Důvody regulace a kritéria pro výběr povolených míst provozu loterií na území města Říčany

13. 10. 2015

• Důvodem regulace provozu loterií na území města Říčany obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013 je ochrana občanů města před negativními jevy, které s provozováním loterijní činnosti souvisejí, zejména ochrana nezletilých osob před dopady gamblerství.

• Pro výběr míst, kde může být loterijní činnost na území města Říčany provozována, a která jsou obsažena v příloze č. 1 vyhlášky č. 2/2013, byla jako hlavní objektivní kritérium zvolena vzdálenost umístění herny od školských zařízení na území města Říčany. Bylo rozhodnuto, že do vzdálenosti 100 m od školského zařízení nebude provoz herny povolen. Seznam takto povolených míst byl stanoven již v roce 2011, když byla přijata předchozí vyhláška č. 2/2011. V roce 2013 zůstal tento seznam a tím i důvody pro výběr povolených míst nezměněn.

• Dalším podpůrným hlediskem při stanovení míst je rovněž zachovávání veřejného pořádku v okolí herny. Proto bylo přistoupeno k úpravě přílohy č. 1 vyhlášky č. 2/2013, kdy je ze seznamu povolených míst navrhováno vypuštění herny RENO v ulici 17. listopadu, neboť tato herna dlouhodobě porušovala jinou obecně závaznou vyhlášku města Říčany č. 3/2011 o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného pořádku a provozovala hostinskou činnost i po 24. hodině, ačkoliv neměla udělenu výjimku Radou města Říčany. Novela obecně závazné vyhlášky však dosud nebyla zastupitelstvem přijata, zastupitelstvu bude předložena dne 14.10.2015.

• Důvody regulace i kritéria pro výběr povolených míst zazněla při schvalování vyhlášky zastupitelstvem města jako odůvodnění předkládaného materiálu.

JUDr. Eliška Špoková
vedoucí právního odboru MěÚ Říčany

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)
ID datové schránky:
skjbfwd

Najdete nás na Facebooku RSS kanál