum vyvěšení: 1. 10. 2019, datum svěšení: 30. 10. 2019 (346669)

pokračování


Hl. m. Praha - VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3104/10 ÚP SÚ HMP

25. 9. 2019

Datum vyvěšení: 25. 9. 2019, datum svěšení: 1. 11. 2019 (317142)

pokračování


Hl. m. Praha - VV - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 ÚP SÚ HMP

25. 9. 2019

Datum vyvěšení: 25. 9. 2019, datum svěšení: 11. 11. 2019 (317155)

pokračování


ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18. 9. 2019

Datum vyvěšení: 18. 9. 2019, datum svěšení: 15. 11. 2019 (326929)

pokračování


Svazek obcí Ladův kraj - Oznámení - Rozpočtové opatření č. 2/2019

16. 9. 2019

Datum vyvěšení: 16. 9. 2019, datum svěšení: 16. 9. 2020 (320775)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy - zalesňování lesními dřevinami

3. 9. 2019

Datum vyvěšení: 3. 9. 2019, datum svěšení: 31. 12. 2022 (295079)

pokračování


Státní veterinární správa - Povinné čipování psů

27. 8. 2019

Datum vyvěšení: 27. 8. 2019, datum svěšení: 5. 1. 2020 (287766)

pokračování


Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019

10. 7. 2019

Datum vyvěšení: 10. 7. 2019, datum svěšení: 30. 6. 2020 (219714)

pokračování


Ladův kraj, svazek obcí - Oznámení Rozpočtové opatření č.1 -2019

3. 6. 2019

Datum vyvěšení: 3. 6. 2019, datum svěšení: 4. 6. 2020 (180461)

pokračování


Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - povinnosti vlastníků lesů - kůrovec

6. 5. 2019

pokračování


Kůrovec - výzva pro vlasníky lesů a jak postupovat

1. 3. 2019

Datum vyvěšení: 1. 3. 2019, datum svěšení: 31. 12. 2019 (61603)

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál