Elektromobily pro město Říčany

Elektromobily pro město Říčany - číslo projektu: 7061921

Fond: Státní fond životního prostředí
Program: Národní program životní prostředí
Rok podání:  říjen 2019     
Zpracovatel dotace: Mgr. Jana Vavřinová (město Říčany)
Konec realizace: 20.8.2020 ( dodání elektrovozidla)

Závěrečné vyhodnocení akce - říjen 2020

Celkové schválené náklady projektu v Kč

930 854,72

Výše schválené podpory v Kč

379 379

Skutečně vyčerpaná podpora v Kč

379 379

Výše vlastních prostředků v Kč

551 475,72

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz,

Předmětem dotace je příspěvek Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky na nákup vozidel s alternativním pohonem pro město Říčany ve výši 379 379 Kč - jedná se o podporu pro 2 elektromobily. V rámci této dotace je také 40 000 Kč na pořízení dvou smart-wall boxů (nabíjecích stanic pro každé vozidlo). V rámci této dotace byly pořízeny dva elektromobily

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53
251 01 Říčany
Ústředna:
+420 323 618 111
+420 323 618 211


ID datové schránky: skjbfwd
podatelna@ricany.cz
(pro běžnou korespondenci)

e-podatelna@ricany.cz
(pro úřední podání)