Dostavba kanalizace

Fond: SFŽP a Fond soudržnosti 
Program: OP Životní prostředí 
Rok podání: 2009
Zpracovatel dotace: Allowance s.r.o.
Fyzické zahájení: 4/2012
Konec realizace: 7/2014 
Celkové náklady: 83 646 120 Kč
Z toho dotace: 51 734 258 Kč  
pozn.: projekt není ukončen, částky se ještě mohou změnit

Od března roku 2012 probíhá dostavba kanalizační sítě a kanalizačních přípojek v Říčanech. Projekt se týká deseti lokalit a zahrnuje pasportizaci stávajícího stavu, realizaci kanalizačního řadu a domovních přípojek a finální opravy povrchu dotčených komunikací. Projekt dostavby kanalizace patří mezi největší investiční akci města v tomto období. Dokončení projektu je naplánováno letos na jaře.

Na tomto místě budete průběžně informováni o projektu dostavby kanalizace. Případné dotazy pište na kanalizace@ricany.cz

Projekt dostavby kanalizace v Říčanech je u konce! Na nové kanalizační řady se může připojit až 1500 obyvatel

29. 5. 2014

Největší současná investiční akce města doběhla v dubnu do svého cíle. Po dvou letech došlo k úspěšnému ukončení stavby kanalizace, která zahrnovala výměnu kanalizačních řadů v jedenácti městských lokalitách. Projekt za takřka 80,8 milionů korun včetně DPH financovala z větší části dotace z Operačního programu životní prostředí SFŽP.

pokračování


Jak legalizovat a realizovat kanalizační a vodovodní přípojku v rámci akce Dostavba kanalizace a vodovodu Říčany

18. 6. 2013

Dostavba kanalizace a vodovodu v Říčanech je jednou z rozsáhlých investičních akcí, o které jsou občané aktuálně informováni na webových stránkách města Říčany. V rámci této akce poskytuje město součinnost občanům, kteří mají zájem realizovat v dotčených lokalitách přípojky....

pokračování


Harmonogram postupu prací - oprava komunikací

23. 5. 2013

pokračování


Výstavba kanalizace v Pacově

19. 2. 2013

Vážení občané, ve dnech 18. 3. 2013 až 31. 10. 2013 bude z důvodu výstavby kanalizace Pacova provedena úplná uzavírka hlavní ulice Mírová vč. přilehlých komunikací  Paloučky a Na Hranička. Autobusové zastávky budou nahrazeny jednou zastávkou pro oba směry umístěnou v ul. U...

pokračování


Dostavba kanalizace v Říčanech

27. 11. 2012

Aktualizováno 17. 4. 2014

pokračování


Oznámení o zániku spol. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

12. 10. 2012

pokračování


Dostavba kanalizace v Říčanech se posouvá na podzim do dalších lokalit

4. 9. 2012

Od března letošního roku probíhá dostavba kanalizační sítě a kanalizačních přípojek v Říčanech. Projekt se týká deseti lokalit, z nichž na některých práce v létě skončily a na podzim se přesouvají do dalších oblastí. V souvislosti s tím dojde na počátku září k pokácení části lesa v lokalitě 4 v ulici Smrková.

pokračování


Situace jednotlivých lokalit - aktualizováno 21. 2. 2013

7. 3. 2012

pokračování


Kontakty k projektu Dostavba kanalizace Říčany 2012

7. 3. 2012

Kontaktní e-mail celeho projektu kanalizace@ricany.cz   Město ŘÍčany Ing. Evžen Heyrovský - vedoucí odboru správy majetku města Říčany Tel: +420 323 618 124 e-mail: evzen.heyrovsky@ricany.cz   VRV a.s. - zpracování projektové dokumentace jednotlivých přípojek Ing. Mgr. Pavel...

pokračování


Články Kurýr - dostavba kanalizace 2012

5. 3. 2012

pokračování


Prezentace společnosti VRV - dostavba kanalizace 2012

5. 3. 2012

pokračování


Technické podmínky připojení na vodovodní a kanalizační síť - 1. SčV a.s.

5. 3. 2012

pokračování


Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)