dokumenty ke stažení

Akční plán rozvoje území SO ORP Říčany_aktual.pdf

PMOS_prezentace_Ricany.ppt

Centrum společných služeb - Říčany.pptx

MAP_10092015_fin.pptx

 

souhrnný dokument.pdf

Benchmarking Říčany.pdf

PMOS_zpráva_o_postupu.pdf

PMOS_prezentace_Ricany_20150414.ppt

 

Inspirujte se z meziobecni spoluprace.pdf

 

příklady dobré praxe v ORP Říčany.pdf

 

PMOS_zpráva_o_postupu_realizace.pdf

Přílohy ke Zprávě o postupu realizace PMOS.pdf  

 

PMOS_prezentace_Ř.pptx

 

Případné užití všech výstupů projektu Podpora meziobecní spolupráce je třeba řádně citovat dle platných a účinných norem a prosíme Vás vždy o užití dodatku obsahujícího informaci, že se jedná o podklady vzniklé na základě realizace projektu financovaného z ESF OP LZZ, označeného plným názvem a registračním číslem (projekt Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, financovaný z Evropského sociálního  fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost).

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)