DOPORUČENÍ MĚSTA ŘÍČANY RODIČŮM

8. 3. 2020

Město Říčany a ředitelé městských základních a mateřských škol v Říčanech vyzývají rodiče, aby v následujících dvou týdnech nechali své děti doma.

A to zejména:

 

  • pokud o jarních prázdninách dítě nebo blízcí členové rodiny navštívili zahraničí, zejména evropské oblasti zasažené nemocí COVID-19 s komunitním způsobem šíření – jako Itálie, Francie, Německo, Španělsko a z neevropských zemí pak také Čína, Jižní Korea, popř. Írán
  • pokud zaznamenají sebemenší změny zdravotního stavu dětí, jako - zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti svalů
  • pokud sami chtějí zabránit šíření nemoci nebo mají sebemenší pochybnost o tom, že v prostředí školského zařízení je možné garantovat nulové riziko nákazy

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 9. 3. 2020 NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PLATÍ

Ředitelé základních škol prohlašují, že absence bude z těchto důvodů uznána jako omluvená. Provoz školy a výuka bude probíhat v upraveném režimu pro žáky, u nichž rodiče nejsou schopni domácí péči zajistit. Výukové materiály budou učitelé rozesílat a kontrolovat prostřednictvím e-mailu. Půjde především o opakování a procvičování. Chceme také upozornit, že část pedagogického sboru říčanských škol spadá do povinnosti karantény a školská zařízení nemohou zdravotní stav dětí odborně posuzovat. Zvažte prosím také účast dětí v kroužcích, sportovních a volnočasových aktivitách.

Nově popsaná nemoc COVID-19 celosvětově postihla přes 100.000 lidí, přičemž v posledních týdnech se začala velmi rychle šířit na evropském kontinentu. Jde o epidemiologicky rizikové onemocnění se snadnou infekcí a nebezpečným průběhem. Na rozdíl od běžné virózy se větší část pacientů potýká s virovými zápaly plic, přičemž ohroženější jsou lidé starší 55 let. I z toho důvodu při rozhodování, kdo bude děti hlídat, nevystavujte riziku prarodiče. V oblastech nákazy zdravotníci radí přechod na práci z domova. Pokud je to samozřejmě možné.

Šíření nemoci lze bránit důslednější hygienou, například důkladnějším a častějším mytím rukou. Důležitá je také ohleduplnost vůči okolí v případě kašle nebo rýmy. Prosíme, poučte své děti o základních hygienických návycích a vyžadujte je.

COVID 19 není tak extrémní onemocnění jako mor či ebola. Rozhodně ale také není správné jej přirovnávat k virózám či kmenům chřipky, se kterými se běžně setkáváme. Dopad epidemie ovlivňuje množství nakažených obyvatel a zatím se u nás nemusí sahat k tak dramatickým opatřením jako v Číně nebo Itálii. Připomínáme, že lidé, kteří nedávno navštívili Itálii, by se měli spojit telefonicky se svým registrujícím lékařem nebo hygieniky. Rozhodnou o dalším postupu. Ve svém i obecním zájmu tak učiňte bez ohledu na termín státem vyhlášené karantény. 

To, jak se bude situace vyvíjet, bude záležet především na vzájemné odpovědnosti. Děkujeme za ohleduplnost, klid a rozvahu. Panika je stejně nebezpečná jako podcenění rizik.

V Říčanech   8. 3. 2020

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál