Dramatický souboj o dva miliony v Překvapte Říčany svedly náměty mostku přes potok a lanové mosty na dětské hřiště

13. 7. 2021

V kategorii námětů do dvou milionů panoval vyrovnaný souboj o druhé místo – tedy realizaci - mezi náměty na lanové mosty na dětské hřiště u Mlejňáku a mostek přes Říčanský potok za zimní halou. V malých projektech do půl milionu se umístil na druhém místě chodník k oblíbenému koupališti Jureček. Absolutním vítězem hlasování v pátém ročníku participativního rozpočtu Překvapte Říčany se stal námět na víceúčelové molo u rybníka Jureček. Vítězný námět kategorie do 2 mil. řeší bezpečnost chodců v ulici Rooseveltova kousek od náměstí. Do hlasování o námětech obyvatel města se zapojilo bezmála tisíc lidí. Nově umožnil přístup do hlasování i Portál občana města Říčany.

Nejvyšší shoda hlasujících panovala na námětu víceúčelového mola na Jurečku nejen pro otužilce, který dostal konečných 395 hlasů. Následován byl návrhem ve stejné lokalitě u Jurečku na výstavbu 100 metrů chodníku ve spodní části ulice Ke Koupališti od ulice Zahradní po parkoviště ten získal 373 hlasů. Přísloví „Trpělivost růže přináší“ se osvědčila v případě vítězného námětu v kategorii velkých projektů do dvou milionů. Rozšíření a doplnění chybějící části chodníku na frekventovaném místě v ulici Rooseveltova poblíž náměstí byl v hlasování již potřetí. V počtu 327 hlasů letos dosáhl na vítězství v kategorii. Boj se strhl o druhé místo. Stejný počet 304 výsledných hlasů získaly dva náměty, a to nové hrací prvky – lanové mosty na hřišti loď u Mlýnského rybníka a mostek pro pěší a cyklisty za hokejovou halou.

Pravidla Překvapte Říčany shodu hlasů na realizovatelné pozici nikterak neřeší. Proto o realizaci projektů rozhodne rada města respektive Zastupitelstvo města Říčany, které uvolnění financí z rozpočtu města schvaluje.

Na opačném konci tabulky se zápornými hlasy se ocitly náměty dvojce sousoší s lavičkami významných říčanských filmařů (-78), sauna na Marvánku (-16) a bezkontaktní dezinfekční stojany na veřejných místech (-53).

Hlasovat mohli pouze občané města s trvalým pobytem, a to buď přes zvací e-maily pro registrované v Řídím Říčany nebo pilotně ověřením přes Portál občana města Říčany. Tento nový elektronický způsob volilo zatím 75 hlasujících. Portál občana města Říčany by měl být v souladu s trendem elektronizace veřejné správy v budoucnu jedinou přístupovou cestou k hlasování. Osobně do infocentra na náměstí či rondelu na nádraží přišlo papírově hlasovat 55 lidí. Celkem se zapojila necelá tisícovka občanů města - přesně 988.

Poděkování patří všem, kteří se do participace zapojili – navrhovatelům i hlasujícím a společnosti Participace 21 (dříve D 21), která poskytla novou hlasovací platformu.

 

Na tomto linku naleznete nejen pořadí, ale další podrobnosti o hlasování: https://prekvaptericany.cz/prekvapte-ricany-v/agregovane-vysledky

 

Velké projekty:

1.

Rozšíření a doplnění části chybějícího chodníku v ul. Rooseveltova, Č. 6

33 % (327 hlasů)

 

2.-3.

Nové hrací prvky pro děti – lanové mosty na hřišti loď - Mlýnský rybník, Č. 4

31 % (304)

 

2.-3.

Nový most pro pěší u hokejové haly, Č. 3

31 % (304)

 

4.

Rekonstrukce schodiště nad Mlýnským rybníkem, Č. 10

28 % (279)

 

5.

Stará náves v Radošovicích - zahradní úprava včetně vybudování malé nádrže na dešťovou vodu, Č. 5

25 % (245)

 

6.

KOLO4UM – komunitně sdílená dílna (při KOLOBĚHU) Masarykovo nám., Č. 7

17 % (172)

 

7.

Ozelenění stěny budovy 1.ZŠ vertikální zahradou s vodním prvkem, Č. 8

17 % (170)

 

8.

Singletrek Říčany, Č. 2

17 % (168)

 

9.

Bezdrátový obecní a mobilní rozhlas - Informační a varovný sytém, Č.9

7 % (69)

 

10.

Dvojice sousoší s lavičkami významných říčanských filmařů, Č. 1

-8 % (-78)

 

Malé projekty:

1.

Víceúčelové molo u rybníka Jureček, Č. 14

40 % (395)

 

2.

Část chodníku k Jurečku (nad parkovištěm), Č. 16

38 % (373)

 

3.

Svoboda přírodě - bezzásahová území u Říčan, Č. 24

31 % (305)

 

4.

Dětské hřiště Na Kavčí skále, Č. 15

30 % (296)

 

5.

Venkovní fitness v centru města na fotbalovém hřišti FK Říčany, Č. 12

26 % (258)

 

6.

Přírodní sportovní hřiště Plavínová, Č. 23

23 % (230)

 

7.

Rekultivace rozptylové loučky na říčanském hřbitově, Č. 19

23 % (229)

 

8.

Mobilní lávka na ostrůvek ve vodní nádrži Rozpakov a plovoucí ukotvené ostrůvky na nádrži Srnčí, Č. 20

21 % (208)

 

9.

Přechod pro chodce a dopravní značení v křižovatce Olivova x Šeříková, Č. 17

20 % (196)

 

10.

Ryby do návesních nádrží a malých toků, Č. 25

18 % (177)

 

11.

Zřízení autobusové zastávky v ul. Na Obci u dopravního hřiště, Č. 21

14 % (142)

 

12.-13.

Osvětlení části ulice Mozartova, Č. 11

12 % (114)

 

12.-13.

Psí louka/hřiště u ulice 5. května, Č. 13

12 % (114)

 

14.

Rozšíření jízdních kol ke sdílenému využití o elektrokola, Č. 26

7 % (64)

 

15.

Originálně reprezentativní adventní výzdoba centra města včetně věže Staré radnice, Č. 18

6 % (59)

 

16.

Sauna na Marvánku, Č. 22

-2 % (-16)

 

17.

Bezkontaktní dezinfekční stojany na veřejných místech, Č. 27

-5 % (-53)

 

Kateřina Lauerová

Koordinátorka participace

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)