Elektromobil a plug-in hybrid pro město Říčany

Elektromobil a plug-in hybrid pro město Říčany - číslo projektu: 1191100099

Fond: Státní fond životního prostředí
Program: Národní program životní prostředí
Rok podání:2020
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany)
Konec realizace: 15.10.2021 

Závěrečné vyhodnocení akce - říjen 2021

Celkové schválené náklady projektu v Kč

1 222 947,61

Výše schválené podpory v Kč

372 000

Skutečně vyčerpaná podpora v Kč

372 000

Výše vlastních prostředků v Kč

878 951,61

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz,

Předmětem dotace je příspěvek Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky na nákup vozidel s alternativním pohonem pro město Říčany  (1x plug in hybrid +1 elektrovozidlo) ve výši 372 000 Kč.

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)