Dům s pečovatelskou službou SENIOR

DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace
Ing. Iveta Závodská, ředitelka
Komenského nám. 1850, 251 01 Říčany
IČ: 63834294
Tel.: 323 604 244-6,
E-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz
Webové stránky: http://dps.ricany.cz

Pečovatelská služba
Vedoucí: Hana Zikulová
Tel: 323 618 272
       733 340 061
E-mail: pecovatelky@dps.ricany.cz
Webové stránky: http://dps.ricany.cz/pecovatelskasluzba/index.html
Pečovatelská služba je od 1.1.2011 součástí DPS SENIOR.

Stacionář Olga
Vedoucí: Kateřina Čamrdová
Blahoslavova 2576, Říčany
Tel.: 323 323 604 224-6, l.115
          733 340 028
E-mail: stacionar@dps.ricany.cz
Webové stránky: www.stacionar-olga.cz

Sociální pracovnice
Bc: Dana Buková
Tel: 323 604 244-6, l.118
       603 252 310

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)