Dopravní opatření Jizerská

Zápis z veřejného projednání 11.11.2021 MŠ Zahrádka

26. 11. 2021

Téma: dopravní opatření v ulici Jizerská a jeho dopady na okolní ulice - závěr projednání návrhu jednosměrek v lokalitě "říčních ulic".

pokračování


Výstupy z veřejného projednání dopravních opatření ulice Jizerská

25. 9. 2021

Návrh řešení byl schválen přítomnými obyvateli lokality na veřejném projednání Vyhodnocení dopravní situace v ulici Jizerská a v okolí Masarykova náměstí dne 22.9.2021 v Labuti k dalšímu projednávání s obyvateli dotčených říčních ulic. Jedná se o návrh, který vznikl v rámci diskuse nad mapou na samotném projednání a navrhli ho sami občané.

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)